Dyregødning

Dyregødning kan kun afleveres på Faxe Miljøanlæg og Skælskør Haveaffaldsplads og må IKKE afleveres på genbrugspladsen.
I containeren til dyregødning på Faxe  Miljøanlæg og Skælskør Haveaffaldplads må du blandt andet aflevere:
  • Afføring fra ikke-kødædende dyr, fx kaniner, duer, marsvin, høns, heste
  • Rester af hø og halm fra udmugning og rensning af bure

Godt at vide: 

Affaldet skal transporteres i klare sække eller på trailer. Bemærk, at du selv skal læsse affaldet op i containeren, og at sække ikke må komme i containeren. Husstande, der får hentet madaffald, er velkomne til at komme dyregødning i en pose og lægge det i beholderen til madaffald. 

Hvad sker der med affaldet?: 

Dyregødningen blandes i haveaffaldet i en kontrolleret proces. Der er særlige krav til komposteringsprocessen, når der iblandes dyregødning og grønt husholdningsaffald.

På AffaldPlus' anlæg sørger man for, at blandingen mellem dyreaffald/grønt køkkenaffald og haveaffald er korrekt. Dette er årsagen til, at der ikke må afleveres dyregødning direkte i haveaffaldscontainerne på genbrugspladserne.

 Afføring fra kødædende dyr såsom hunde og katte samt kattegrus må ikke afleveres som dyregødning. Pga. parasitter og lign. skal dette affald til dagrenovation.