• Flyvehavre og bjørneklo skal afleveres for sig, så vi ikke risikerer spredning af ukrudtsfrø.

  • Flyvehavre og bjørneklo skal afleveres for sig, så vi ikke risikerer spredning af ukrudtsfrø.

Flyvehavre og bjørneklo

I containeren til flyvehavre og bjørneklo på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • Ambrosie/ambrosia
  • Bjørneklo
  • Flyvehavre
  • Gold hejre
  • Japansk pileurt
  • Vild pastinak
     

Godt at vide: 

Flyvehavre er ukrudt og spredes med vinden. Kontakt personalet, når du vil aflevere flyvehavre. Læs mere om bjørneklo og flyvehavre.

Vild pastinak og bjørneklo indeholder saft, som ofte giver alvorlige udslet og vabler. Husk derfor at aflevere dem i klare lukkede sække og uden meget jord. Kontakt personalet, når du vil aflevere dem.

Gold hejre, også benævnt gold hejresvingel, er en græsart.

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Flyvehavre, bjørneklo, gold hejre, vild pastinak, japansk pileurt og ambrosie køres direkte til forbrænding.