Affald i Sorø

Papir

Ny affaldsordning
Læs mere

Selvbetjening
OBS: Ændringer foretaget i selvbetjeningsløsningen gælder kun frem til 30. april 2018
 1. Henvendelse om restaffald
 2. Ændre ordning om restaffald
 3. Henvendelse om papir og glas
 4. Ændre ordning om papir/glas
 5. Henvendelse om batterier og småt elskrot

Få en sms eller mail dagen før dit affald bliver hentet:
 1. Tilmeld/afmeld beskedservice

Hvornår får du hentet affald?
 1. Se din tømmekalender

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800
Papir kan bruges igen til nyt papir, når du lægger det i din papirbeholder ved ejendommen.
Papiret skal være tørt og rent, og ellers skal det til restaffald. Evt. folieomslag fra reklamer skal tages af.
 
Husk, at benytte den rigtige beholder til dit papir. Beholderen har to rum – det ene til glas og det andet til papir. De to affaldstyper må ikke blandes sammen.
 
Vi henter papir til genbrug hos alle boliger, sommerhuse og ved kommunale institutioner. Du skal ikke bestille afhentning af dit papir.
 
Hvornår bliver din papirbeholder tømt?
Beholderen bliver tømt hver 4. eller 8 uge på en fast ugedag. Den bliver ikke nødvendigvis tømt på samme dag som dit restaffald. Hvis du ikke har fået hentet papir inden kl. 18.00 på din tømmedag, skal du meddele os det senest dagen efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se din tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.
 
Hvad må du komme i papirbeholderen?
Papir til genbrug er blandt andet:
 • Aviser
 • Bøger
 • Kontorpapir
 • Kopipapir
 • Kuverter, også rudekuverter
 • Makuleret papir
 • Reklamer
 • Telefonbøger
 • Tryksager
 • Ugeblade
Papiret skal være tørt og rent.

Har du fortroligt papir, kan du aflevere det på genbrugspladsen. Her er der specielle beholdere til fortroligt papir.
 
Det må ikke komme i papirbeholderen
 • Snavset og vådt papir
 • Gavepapir
 • Papirposer fra havregryn og andet mad
 • Køkkenrulle
 • Papæsker
 • Pizzabakker
Læs mere om sortering og genbrug af papir

Placering af beholdere

Læs om Placering af beholdere
 
Adgangsvej for skraldemand
Læs om Adgangsvej for skraldemand
 
Hvem ejer papirbeholderen?
Beholderen ejes af Sorø Kommune. Hvis din beholder går i stykker, skal du kontakte AffaldPlus. Du kan på genbrugspladserne i Sorø hente klistermærker, hvis du vil gøre det mere tydeligt, hvilket rum/beholder der er til glas og papir. Klistermærkerne kan fx sættes oven på låget.
 
Hvad koster det, og kan du blive fritaget?
Du betaler for afhentning af papir gennem grundgebyret, og det fremgår derfor ikke særskilt på afregningen fra Sorø Kommune. Ordningen kan ikke afmeldes.
 
Du kan ikke blive fritaget for at betale grundgebyr, heller ikke fra den del, der går til indsamling af papir. Det gælder også, selvom du selv kører dit papir på genbrugspladsen.
 
Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer.
 
Særligt for sommerhuse
Ved sommerhuse henter vi papir enten hver eller hver anden uge i perioden 1. april - 30. september. I perioden fra 1. oktober - 31. marts henter vi papir én gang om måneden 

Genbrugspladser
Du kan også aflevere papir på Genbrugspladserne
 
 
Opdateret 8. februar 2018