Dagrenovation er fx juice- og mælkekartoner, bleer, hundehøm-høm'er mm.

Dagrenovation

Dagrenovation er det, du lægger i din skraldespand derhjemme. Som udgangspunkt må dagrenovation IKKE afleveres på genbrugspladsen. Der er dog visse undtagelser. Læs mere under "Godt at vide".
Dagrenovation kaldes også restaffald og er blandt andet: 
  • Juice- og mælkekartoner
  • Snavset og vådt papir
  • Pizzaæsker
  • Bleer
  • Snavset mademballage, fx remouladebøtter, kødbakker, bagepapir mm.
  • Cigaretskodder
  • Hundehøm-høm’er, kattegrus
  • Brugt engangsservice
  • Fryseraffald (fx varer fra en nedbrudt fryser)

Godt at vide: 

Dagrenovation (restaffald) er alt det affald, du kan lægge i din skraldespand derhjemme. Der er forskellige ordninger for dagrenovation fra kommune til kommune - fx størrelsen på din beholder, om der også sorteres i bioaffald, hvor tit man får hentet dagrenovation osv. Læs derfor mere på din egen kommunes hjemmeside.

Du kan aflevere ekstra dagrenovationssække på nogle af vores genbrugspladser  - fx efter nedbrud af fryser, eller hvis du har holdt stor fest. Læs mere under dagrenovation.

Hvad sker der med affaldet?: 

Dagrenovation bliver brændt på vores forbrændingsanlæg i Slagelse eller Næstved. Varmen udnyttes til fremstilling af fjernvarme og strøm.

Dagrenovation skal behandles for sig, da der er hygiejnemæssige hensyn at tage i forhold til de mennesker, der skal arbejde med affaldet. Det er derfor vigtigt, at dagrenovation ikke blandes med fx småt brændbart.