Affald i Sorø

Ny affaldsordning i 2018Ny affaldsordning i Sorø fra 30. april 2018

Fremover skal langt mere af vores affald genbruges. Den danske målsætning er, at vi i 2022 skal genbruge mindst 50 % af vores husholdningsaffald. I dag ligger genbrugsprocenten i Sorø Kommune på ca. 30 %. Men alle erfaringer viser, at når mere affald bliver hentet hjemme ved hver husstand, stiger genbruget rigtig meget.
Sorø Kommune får ny affaldsordning d. 30. april 2018. Det betyder, at du får hentet mere sorteret affald derhjemme.
I starten af januar 2018 sender AffaldPlus brev ud om den nye affaldsordning i Sorø Kommune. Mere end 10.000 husstande og udlejere får besked om, hvilken affaldsløsning de får fra 30. april 2018. Udsendelserne sker via e-boks.

Se vores video om den nye ordning:Den nye ordning betyder, at borgerne fremover får hentet flere slags sorteret affald derhjemme. Fx skal madaffald som grøntsager og kød sorteres fra restaffaldet, og derfor får alle husejere en nye affaldsbeholder med to rum. Beholderen til papir og glas skal fremover bruges til flere typer genbrugeligt affald: Det lille rum til papir og pap, og det store rum til metal, glas og hård plast. 

Hvorfor sortere mere?
Erfaringerne viser, at vi bliver bedre til at sortere, hvis det sorterede affald bliver hentet hjemme ved hver husstand. Og når vi sorterer mere, bliver mere affald genbrugt og får nyt liv. Det er godt for alle – både miljøet, klimaet og samfundsøkonomien. Målet er, at vi om nogle år genbruger mindst 50 % af vores husholdningsaffald. I dag ligger vi på omkring 30 % i Sorø Kommune.

To beholdere med flere rum
Alle husejere får som udgangspunkt en standardløsning med to styk 240-liters beholdere med to rum i hver. Beholderen til madaffald og restaffald tømmes hver 14. dag, og genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge. Standardløsningen er tilstrækkelig i langt de fleste tilfælde, fordi mere affald sorteres fra til genbrug.
Det er dog muligt at tilvælge oftere tømning eller en ekstra beholder. Du kan frem til 1. februar 2018 foretage ændringer til standardløsningen her ved at benytte den kode, du har fået tilsendt i e-boks. Det er også muligt at ændre senere, når den nye ordning er trådt i kraft.

Den nye affaldsbeholder til madaffald og restaffald er samme størrelse som den, du i dag har til papir og glas. De to affaldsbeholdere måler tilsammen ca. 130 x 75 cm. Det er altså den plads, du skal afsætte til affaldsbeholdere fremover. Du kan se den nye beholder på genbrugspladserne i Sorø og Dianalund samt i Borgerservice fra 10. januar.

Hvornår?
Den nye affaldsordning træder i kraft pr. 30. april 2018, og allerede i slutningen af februar begynder vi at køre nye beholdere ud.

Sådan skal du sortere
Dine nye beholdere har tilsammen fire rum, som kan indeholde syv forskellige typer affald. Desuden kan du stadig aflevere småt elektronik og batterier i en klar pose på låget af din affaldsbeholder. 

Dit affald bliver hentet af en skraldebil, som er opdelt i to rum. Affaldet bliver altså ikke blandet sammen, når du har sorteret det. Papir og småt pap afsættes samlet til genbrug, mens metal, glas og hård plast bliver sorteret fra hinanden på vores behandlingsanlæg og derefter sendt til genbrug. Madaffald bliver lavet til en pulp, som omsættes til biogas og gødning. Og restaffaldet bliver som hidtil brændt på vores energianlæg og bliver til fjernvarme og strøm.

I dine beholder kan du aflevere:
 
Madaffald
 • Madrester (uden emballage)
 • Frugt og grøntsager
 • Kød, ben og knoglerester
 • Brød, gryn og nødder
Altid i pose - husk at binde knude på posen
Restaffald
 • Beskidt mademballage
 • Pizzabakker
 • Mælke-og juicekartoner
 • Bleer
Altid i pose - husk at binde knude på posen
Papir
 • Aviser og ugeblade
 • Reklamer
 • Bøger
 • Printerpapir
 • Kuverter
Rent og tørt - ingen poser
Pap
(småt)
 • Papemballage
 • Karton
 • Papkasser (små)
 • Bølgepap
Rent og tørt - ingen poser
Metal
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Metallåg og kapsler
 • Alubakker
Fri for rester - synligt rent - ingen poser
Glas
 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Drikkeglas
Fri for rester - synligt rent - ingen poser
Hård plast
 • Plastflasker
 • Plastbøtter- og bakker
 • Plastdunke
 • Plastlåg
Fri for rester - synligt rent - ingen poser- låg tages af
Batterier
 • AA, AAA, C, D og E-batterier
 • Knapcellebatterier
 • Nikkel-cadmiumbatterier
 • Lithiumbatterier
 • Brunstensbatterier
Afleveres i klar pose på låget af beholderen til mad- og restaffald
Småt elektronik  
 • Mobiltelefoner
 • El-tandbørster
 • Fjernbetjeninger
 • Barbermaskiner
 • Elektroniske ure
 • Opladere
 
Afleveres i klar pose på låget af beholderen til mad- og restaffald


Bliver det dyrere?
For de fleste vil udgiften til affaldshåndtering være stort set den samme i 2018 som året før. Du kan se gebyrerne her i det godkendte budgetforslag på side 239-242 på Sorø Kommunes hjemmeside. Du kan også her se siderne, der handler om affaldstakster.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om den nye affaldsordning? Så find svarene på de oftest stillede spørgsmål om den nye affaldsordning i Sorø.

Du kan også kontakt os  på affaldplus@affaldplus.dk eller ringe på 5575 0800. Det er AffaldPlus, der står for at indføre den nye affaldsordning i Sorø Kommune. 
Opdateret 17. januar 2018