Aske skal afleveres for sig, så vi ikke risikerer antændelse af andet affald.

Aske

I containeren til aske på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • Aske fra bål og haveaffaldsafbrænding
  • Aske fra ovne, der fyrer med træ, træpiller, briketter, halm, korn o.lign.
  • Aske fra kul og koks
  • Grillkul og aske fra grill

 

Godt at vide: 

Det er vigtigt at aflevere aske i Aske-containeren, så der ikke opstår brand i affald fx på grund af varm aske fra ovn eller grill.

 

Asken skal være våd eller kold.

 

Hvis du afleverer aske fra engangsgrill, skal metallet være skilt fra.


Du skal selv håndtere dit afflad, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Asken deponeres på Forlev og Faxe Miljøanlæg. Affaldet bliver deponeret på miljøanlæggene i depoter, der er sikret med en membran af ler og plast i siderne og i bunden.

 

Vi pumper det vand op, som siver ned gennem affaldet - det såkaldte "perkolat". Det sendes til rensning på lokale rensningsanlæg. Den gas, som udvikles af det gamle affald i jorden, suges op og bruges til el-produktion. Det affald, vi i dag deponerer på anlægget, udvikler næsten ikke gas. Frem til 1997 deponerede man dagrenovation, som stadig udvikler gas, og det er den gas, vi indvinder til produktion af strøm.

 

Når en etape på deponiet er fyldt op, dækkes affaldet af med råjord og muld, og der plantes buske og træer. Så kommer det langsomt til at ligne et almindeligt, men bakket landskab.

 

Læs mere om miljøanlæggene