Affald i Sorø

Ny affaldsordning i 2018

Ny affaldsordning i Sorø fra næste forår
Fremover skal langt mere af vores affald genbruges. Den danske målsætning er, at vi i 2022 skal genbruge mindst 50 % af vores husholdningsaffald. I dag ligger genbrugsprocenten i Sorø Kommune på ca. 35 %. Men alle erfaringer viser, at når mere affald bliver hentet hjemme ved hver husstand, stiger genbruget rigtig meget.
I 2018 får Sorø Kommune en ny affaldsordning. Den gælder for alle borgere og grundejere i Sorø Kommune.
Næste forår får Sorø Kommune en ny affaldsordning. Den gælder for alle borgere og grundejere i Sorø Kommune.

For dig som borger betyder det, at du fremover får hentet flere slags sorteret affald, dér hvor du bor. Som husejer får du ikke flere beholdere, men du får udskiftet en beholder og skal til at sortere på en anden måde. 

Efter planen træder den nye affaldsordning i kraft pr. maj måned 2018, og allerede i foråret 2018 begynder vi at køre nye beholdere ud.

Sådan kommer din nye affaldsløsning til at se ud
I dag har husejere i Sorø Kommune almindeligvis to affaldsbeholdere: Én til restaffald og én til glas/papir. Fremover vil standardpakken til husejere bestå af to styk 240 liters beholdere, som er opdelt i flere rum. Det betyder, at din nuværende beholder til restaffald bliver udskiftet med en ny beholder, der er todelt. I den skal du sortere restaffald og madaffald. 

Din beholder til papir og glas skal fremover bruges til flere typer af genbrugeligt affald: Det ene rum er til papir og pap. Det andet rum er til metal, glas og hård plast. 

Desuden kan du stadig aflevere småt elektronikskrot og batterier i en frysepose på låget af din affaldsbeholder. 

Alle andre affaldstyper skal fortsat afleveres på genbrugspladserne.

Din nye affaldsbeholder vil være samme størrelse som den, du i dag har til papir og glas. De to affaldsbeholdere måler tilsammen ca. 130 x 75 cm. Det er altså den plads, du skal afsætte til affaldsbeholdere i fremtiden.

Dit affald vil blive hentet af en skraldebil, som er opdelt i flere rum. Affaldet bliver altså ikke blandet sammen, når du har sorteret det. Tværtimod vil metal, glas og hård plast blive sorteret fra hinanden på vores behandlingsanlæg og derefter sendt til genbrug. Se et 'postkort' med en beskrivelse af de nye ordninger

Hvordan skal jeg sortere?

Madaffald: Fx madrester, kød, fisk, frugt, brød, grønt, kaffegrums, teposer og køkkenrulle. 
Restaffald: Fx beskidt emballage, skum- og pizzabakker, juice- og mælkekartoner, kattegrus, støvsugerposer og bleer.

Papir og pap: Aviser, ugeblade, reklamer, bøger, breve, kuverter. Kartonemballager fra fx cornflakes og tandpasta, æggebakker af pap og små papkasser.
Metal, glas og hård plast: Fx dåser fra madlavning, øl- og sodavandsdåser uden pant, kapsler, metallåg, alubakker. Vin- og spiritusflasker, syltetøjsglas og andre konservesglas, pilleglas. Plastflasker til mad- og drikkevarer, plastdunke fra rengøring og personlig hygiejne, plastlåg og små plastbeholdere.

Bliver det dyrere?
Der er ikke lagt op til, at det skal blive dyrere få hentet sit affald med de nye ordninger. Men de endelige gebyrer kender vi først ved udgangen af december måned 2017, når de er vedtaget i Byrådet.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om den nye affaldsordning? Så kontakt AffaldPlus på affaldplus@affaldplus.dk eller ring på 5575 0800. Det er AffaldPlus, der står for at indføre den nye affaldsordning i Sorø Kommune. 
Opdateret 30. maj 2017