Affald i Sorø

Placering af beholdere

For at hjælpe skraldemanden bedst muligt er der nogle krav til placeringen af dine affaldsbeholdere.
Det er op til dig, hvor dine beholdere står til dagligt, men på tømmedagen skal beholderne stå på deres ’standplads’ senest kl. 6.00 om morgen. Der er følgende krav til standpladsen:
  • Beholderne skal stå på et plant og fast underlag (fx fliser eller komprimeret grus). Håndtagene skal vende udad.
  • Adgangsvejen må højst være 20 m lang. Fjern cykler og andre forhindringer.
  • Adgangsvejen skal være tilstrækkelig bred og have 2,2 m frihøjde hele vejen.
  • Adgangsvejen må ikke hælde mere end 10 cm for hver meter.
  • Låger og døre skal kunne stå åbne af sig selv.
  • Sørg for belysning, når det er mørkt, og ryd for sne. Husk evt. at gruse eller glatførebekæmpe på anden vis.

I tvivlstilfælde afgør Sorø Kommune, om placeringen er egnet.
 
Opdateret: 16. maj 2018