Deponiaffald er fx blød pvc fra presenninger eller vinylgulve.

Deponi

I containeren til deponi på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • Blød PVC (ikke-genanvendeligt PVC, fx gummistøvler, presenninger, badebassiner, regntøj, vinylgulve, gamle haveslanger)
  • Glasbyggesten med mørtel og pudsrester
  • Gadeopfej
  • Larvebånd, fx fra minigravere
  • Haveslanger

Godt at vide: 

I deponi må der ikke afleveres materialer, der kan genbruges eller brændes. 

Larvebånd, larvefødder og larvebælter
Hvis det vurderes, at det meste af gummiet er slidt væk, skal ovenstående i Jern og metal. Er du i tvivl så spørg personalet.
 

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Deponi-affald deponeres på AffaldPlus' miljøanlæg i enten  Faxe eller Forlev. Affaldet bliver deponeret på miljøanlæggene i depoter, der er sikret med en membran af ler og plast i sider og i bund.

 

Vi pumper det vand op, som siver ned gennem affaldet - det såkaldte ”perkolat”. Det sendes til rensning på lokale rensningsanlæg. Den gas, som udvikles af det gamle affald i jorden, suges op og bruges til el-produktion. Det affald, vi i dag deponerer på anlægget, udvikler næsten ikke gas. Frem til 1997 deponerede man dagrenovation, som stadig udvikler gas, og det er den gas, vi indvinder til produktion af strøm.

 

Når en etape på deponiet er fyldt op, dækkes affaldet af med råjord og muld, og der plantes buske og træer. Så kommer det langsomt til at ligne et almindeligt, men bakket landskab. Læs mere om Forlev og Faxe Miljøanlæg.

 

Særligt om blød PVC
Materialer af PVC (PolyVinylClorid) må ikke brændes. PVC indeholder klor, som danner saltsyre ved forbrænding, og der er risiko for dannelse af dioxiner. Endelig indeholder specielt ældre PVC-materialer tungmetaller. Blød PVC skal derfor deponeres.