Affald i Sorø

Om affaldsordningerne

AffaldPlus står for affaldsordningerne i Sorø Kommune og tager imod henvendelser fra dig som borger.
AffaldPlus står for driften af affaldsordningerne i Sorø Kommune og tager imod alle henvendelser. Selve indsamlingen af affald er udliciteret til et privat vognmandsfirma.

Vi henter madaffald, restaffald, metal, glas, hård plast, papir, småt pap, batterier og småt elektronik hjemme ved din husstand. Det gør vi en fast dag i tidsrummet mellem kl. 7.00-18.00. Hvis du ikke har fået hentet dit affald inden kl. 18.00, skal du melde det til os senest dagen efter. Det kan du gøre via selvbetjeningsløsningen i den blå boks her på siden.
 
For alle andre typer af affald henviser vi til genbrugspladserne.
 
Der er nogle særlige affaldsordninger for boligkomplekser (typisk etageejendomme), kommunale institutioner og virksomheder.
 
Regulativ og planer
Her kan du se regulativet for husholdningsaffald for Sorø Kommune.
Her kan du se regulativet for erhvervsaffald for Sorø Kommune.

Her kan du se Sorø Kommunes affaldsplan.

Her kan du se Sorø Kommunes affaldsgebyrer:
Gebyrer for private
Gebyrer for erhverv
 
Selvbetjening
I den blå boks her på siden kan du benytte dig af vores selvbetjeningsløsninger; fx melde hvis du ikke har fået hentet affald, se din tømmekalender eller tilmelde dig en service, så du får besked dagen før, du får hentet affald.
 
Genbrugspladser
I Sorø Kommune kan du benytte Dianalund Genbrugsplads, Sorø Genbrugsplads og haveaffaldspladsen i Stenlille, som har døgnåbent. Du kan desuden benytte alle AffaldPlus' øvrige genbrugspladser og haveaffaldspladser.

 
 
Opdateret: 4. juni 2019