• Flyvehavre og bjørneklo skal afleveres for sig, så vi ikke risikerer spredning af ukrudtsfrø.

  • Flyvehavre og bjørneklo skal afleveres for sig, så vi ikke risikerer spredning af ukrudtsfrø.

Flyvehavre og bjørneklo

I perioden 1. juni til 1. september har vi opstillet særlige containere til Flyvehavre og bjørneklo og andre plantearter, der regnes for uønskede (invasive) i den danske natur.  Her må du blandt andet aflevere:
  • Bynke-ambrosie
  • Bjørneklo
  • Flyvehavre
  • Japansk pileurt
  • Vild pastinak
  • Gyldenris
  • Rynket rose/hybenrose
Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Godt at vide: 

Uønskede planter skal håndteres særskilt, så vi undgår spredning af frø. Kommer du med uønskede/invasive plantearter uden for sæsonen, skal du aflevere dem til Småt brændbart.

Flyvehavre er ukrudt, som kan spredes med vinden. Kontakt personalet, når du vil aflevere flyvehavre. Læs mere om bjørneklo og flyvehavre.

Vild pastinak og bjørneklo indeholder saft, som kan give alvorlige udslet og vabler på huden, hvis huden udsættes for saft og derefter for sollys. Husk derfor at aflevere planterne i klare lukkede sække og uden meget jord. Kontakt personalet, når du vil aflevere dem.

Giftig, men ikke uønsket i naturen
Nogle planter kan være giftige, men regnes ikke for at være uønsket/invasive i den danske natur (fx sort natskygge eller brandbæger). Derfor må du gerne aflevere disse plantearter til Haveaffald.

Du kan læse mere om uønskede/invasive planter hos Miljøstyrelsen.

Hvad sker der med affaldet?: 

Planteaffaldet køres direkte til vores energianlæg, så vi undgår, at frø spredes i den danske natur.

På energianlægget brændes planteresterne og varmen omsættes til energi og fjernvarme.

 

Særligt for genbrugsvejledere: 

Uden for bekæmpelsessæsonen (1. juni til 1. september), anvises uønskede/invasive planter til Småt brændbart.