• Farvede folier af typen LD-PE kan afleveres til genanvendelse.

Farvede plastfolier

I containeren til farvede plastfolier på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere folier af typen LDPE. Fx:

Rene:

  • Bæreposer
  • Farvede sække/poser
  • Indpakningsplast
  • Træpillesække

Godt at vide: 

De farvede plastfolier skal være af typen:
•    LDPE (Low Density PolyEthylen, mærket med 4-tal)

Plasten må indeholde mindre stykker tape, etiketter og papirlabels.

Folier af PVC-plast (de er mærket med en trekant med et 3-tal i) skal afleveres til Deponi.

Snavsede folier (fx fra landbrug), folier med metaltråd, plastikbånd (strips) eller pap skal afleveres til Småt brændbart.
Plastdunke og plastflasker skal afleveres til Plastdunke.

Klar folie skal afleveres til Klare plastfolier.

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Plastfolier indsamles i sækkestativer, der er opstillet på genbrugspladserne. De fyldte sække opbevares i en container. Herfra køres plastfolien til central opsamling, hvor det presses i baller.

Derefter køres plasten til en genbrugsvirksomhed, hvor den neddeles og vaskes. Nu er plasten klar til at blive solgt videre til fabrikker, som bruger den, når de fremstiller nye produkter.

Plast er lavet af olie, og hver gang vi genanvender 1 kg plast, sparer vi 2 kg olie. Desuden spares en del af den energi, der skulle have været brugt på at forvandle olien til plast, og dermed sparer vi også atmosfæren for unødig CO2-udledning.

Der findes mange forskellige typer af plastfolier, og ikke alle er egnet til genanvendelse. Det er dog svært for almindelige forbrugere at se forskel på plasten, og derfor er det en god ide at aflevere alle dine folier til genanvendelse, og lade behandlingsanlægget sortere det. Ca. 65-70 % af de farvede plastfolier, vi får ind via genbrugspladserne, bliver i dag genanvendt. Læs mere om plast og genanvendelse.