Affald i Sorø

Placering af beholdere

Ny affaldsordning
Læs mere

Selvbetjening
OBS: Ændringer foretaget i selvbetjeningsløsningen gælder kun frem til 30. april 2018
 1. Henvendelse om restaffald
 2. Ændre ordning om restaffald
 3. Henvendelse om papir og glas
 4. Ændre ordning om papir/glas
 5. Henvendelse om batterier og småt elskrot

Få en sms eller mail dagen før dit affald bliver hentet:
 1. Tilmeld/afmeld beskedservice

Hvornår får du hentet affald?
 1. Se din tømmekalender

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800
For at hjælpe skraldemanden bedst muligt er der nogle krav til placeringen af dine affaldsbeholdere. Kravene gælder både for affaldsbeholderen til restaffald samt til glas og papir.
Du må stille affaldsbeholderen, hvor du har lyst på din grund - bare du sørger for, at den står på afhentningspladsen på tømmedagen. En afhentningsplads skal opfylde disse krav:
 • Den skal være jævn og have et kørefast underlag (fx fliser eller komprimeret grus)
 • Den skal have en frihøjde på minimum 2,2 meter
 • Den må ikke være placeret mere end 20 meter fra skel til offentlig eller privat vej, hvor skraldebilen kan køre, holde og om nødvendigt vende
 • Den skal placeres synligt, eller pladsen skal være angivet tydeligt
 • Den skal være velbelyst
 • Den skal kunne rumme samtlige beholdere og være så stor, at skraldemanden kan håndtere beholderne uhindret
 • Den skal være vandret
 • Den skal være ryddet for sne og is og i øvrigt uden hindringer
 • Beholderen skal placeres, så håndgrebet vender ud imod skraldemanden, når han kommer for at tømme.
I tvivlstilfælde afgør Sorø Kommune, om placeringen er egnet.
 
Læs om Adgangsvejen for skraldemanden
 
Opdateret 8. februar 2018