På genbrugspladsen kan du aflevere næsten alt - der er dog et par undtagelser.

Det kan du ikke aflevere

På genbrugspladsen kan du aflevere næsten alt dit sorterede affald. Der er dog et par undtagelser.
Det kan du ikke aflevere på genbrugspladsen
•    Døde dyr/kæledyr
•    Affald fra ikke-kødædende dyr – fx fra mødding, hønsehus og lignende
•    Affald fra mødding, hønsehus og lignende
•    Biler, campingvogne og lign.

Læs under ”Godt at vide”, hvordan du kommer af med det affald, der ikke kan afleveres på genbrugspladsen.

Godt at vide: 

Meget stort affald, som fx biler og campingvogne, kan ikke håndteres på genbrugspladsen og skal derfor afleveres andre steder (læs mere om dette til sidst). 

Restaffald og madaffald kan afleveres i kommunens særligt mærkede ekstra sække.

Optøet mad fra fryser/køleskab
Er din fryser eller køleskabet gået i stykker, kan du aflevere optøede fryse- og kølevarer som rest- eller madaffald. Enten hjemme ved din bopæl eller på genbrugspladserne i kommunens særligt mærkede ekstra sække. Læs mere om køb af ekstra sække.

Du kan også, mod betaling, aflevere dit affald fra din fryser eller køleskab på Næstved Affaldsenergi eller Slagelse Affaldsenergi.  Her kan vi ikke modtage det som madaffald, men kun som restaffald.
Sådan gør du:
- Ring til AffaldPlus på tlf. 5575 0800/5575 0838 (direkte til indvejningen) og meld din ankomst.
- Når du ankommer, skal du veje din bil på vægten før og efter aflevering af affaldet. På den måde udregner vi vægten på det affald, du afleverer. 
- Ud fra vægten af affaldet beregner vi din pris. Beløbet skal betales med det samme.

Pris for indlevering og forbrænding
Minimumstaksten er kr. 100,- + moms (derefter kr. 0,57 pr. kg + moms, 2019-pris). Prisen er den samme ved aflevering hos Næstved- og Slagelse Affaldsenergi. I Næstved kan der betales med betalingskort eller MobilePay. I Slagelse modtager vi kun MobilePay.

Du kan indveje affald i dette tidsrum:
Mandag-torsdag kl. 07.00-15.00 
Fredag kl. 07.00-14.00

Døde dyr, kæledyr mm.
AffaldPlus modtager ikke hele døde dyr til forbrænding, kompostering eller deponering. En undtagelse er små dyr som fx hamster og undulat, der kan afleveres som dagrenovation (dyret lægges i en pose, som lukkes, inden den kommer i dagrenovationsbeholderen).

Har du større kæledyr, vildt og kadavere fra landbrug (herunder fra fritidslandbrug), er der følgende muligheder:

Kremering: Kontakt din dyrelæge.
 
Kadavere: Kan bortskaffes via destruktionsanstalten Daka. Daka afhenter også jagtaffald og kasseret kød. Læs mere på Daka's hjemmeside.

Tilskadekomne og døde dyr: Hvis du kører et dyr ned eller finder et dyr, som er kommet til skade, bør du ringe til Falck tlf. 7010 2030. Falck kører dyret til nærmeste dyrlæge/dyrehospital eller sørger for aflivning. 

Hvis du påkører jagtbart vildt, skal grundejeren eller den, jagten er lejet ud til, have dyret. Reglen gælder dog ikke for ræve og andre smådyr. I tvivlstilfælde anbefales det at tage kontakt til den lokale vildtkonsulent eller Dyrenes vagtcentral på 1812. Du kan også kontakte naturstyrelsen.

Affald fra ikke-kødædende dyr – fx fra mødding, hønsehus og lignende
Større mængder affald fra ikke-kødædende dyr fx kaniner, duer, marsvin, høns, heste samt rester af hø og halm fra udmugning og rensning af bure kan afleveres på Faxe Miljøanlæg eller Skælskør Biobrændsel. Ved aflevering skal du eller chaufføren selv læsse affaldet op i en container til formålet.

Der kan betales med dankort og/eller MobilePay.

Biler og campingvogne

Udtjente biler
Har du en bil, der ikke kan mere, skal du henvende dig til en miljøgodkendt autoophugger og aflevere bilen der. Er bilen afmeldt efter d. 1. juli 2000, kan du få en godtgørelse på 1.500 kr. (2016 priser).

Find en opdateret liste over godkendte autoophuggere.

Udtjente campingvogne
Har du en campingvogn, der ikke kan mere, kan du fx henvende dig til en af følgende modtagere af udtjente campingvogne:
Caravaninfo
AJ Caravanophug
Vordingborg Campingdele eller
www.rha.dk