Affald i Sorø

Metal, glas og hård plast

Du får hentet metal, glas og hård plast derhjemme. Affaldet skal lægges i samme rum/beholder og bliver sorteret efterfølgende.Metal, glas og hård plast  kan bruges igen, når du lægger det i genbrugsbeholderen derhjemme. Affaldet skal være fri for rester, synligt rent og skal afleveres uden låg. Lågene må dog gerne afleveres med, men må altså ikke sidde på. Al affald skal lægges løst ned i beholderen - dvs. uden pose. 
 
Vi henter metal, glas og hård plast til genbrug hos alle boliger, samlede bebyggelser, sommerhuse og ved kommunale institutioner.  

Når skraldemanden har hentet dit affald, bliver det kørt til et sorteringsanlæg i Næstved. Her bliver det sorteret mekanisk fra hinanden, så alt kan blive genbrugt hver for sig: Metal bliver til nye metalprodukter, glas til nye glasprodukter og plast til nye plastprodukter.

Hvornår får du hentet affald? 
Genbrugsbeholderen bliver tømt hver 4.  uge, også i sommerhuse. Hvis du ikke har fået hentet metal, glas og hård plast inden kl. 18.00 på din tømmedag, skal du meddele os det senest dagen efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se din tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.

Metal er fx:
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Metallåg
 • Alubakker
 • Kapsler

Glas er fx:
 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Drikkeglas
 • Medicinglas
Hård plast er fx:
 • Plastflasker
 • Plastbøtter
 • Plastbakker
 • Plastdunke
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • Plastlåg
Er du i tvivl om sortering, så prøv vores Affalds-ABC.

Det må du ikke komme i beholderen til metal, glas og hård plast
 • Blød plast/plastposer
 • Emballage med rester
 • Snavset emballage
Placering af beholdere
Læs om Placering af beholdere
 
Hvem ejer genbrugsbeholderen ?
Det er Sorø Kommune, som ejer beholderen, og den skal derfor blive stående på matriklen, hvis du flytter. Hvis beholderen går i stykker, skal du kontakte AffaldPlus.

Rengøring
Det er grundejerens ansvar at sørge for at holde genbrugsbeholderen ren, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. 
 
Hvad koster det, og kan du blive fritaget?
Du betaler for afhentning af metal/glas/hård plast og papir/småt pap gennem grundgebyret, og det fremgår derfor ikke særskilt på afregningen fra Sorø Kommune. Ordningen kan ikke afmeldes, og du kan ikke blive fritaget for at betale grundgebyr, heller ikke selvom du selv kører dit affald på genbrugspladsen.

Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer.

Genbrugspladser
Du kan også aflevere metal, glas, hård plast på Genbrugspladserne.
 
Opdateret: 30. oktober 2019