Tak, fordi du sorterer!

Sådan gør du med juleaffaldet
  • Gavepapir og gavebånd skal i beholderen til restaffald.
  • Papæsker kan du lægge i rummet til papir og småt pap. Det samme gælder julekort.
  • Fedt fra and eller flæskesteg er madaffald.
  • Skyl sildeglasset, og aflever det i rummet til metal, glas og hård plast.
  • Juletræet kan bruges som vinterafdækning i dine bede eller afleveres som haveaffald.
Endnu et år med affaldssortering går på hæld - og det går stadig den rigtige vej!
Læs vores julehilsen til husstandene i Sorø:Det er nu halvandet år siden, at borgerne i Sorø fik nye affaldsbeholdere og begyndte at sortere mere affald fra til genbrug. Og det går stadig rigtig godt. Borgerne i Sorø afleverer nu næsten tre gange så meget affald i deres genbrugsbeholder derhjemme, som de gjorde før den nye affaldsordning begyndte i maj 2018. Og samtidig er mængden af restaffald raslet ned.

Det betyder, at vi er godt på vej til at nå målet om at genbruge 50 % af husholdningsaffaldet! Tallene viser en genbrugsprocent på 48 % for de første 10 måneder af 2019. Det er besnærende tæt på målet for 2022 om 50 % genbrug.

Det er stadig madaffaldet, som skal havde den største andel af æren for de gode resultater. Hver husstand sorterer nu over 15 kg fra pr. måned – affald der før blev brændt. I dag bliver det til biogas og gødning, og vi fremstiller dermed grøn energi, samtidig med at vi bevarer vigtige næringsstoffer, som kan vende tilbage og gøre nytte i jordens kredsløb. Gødningen fra madaffaldet reducerer behovet for kunstigt fremstillet gødning og optages endda bedre i jorden end den traditionelle gødning.

Skraldemændene henter nu næsten 26 kg affald til genbrug fra hver husstand pr. måned. Udover madaffaldet lægger hver husstand også næsten 11 kg affald i genbrugsbeholderen – mængderne er nogenlunde ligeligt fordelt mellem rummet til papir og småt pap og rummet til glas, metal og hård plast.

Det øgede genbrug betyder, at vi i Sorø Kommune bidrager til at spare på klodens vigtige ressourcer – og skåner miljøet for CO2. Faktisk viser beregningerne, at vi sparer miljøet for udledningen af 2600 tons CO2 om året – fordi vi med vores sortering og genbrug mindsker behovet for at udvinde helt nye råstoffer.

Tusind tak for indsatsen! Og bliv endelig ved, for det nytter!

Det finder vi i skraldespanden hos en gennemsnitlig husstand i Sorø - før og efter indførelse af den nye affaldsordning:Se flere resultater fra det første år med den nye affaldsordning
(Klik på billedet for at få det vist i større format)


Vil du høre mere om resultaterne, så kontakt AffaldPlus på affaldplus@affaldplus.dk eller på telefon 5575 0800.

 
Opdateret: 3. december 2019