Flot sorteret!

 Sorø-borgerne sorterer flittigt og genbruger nu næsten halvdelen af deres husholdningsaffald. Vi er dermed tæt på målet om 50 % genbrug i 2022!
 
Siden Sorø Kommune startede ny affaldsordning sidste år, er genbruget steget, og restaffaldsmængden faldet. Vi genbruger nu næsten halvdelen af affaldet fra kommunens husholdninger, og det er tæt på at være dobbelt så meget som før.

Det går rigtig godt med genbruget i Sorø Kommune. Efter det første år med den nye affaldsordning viser resultaterne, at Sorø-borgerne er rigtig gode til at sortere affald fra til genbrug!


Det finder vi i skraldespanden hos en gennemsnitlig husstand i Sorø - før og efter indførelse af den nye affaldsordning.

Husholdningerne har halveret mængden af restaffald, efter at alle har fået mulighed for at sortere i de nye beholdere. Og samtidig er mængden af affald til genbrug nu oppe på 26,5 kg pr. husstand hver måned.

Allerbedst går det med madaffaldet. Her sorterer hver husstand nu 15 kg fra pr. måned – affald der før blev brændt. I dag bliver det til biogas og gødning, og vi fremstiller dermed grøn energi, samtidig med at vi bevarer vigtige næringsstoffer, som kan vende tilbage og gøre nytte i jordens kredsløb. Gødningen fra madaffaldet reducerer behovet for kunstigt fremstillet gødning og optages endda bedre i jorden end den traditionelle gødning.

Også når det gælder de andre genbrugsmaterialer, er resultaterne til at få øje på. Hver måned sender den gennemsnitlige Sorø-husstand nu 5,5 kg metal, glas og plast til genbrug samt 6 kg papir og småt pap.

Den grundige sortering og det øgede genbrug betyder, at borgerne i Sorø Kommune bidrager til at spare på klodens vigtige ressourcer og skåner miljøet for CO2. Fortsætter de gode genbrugstakter, vil borgerne i Sorø Kommune fremover skåne miljøet for over 2730 tons CO2 om året – alt sammen fordi vi med genbruget mindsker behovet for at udvinde helt nye råstoffer og dermed sparer rigtig meget energi.

Tak, fordi du sorterer - bliv endelig ved. Det nytter!

Se flere resultater fra det første år med den nye affaldsordning

(Klik på billedet for at få det vist i større format)Vil du høre mere om resultaterne, så kontakt AffaldPlus på affaldplus@affaldplus.dk eller på telefon 5575 0800.

 
Opdateret: 15. august 2019