Affald i Sorø

Småt elskrot

Ny affaldsordning
Læs mere

Selvbetjening
OBS: Ændringer foretaget i selvbetjeningsløsningen gælder kun frem til 30. april 2018
 1. Henvendelse om restaffald
 2. Ændre ordning om restaffald
 3. Henvendelse om papir og glas
 4. Ændre ordning om papir/glas
 5. Henvendelse om batterier og småt elskrot

Få en sms eller mail dagen før dit affald bliver hentet:
 1. Tilmeld/afmeld beskedservice

Hvornår får du hentet affald?
 1. Se din tømmekalender

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800
Du kan aflevere småt elskrot i en frysepose oven på din skraldespand til restaffald. Småt elskrot bliver specialbehandlet, og mange af materialerne kan genbruges.
Vi henter småt elskrot hos alle boliger, sommerhuse og ved kommunale institutioner. Du skal ikke bestille afhentning af småt elskrot.
 
Bor du et sted, hvor der er en rød boks i nærheden af affaldsbeholderen (typisk etageboliger), skal du aflevere dit elskrot der. Den røde boks tømmes efter behov.

Småt elskrot skal holdes adskilt fra batterier.

Hvornår får du hentet småt elskrot?
Vi henter småt elskrot samme dag, som vi tømmer restaffald. Hvis du ikke har fået hentet småt elskrot inden kl. 18.00 på din tømmedag, skal du meddele os det senest dagen efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se din tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.
 
Hvad må du aflevere som småt elskrot?
Småt elskrot skal kunne være i en frysepose af klar plast. Småt elskrot er blandt andet:
 • Mobiltelefoner
 • iPods
 • MP3-afspillere
 • Lommeregnere
 • Juleslips med batteri
 • Lykønskningskort med batteri
 • Computermus
 • Barbermaskiner
 • Elektronisk køkkenure
 Det må du ikke aflevere som småt elskrot
 • Almindelige el-pærer
 • Sparepærer
 • Lysstofrør
 • Elskrot, som er for stort til en frysepose (skal på genbrugspladsen)
Hvad koster det, og kan du blive fritaget?
Du betaler for afhentning af småt elskrot gennem grundgebyret, og det fremgår derfor ikke særskilt på afregningen fra Sorø Kommune.
 
Du kan ikke blive fritaget for at betale grundgebyr, heller ikke fra den del, der går til indsamling af småt elskrot. Det gælder også, selvom du selv kører elskrot på genbrugspladsen.
 
Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer
 
Genbrugspladser
Du kan også aflevere småt elskrot på Genbrugspladserne.
 
 
Opdateret 8. februar 2018