Affald i Sorø

Ny affaldsordning i 2018Ny affaldsordning i Sorø fra 30. april 2018

Fremover skal langt mere af vores affald genbruges. Den danske målsætning er, at vi i 2022 skal genbruge mindst 50 % af vores husholdningsaffald. I dag ligger genbrugsprocenten i Sorø Kommune på ca. 30 %. Men alle erfaringer viser, at når mere affald bliver hentet hjemme ved hver husstand, stiger genbruget rigtig meget.
Sorø Kommune får ny affaldsordning d. 30. april 2018. Det betyder, at du får hentet mere sorteret affald derhjemme.
Vi er nu i gang med at udbringe de ca. 13.000 beholdere, som skal bruges i den nye affaldsordning. Nede i beholdere finder du din nye køkkenspand og madaffaldsposer samt information om den nye ordning og besked om, hvornår du skal tage den nye beholder i brug.

Ændre løsning
Mens vi kører beholdere ud, er det ikke mligt at ændre på den tilbudte affaldsløsning. Men så snart, den nye ordning træder i kraft, bliver det igen muligt at bestille en ekstra beholder eller hyppigere tømning.

Læs mere om, hvad der sker lige nu.

Se vores video om den nye ordning:Den nye ordning betyder, at borgerne fremover får hentet flere slags sorteret affald derhjemme. Fx skal madaffald som grøntsager og kød sorteres fra restaffaldet, og derfor får alle husejere en nye affaldsbeholder med to rum. Beholderen til papir og glas skal fremover bruges til flere typer genbrugeligt affald: Det lille rum til papir og pap, og det store rum til metal, glas og hård plast. 

Hvorfor sortere mere?
Erfaringerne viser, at vi bliver bedre til at sortere, hvis det sorterede affald bliver hentet hjemme ved hver husstand. Og når vi sorterer mere, bliver mere affald genbrugt og får nyt liv. Det er godt for alle – både miljøet, klimaet og samfundsøkonomien. Målet er, at vi om nogle år genbruger mindst 50 % af vores husholdningsaffald. I dag ligger vi på omkring 30 % i Sorø Kommune.

To beholdere med flere rum
Alle husejere får som udgangspunkt en standardløsning med to styk 240-liters beholdere med to rum i hver. Beholderen til madaffald og restaffald tømmes hver 14. dag, og genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge. Standardløsningen er tilstrækkelig i langt de fleste tilfælde, fordi mere affald sorteres fra til genbrug.
Frem til 1. februar 2018 har det været muligt at tilvælge oftere tømning eller en ekstra beholder, men da vi nu skal til at køre nye beholdere ud, er der pt. lukket for ændringer. Det er dog igen muligt at foretage ændringer, når den nye ordning er trådt i kraft.

Den nye affaldsbeholder til madaffald og restaffald er samme størrelse som den, du i dag har til papir og glas. De to affaldsbeholdere måler tilsammen ca. 130 x 75 cm. Det er altså den plads, du skal afsætte til affaldsbeholdere fremover. Du kan se den nye beholder på genbrugspladserne i Sorø og Dianalund.

Hvornår?
Den nye affaldsordning træder i kraft pr. 30. april 2018, og allerede i slutningen af februar begynder vi at køre nye beholdere ud. Her får du også en køkkenspand og nogle poser samt mere information om, hvordan du skal sortere.

Sådan skal du sortere
Dine nye beholdere har tilsammen fire rum, som kan indeholde syv forskellige typer affald. Desuden kan du stadig aflevere småt elektronik og batterier i en klar pose på låget af din affaldsbeholder. 

Dit affald bliver hentet af en skraldebil, som er opdelt i to rum. Affaldet bliver altså ikke blandet sammen, når du har sorteret det. Papir og småt pap afsættes samlet til genbrug, mens metal, glas og hård plast bliver sorteret fra hinanden på vores behandlingsanlæg og derefter sendt til genbrug. Madaffald bliver lavet til en pulp, som omsættes til biogas og gødning. Og restaffaldet bliver som hidtil brændt på vores energianlæg og bliver til fjernvarme og strøm.

I dine beholdere kan du aflevere:
 
Madaffald
 • Madrester (uden emballage)
 • Frugt og grøntsager
 • Kød, ben og knoglerester
 • Brød, gryn og nødder
Altid i pose - husk at binde knude på posen.
Du får udleveret en køkkenspand og poser til at sortere madaffald i.
Restaffald
 • Beskidt mademballage
 • Pizzabakker
 • Mælke-og juicekartoner
 • Bleer
Altid i pose - husk at binde knude på posen
Papir
 • Aviser og ugeblade
 • Reklamer
 • Bøger
 • Printerpapir
 • Kuverter
Rent og tørt - ingen poser
Pap
(småt)
 • Papemballage
 • Karton
 • Papkasser (små)
 • Bølgepap
Rent og tørt - ingen poser
Metal
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Metallåg og kapsler
 • Alubakker
Fri for rester - synligt rent - ingen poser
Glas
 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Drikkeglas
Fri for rester - synligt rent - ingen poser
Hård plast
 • Plastflasker
 • Plastbøtter- og bakker
 • Plastdunke
 • Plastlåg
Fri for rester - synligt rent - ingen poser- låg tages af
Batterier
 • AA, AAA, C, D og E-batterier
 • Knapcellebatterier
 • Nikkel-cadmiumbatterier
 • Lithiumbatterier
 • Brunstensbatterier
Afleveres i klar pose på låget af beholderen til mad- og restaffald
Småt elektronik  
 • Mobiltelefoner
 • El-tandbørster
 • Fjernbetjeninger
 • Barbermaskiner
 • Elektroniske ure
 • Opladere
 
Afleveres i klar pose på låget af beholderen til mad- og restaffald

Bliver det dyrere?
For de fleste vil udgiften til affaldshåndtering være stort set den samme i 2018 som året før. Du kan se gebyrerne her i det godkendte budgetforslag på side 239-242 på Sorø Kommunes hjemmeside. Du kan også her se siderne, der handler om affaldstakster.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om den nye affaldsordning? Så find svarene på de oftest stillede spørgsmål om den nye affaldsordning i Sorø.

Du kan også kontakt os  på affaldplus@affaldplus.dk eller ringe på 5575 0800. Det er AffaldPlus, der står for at indføre den nye affaldsordning i Sorø Kommune. 
Opdateret 2. marts 2018