Affald i Sorø

Placering af beholdere

For at hjælpe skraldemanden bedst muligt er der nogle krav til adgangsvejen og placeringen af dine affaldsbeholdere.
OBS: Pga. COVID-19 opfordrer vi til, at du i øjeblikket kører dine beholdere frem til skel - også selvom du har en godkendt standplads. Dette for at passe bedst muligt på vores skraldemænd og aflaste dem der, hvor vi kan.

Det er op til dig, hvor dine beholdere står til dagligt, men på tømmedagen skal beholderne stå på deres ’standplads’ senest kl. 6.00 om morgen. Der er følgende krav til standplads og adgangsvej:
  • Beholderne skal stå på et plant og fast underlag (fx fliser eller komprimeret grus). Håndtagene skal vende udad.
  • Adgangsvejen må højst være 20 m lang og skal også have kørefast underlag. Fjern cykler og andre forhindringer. 
  • Adgangsvejen skal være tilstrækkelig bred og have 2,2 m frihøjde hele vejen.
  • Adgangsvejen må ikke hælde mere end 10 cm for hver meter.
  • Låger og døre hen til beholderen skal kunne stå åbne af sig selv.
  • Sørg for belysning, når det er mørkt, og ryd for sne - både på adgangsvej og ved standplads. Husk evt. at gruse eller glatførebekæmpe på anden vis.
I tvivlstilfælde afgør Sorø Kommune, om placeringen er egnet.
 
Opdateret: 19. marts 2020