Affald i Sorø

Papir og pap

Selvbetjening

Se din tømmekalender
Se, hvornår du får tømt affald

Log på selvbetjening
Brug vores selvbetjening til at melde manglende tømning, skifte ordning eller ved andre henvendelser. Du skal logge på med NemID.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage, før ændringer i beholdere og tømningsfrekvenser slår igennem.

Affalds-ABC
I tvivl om sortering? Så prøv vores Affalds-ABC


Spørgsmål om dit affald?
Få svar her

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800 

 
Du får hentet papir og småt pap derhjemme. Affaldet skal lægges i samme rum/beholder.


Papir og småt pap kan bruges igen, når du lægger det i genbrugsbeholderen derhjemme. Affaldet skal være tørt og rent og lægges løst ned i beholderen - dvs. uden pose. Når skraldemanden har hentet affaldet hos dig, køres det til vores genbrugsterminal i Næstved. Herfra afsættes det til genbrug og bliver til nye pap-produkter.

Vi henter papir og småt pap til genbrug hos alle boliger, samlede bebyggelser, sommerhuse og ved kommunale institutioner. 
 
Hvornår får du hentet affald?
Genbrugsbeholderen bliver tømt hver 4.  uge, også i sommerhuse. Hvis du ikke har fået hentet papir og småt pap inden kl. 18.00 på din tømmedag, skal du meddele os det senest dagen efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se din tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.
 
Hvad må du aflevere til papir og småt pap?
Papir til genbrug er fx:
 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Bøger
 • Breve
 • Kontorpapir
 • Kopipapir
 • Kuverter, også rudekuverter
 • Makuleret papir
 • Telefonbøger
 • Tryksager
Småt pap til genbrug er fx:
 • Papemballage
 • Karton
 • Små papkasser
 • Bølgepap

Det må  du ikke komme i beholderen til papir og småt-pap
 • Snavset og vådt papir
 • Gavepapir
 • Papirposer fra havregryn og andet mad
 • Køkkenrulle
 • Pizzabakker (med mindre pizzaen ikke har været i direkte kontakt med pappet)
 • Flamingo
Vil du vide mere om sortering, så prøv vores Affalds-ABC.

Placering af beholdere
Læs om Placering af beholdere
 
Hvem ejer genbrugsbeholderen ?
Det er Sorø Kommune, som ejer beholderen, og den skal derfor blive stående på matriklen, hvis du flytter. Hvis beholderen går i stykker, skal du kontakte AffaldPlus.

Rengøring
Det er grundejerens ansvar at sørge for at holde genbrugsbeholderen ren, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. 
 
Hvad koster det, og kan du blive fritaget?
Du betaler for afhentning af papir/småt pap og metal/glas/hård plast gennem grundgebyret, og det fremgår derfor ikke særskilt på afregningen fra Sorø Kommune. Ordningen kan ikke afmeldes, og du kan ikke blive fritaget for at betale grundgebyr, heller ikke selvom du selv kører dit affald på genbrugspladsen.

Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer.

Genbrugspladser
Du kan også aflevere papir og småt pap på Genbrugspladserne.

 
Opdateret: 30. oktober 2019