Affald i Sorø

Ny affaldsordning i 2018Ny affaldsordning i Sorø 

Fremover skal langt mere af vores affald genbruges. Den danske målsætning er, at vi i 2022 skal genbruge mindst 50 % af vores husholdningsaffald. I dag ligger genbrugsprocenten i Sorø Kommune på ca. 30 %. Men alle erfaringer viser, at når mere affald bliver hentet hjemme ved hver husstand, stiger genbruget rigtig meget.

Se din nye tømmekalender
Sorø Kommune fik ny affaldsordning d. 30. april 2018. Det betyder, at du får hentet mere sorteret affald derhjemme.
Den nye affaldsordning i Sorø Kommune er trådt i kraft.

Du kan i tømmekalenderen i den blå boks se, hvornår du får tømt affald.

Affalds-ABC
Er du i tvivl om sorteringen? Så prøv vores nye Affalds-ABC og få svar på, hvordan affaldet skal sorteres i den nye affaldsordning. Du får både at vide, om affaldet kan afleveres i en af beholderne derhjemme, eller hvilken container på genbrugspladsen det skal i.

Se vores video om den nye ordning:Hvorfor sortere mere?
Erfaringerne viser, at vi bliver bedre til at sortere, hvis det sorterede affald bliver hentet hjemme ved hver husstand. Og når vi sorterer mere, bliver mere affald genbrugt og får nyt liv. Det er godt for alle – både miljøet, klimaet og samfundsøkonomien. Målet er, at vi om nogle år genbruger mindst 50 % af vores husholdningsaffald. I dag ligger vi på omkring 30 % i Sorø Kommune.

To beholdere med flere rum 
Alle husejere har nu som udgangspunkt en standardløsning med to styk 240-liters beholdere med to rum i hver. Beholderen til madaffald og restaffald tømmes hver 14. dag, og genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge. Standardløsningen er tilstrækkelig i langt de fleste tilfælde, fordi mere affald sorteres fra til genbrug.
Du kan til enhver tid ændre på din affaldsløsning, hvis du ønsker ofte tømning eller mere plads. Find linket til at ændre i den blå boks.

Sådan skal du sortere
Dine nye beholdere har tilsammen fire rum, som kan indeholde syv forskellige typer affald. Desuden kan du stadig aflevere småt elektronik og batterier i en klar pose på låget af din affaldsbeholder. 

Dit affald bliver hentet af en skraldebil, som er opdelt i to rum. Affaldet bliver altså ikke blandet sammen, når du har sorteret det. Papir og småt pap afsættes samlet til genbrug, mens metal, glas og hård plast bliver sorteret fra hinanden på vores behandlingsanlæg og derefter sendt til genbrug. Madaffald bliver lavet til en pulp, som omsættes til biogas og gødning. Og restaffaldet bliver som hidtil brændt på vores energianlæg og bliver til fjernvarme og strøm.

I dine beholdere kan du aflevere:
 
Madaffald
 • Madrester (uden emballage)
 • Frugt og grøntsager
 • Kød, ben og knoglerester
 • Brød, gryn og nødder
Altid i pose - husk at binde knude på posen.
Du får udleveret en køkkenspand og poser til at sortere madaffald i.
Restaffald
 • Beskidt mademballage
 • Pizzabakker
 • Mælke-og juicekartoner
 • Bleer
Altid i pose - husk at binde knude på posen
Papir
 • Aviser og ugeblade
 • Reklamer
 • Bøger
 • Printerpapir
 • Kuverter
Rent og tørt - ingen poser
Pap
(småt)
 • Papemballage
 • Karton
 • Papkasser (små)
 • Bølgepap
Rent og tørt - ingen poser
Metal
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Metallåg og kapsler
 • Alubakker
Fri for rester - synligt rent - ingen poser
Glas
 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Drikkeglas
Fri for rester - synligt rent - ingen poser
Hård plast
 • Plastflasker
 • Plastbøtter- og bakker
 • Plastdunke
 • Plastlåg
Fri for rester - synligt rent - ingen poser- låg tages af
Batterier
 • AA, AAA, C, D og E-batterier
 • Knapcellebatterier
 • Nikkel-cadmiumbatterier
 • Lithiumbatterier
 • Brunstensbatterier
Afleveres i klar pose på låget af beholderen til mad- og restaffald
Småt elektronik  
 • Mobiltelefoner
 • El-tandbørster
 • Fjernbetjeninger
 • Barbermaskiner
 • Elektroniske ure
 • Opladere
 
Afleveres i klar pose på låget af beholderen til mad- og restaffald

Prøv vores nye Affalds-ABC hvis du er i tvivl om , hvordan affaldet skal sorteres i den nye affaldsordning. 

Bliver det dyrere?
For de fleste vil udgiften til affaldshåndtering være stort set den samme i 2018 som året før. Du kan se gebyrerne her i det godkendte budgetforslag på side 239-242 på Sorø Kommunes hjemmeside. Du kan også her se siderne, der handler om affaldstakster.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om den nye affaldsordning? Så find svarene på de oftest stillede spørgsmål om den nye affaldsordning i Sorø.

Du kan også kontakt os  på affaldplus@affaldplus.dk eller ringe på 5575 0800. Det er AffaldPlus, der står for at indføre den nye affaldsordning i Sorø Kommune. 
Opdateret: 13. august 2018