Affald i Sorø

Restaffald

Ny affaldsordning
Læs mere

Selvbetjening
OBS: Ændringer foretaget i selvbetjeningsløsningen gælder kun frem til 30. april 2018
 1. Henvendelse om restaffald
 2. Ændre ordning om restaffald
 3. Henvendelse om papir og glas
 4. Ændre ordning om papir/glas
 5. Henvendelse om batterier og småt elskrot

Få en sms eller mail dagen før dit affald bliver hentet:
 1. Tilmeld/afmeld beskedservice

Hvornår får du hentet affald?
 1. Se din tømmekalender

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800
Restaffald er det affald, du har tilbage, når du har sorteret det genanvendelige affald fra. Restaffald bliver brændt, og varmen udnyttes til energifremstilling.
Vi henter restaffald en fast dag mellem kl. 7.00-18.00 hver eller hver anden uge afhængig af din ordning.
 
Alle husstande i kommunen skal være tilmeldt restaffaldsordningen, men du vælger selv, om du vil have din beholder tømt hver uge eller hver anden uge. Benyt
selvbetjeningsløsningen i den blå boks for at ændre din tømningsfrekvens.
 
For virksomheder og kommunale institutioner er restaffaldsordningen et tilbud.
 
Har du ikke fået hentet restaffald?
Har du ikke fået tømt affald senest kl. 18.00 den pågældende dag, skal du meddele os det hurtigst muligt efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.
 
Restaffald er blandt andet:
 • Madaffald, fx rester, fedt, skræller, kød, pålæg, mejeriprodukter mm.
 • Hygiejneaffald, fx bleer*
 • Mælke- og juicekartoner
 • Snavset pap og papir, fx pizzabakker, brugt køkkenrulle, bagepapir mm.
 • Snavset emballage, fx brugt engangsemballage, remouladebøtter, tandpastatuber
 • Hundehøm-høm’er og kattegrus*
 • Cigaretskodder
 • Støvsugerposer*
Affald mærket med * skal pakkes ind af hensyn til skraldemanden.

 Det er ikke restaffald:
 • Rent papir
 • Rent pap
 • Glas
 • Metal
 • Batterier
 • Elskrot
 • Kemikalier
 • Haveaffald
 • Møbler, byggematerialer mm.
Læs mere om sortering og behandling af restaffald.

Hvor meget må du fylde din beholder?

Hvor meget du må fylder i din beholder afhænger af, om du har et sækkestativ eller en container til dit restaffald.
 
Hvis du har et sækkestativ til dit restaffald, må du højst fylde den til markeringsstregen, og den må ikke veje over 20 kg.
 
Hvis du har en container til dit restaffald, må du ikke fylde den mere, end at låget kan lukkes, uden at affaldet bliver mast fast i beholderen.
 
Skraldemanden må ikke tage dit affald med, hvis din sæk eller container er overfyldt. Hvis der ikke er plads nok, kan kommunen beslutte, at du skal have hentet affald hver uge eller have en større beholder.
 
Hvis du periodevis har mere affald, end der er plads til, kan du benytte en blå ekstra-sæk (se ekstra affald ved fx fest).
 
Placering af beholdere
Læs om Placering af beholdere
 
Adgangsvej for skraldemand
Læs om Adgangsvej for skraldemand
 
Hvad koster det, og kan du blive fritaget?
Prisen for at få hentet restaffald afhænger af, hvor stor din beholder er, og hvor tit du får hentet affald. Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer.
 
Det er kun ejendomme, som i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) er registreret som en tom byggegrund, der kan blive fritaget for at betale for indsamling af restaffald. Almindelige husholdninger, sommerhuse og boligkomplekser skal være tilmeldt ordningen.
 
For virksomheder og kommunale institutioner er restaffaldsordningen et tilbud. Se gebyret for at få hentet restaffald fra erhverv.

Ekstra affald fx ved fester
Hvis du bor i hus, får du en gang om året udleveret to blå ekstra-sække. Dem skal du ikke betale ekstra for. Sækkene kan bruges, hvis du lejlighedsvis producerer mere affald, end der kan være i din beholder til restaffald - fx til jul og fødselsdag, eller hvis din fryser går i stykker.
 
Hvis du har brug for flere ekstra-sække, kan du købe dem i Borgerservice eller på genbrugspladserne i Dianalund eller Sorø. Du kan kun betale med MobilePay på genbrugspladsen. Prisen for en ekstrasæk er 39 kr. (2017-pris).
 
Når du køber en blå ekstra-sæk, betaler du for:
 • Selve sækken
 • At skraldemanden kommer og henter sækken
 • At få affaldet brændt på forbrændingsanlægget
 På tømmedagen stiller du den blå ekstra-sæk ved siden af din container eller dit sækkestativ. Så tager skraldemanden det ekstra affald med. Du må højst fylde den til markeringsstregen, og sækken må ikke veje over 20 kg.
 
Ny eller ekstra beholder
Du ejer selv din beholder til restaffald, og du skal derfor selv købe en eventuel ny beholder. Beholderen kan købes i velassorterede byggemarkeder eller hos et vognmandsfirma.
 
Hvis du skal have en ny container til restaffald, skal du vælge en af nedenstående størrelser:
 • Minicontainer med volumen på 140 liter
 • Minicontainer med volumen på 240 liter
 • Minicontainer med volumen på 370 liter 
 • Minicontainer med volumen på 660 liter
 Din minicontainer skal overholde standarden DS/EN 840. Det sikrer, at den kan tømmes af skraldebilen og er af en god kvalitet.
 
Hvis du har opsat en ny beholder et sted, der ikke før har været tilmeldt til tømning, skal du tilmelde beholderen til tømning. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks for at tilmelde din beholder til tømning.
 
Hvis din adresse ikke kan søges frem i selvbetjeningsløsningen, så skriv til affaldplus@affaldplus.dk.
 
Hjemmekompostering
Til fordel for miljøet og for din egen og kommunens økonomi kan du anskaffe dig en kompostbeholder eller etablere din egen. Uanset hvad du vælger, er det en rigtig god ide at sikre beholderen mod rotter.
 
Du kan kompostere biologisk affald som fx frugt og grønt, potteplanter, kaffegrums, tefiltre og køkkenrulle.
 
Det er ikke tilladt at kompostere kød eller fisk, da det tiltrækker rotter.
 
Særligt for sommerhuse
Ved sommerhuse henter vi restaffald enten hver eller hver anden uge i perioden 1. april - 30. september. I perioden fra 1. oktober - 31. marts henter vi restaffald én gang om måneden.
 
 
Opdateret 8. februar 2018