• Batterier må ikke komme i skraldepanden - husk at aflevere dem til genanvendelse.

  • I alle AffaldPlus' kommuner kan du aflevere batterier i en klar pose på låget af din affaldsbeholder. Du kan selvfølgelig også aflevere dem på genbrugspladsen.

Batterier

I beholderen til batterier på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • Alle småbatterier: AAA, AA, C, D og E
  • Knapcellebatterier (typisk batterier fra høreapparater, legetøj, ure, alarmer, mv.)
  • Nikkel-metal-hybrid-batterier
  • Lithium-ion-batterier
  • Brunstensbatterier
  • Alkaliske batterier - 4,5 V og 9 V.

 

Godt at vide: 

Batterier er omfattet af reglerne om producentansvar - læs om producentansvar.

Batterier kan indeholde tungmetaller, såsom cadmium, kviksølv og bly, og må derfor ikke afleveres i dagrenovationen. Mange batterier ryger desværre stadig i skraldespanden. I alle AffaldPlus' kommuner kan du lægge dine batterier i en klar frysepose på låget af din affaldsspand - se hvordan du gør det i din kommune.

Akkumulatorer skal afleveres til Akkumulatorer.

Sjældne batterityper, som fx:
•    Salt-aluminium
•    Salt-nikkel batterier

Skal afleveres til Akkumulatorer.

Du skal selv håndtere dit affald, når du aflevere det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Batterier består af forskellige metaller og af væske eller pulver, som indeholder et lager af elektronisk energi. Batteriet kan være giftigt for miljøet, hvis det smides i skraldespanden eller i naturen. Hvis batterier smides i skraldespanden, kan de være årsag til tungmetaller i slaggen (den rest, der er tilbage efter affaldsforbrænding) og i den røg, der udledes fra affaldsenergianlægget.

 

Batterier bliver efter indsamlingen sorteret. Nogle af batterierne, fx nikkel-cadmium eller knapcellebatterier, sendes til fabrikker, hvor man kan genanvende de fleste af metallerne i batteriet. Andre batterier, fx brunstensbatterier og alkaliske batterier, kan i øjeblikket ikke genbruges. De sendes i stedet til deponering, så vi undgår, at de gør skade i naturen.

 

Vil du vide mere om batterier, kan du få mere information på www.batteri.dk.