Asfalt kan genanvendes til ny asfalt.

Asfalt

I containeren til asfalt på genbrugspladsen må du aflevere:
  • Asfalt

Godt at vide: 

Flydende asfalt-produkter skal afleveres til Farligt affald.

 

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Asfalt til genanvendelse
Asfalten køres til genanvendelse på behandlingsanlæg, hvor det efterfølgende bruges til oparbejdning af ny asfalt.

Læs mere om miljøanlæggene