Affald i Sorø

Om affaldsordningerne

Ny affaldsordning
Læs mere

Selvbetjening
OBS: Ændringer foretaget i selvbetjeningsløsningen gælder kun frem til 30. april 2018
  1. Henvendelse om restaffald
  2. Ændre ordning om restaffald
  3. Henvendelse om papir og glas
  4. Ændre ordning om papir/glas
  5. Henvendelse om batterier og småt elskrot

Få en sms eller mail dagen før dit affald bliver hentet:
  1. Tilmeld/afmeld beskedservice

Hvornår får du hentet affald?
  1. Se din tømmekalender

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800
Fra 1. januar 2016 står AffaldPlus for affaldsordningerne i Sorø Kommune. Selve indsamlingen foregår som hidtil og er fortsat udliciteret til en privat vognmand. AffaldPlus varetager administrationen og tager imod henvendelser fra dig som borger.
Vi henter restaffald, glas, papir, batterier og elskrot hjemme ved din husstand. Det gør vi en fast dag i tidsrummet mellem kl. 7.00-18.00.

Hvis du ikke har fået hentet dit affald inden kl. 18.00, skal du melde det til os senest dagen efter. Det kan du gøre via selvbetjeningsløsningen i den blå boks her på siden.
 
For alle andre typer af affald henviser vi til genbrugspladserne.
 
Der er nogle særlige affaldsordninger for boligkomplekser (typisk etageejendomme), kommunale institutioner og virksomheder.
 
Regulativ og planer
Her kan du se regulativet for husholdningsaffald for Sorø Kommune.
Her kan du se regulativet for erhvervsaffald for Sorø Kommune.

Her kan du se Sorø Kommunes affaldsplan.

Her kan du se Sorø Kommunes affaldsgebyrer:
Gebyrer for private
Gebyrer for erhverv
 
Selvbetjening
I den blå boks her på siden kan du benytte dig af vores selvbetjeningsløsninger; fx melde hvis du ikke har fået hentet affald, se din tømmekalender eller tilmelde dig en service, så du får besked dagen før, du får hentet affald.
 
Affald i fremtiden
Fra 2018 skal vi alle sortere mere hjemme i husstanden, og det sorterede affald vil blive indsamlet for at genbruge langt mere end hidtil. Der er også en række ting, du selv kan gøre for at skabe mindre affald:
 
•                Sige ’nej tak’ til overflødig emballage og reklamer
•                Købe i genbrugsbutikker
•                Reparere i stedet for at købe nyt
•                Vælge varer, der kan blive til nye produkter bagefter
•                Vælge produkter med lang levetid

Du kan følge AffaldPlus på facebooksiden Skralderiet, hvis du vil have mere viden om og tips til affaldsminimering.
 
Genbrugspladser
I Sorø Kommune kan du benytte Dianalund Genbrugsplads, Sorø Genbrugsplads og haveaffaldspladsen i Stenlille, som har døgnåbent. Du kan desuden benytte alle AffaldPlus' øvrige genbrugspladser og haveaffaldspladser.

 
 
Opdateret 8. februar 2018