Affald i Sorø

Småt elektronik

Selvbetjening

Se din tømmekalender
Se, hvornår du får tømt affald

Log på selvbetjening
Brug vores selvbetjening til at melde manglende tømning, skifte ordning eller ved andre henvendelser. Du skal logge på med NemID.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage, før ændringer i beholdere og tømningsfrekvenser slår igennem.

Affalds-ABC
I tvivl om sortering? Så prøv vores Affalds-ABC


Spørgsmål om dit affald?
Få svar her

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800 

 
Du kan aflevere småt elektronik i en klar pose (fx en frysepose) oven på låget af din beholder til mad- og restaffald. Så tager skraldemanden det med, når han tømmer.


Vi henter småt elektronik hos alle boliger, sommerhuse og ved kommunale institutioner. Du skal ikke bestille afhentning - vi tager det med, hvis det ligger der.
 
Bor du et sted, hvor der er en rød boks i nærheden af affaldsbeholderen (typisk etageboliger), skal du aflevere dit småt elektronik der. Den røde boks tømmes hver fjerde uge.

Småt elektronik skal holdes adskilt fra batterier.

Hvornår får du hentet småt elektronik?
Vi henter småt elektronik samme dag, som vi tømmer madaffald og restaffald. Hvis du ikke har fået hentet småt elektronik inden kl. 18.00 på din tømmedag, skal du meddele os det senest dagen efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se din tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.
 
Hvad må du aflevere som småt elektronik?
Småt elektronik skal kunne være i en klar plastpose - fx en frysepose. Småt elektronik er fx:
  • Mobiltelefoner
  • El-tandbørster
  • Fjernbetjeninger
  • Barbermaskiner
  • Elektroniske ure
  • Opladere
Det må du ikke aflevere som småt elektronik
  • Almindelige el-pærer
  • Sparepærer
  • Lysstofrør
  • Elskrot, som er for stort til en frysepose (skal på genbrugspladsen)
Hvad koster det, og kan du blive fritaget?
Du betaler for afhentning af småt elektronik gennem grundgebyret, og det fremgår derfor ikke særskilt på afregningen fra Sorø Kommune.
 
Du kan ikke blive fritaget for at betale grundgebyr, heller ikke fra den del, der går til indsamling af småt elektronik. Det gælder også, selvom du selv kører elektronik på genbrugspladsen.
 
Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer

Genbrugspladser
Du kan også aflevere småt elektronik på Genbrugspladserne.
   
Opdateret: 27. marts 2019