Bilruder kan smeltes om og bruges igen.

Bilruder

I containeren til bilruder på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • Bagruder
  • Bilruder
  • Forruder
  • Sideruder

Må afleveres til Direkte Genbrug.

 

Godt at vide: 

Ruderne skal ikke slås i stykker.

Særligt for erhverv: 

Erhvervsvirksomheder har pligt til at aflevere bilruder til genbrug. AffaldPlus er godkendt til at indsamle bilruder. Du kan få udleveret en kvittering hos personalet.

Hvad sker der med affaldet?: 

Bilruder, vinduesglas og glasbrusekabiner kan bruges igen, men ikke på samme måde som glasflasker. Derfor skal man aflevere det særskilt på genbrugspladsen. Bilruderne må normalt ikke blandes sammen med vinduesglas, da ruder fra biler enten er lamineret glas (forruder og sideruder) eller har indbygget varmetråde (bagruder).

Bilruder skal dog i Vinduesglas, hvis fraktionen Bilruder ikke findes på genbrugspladsen. Glasset kan genbruges på to måder: Enten smeltes det om til nye glasprodukter, eller også kan det bruges til isoleringsmaterialet glasuld. Produktionen af glasuld består af en blanding af nyt og gammelt glas. Nyt glas fremstiller man af råvarerne sand, soda, kalk og nogle hjælpestoffer. Selv laminatet fra bilruden kan genanvendes. Det frasorteres, koges og omdannes til lim.