Affald i Sorø

Madaffald

Du skal sortere madaffaldet fra restaffaldet. Madaffaldet lægges i det lille rum i din affaldsbeholder og restaffaldet i det store rum.


Vi henter madaffald en fast dag mellem kl. 6.00-19.00 enten hver eller hver anden uge afhængig af din ordning.

Har du ikke fået hentet madaffald?
Har du ikke fået tømt affald senest kl. 18.00 på din tømmedag, skal du meddele os det hurtigst muligt og senest dagen efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se din tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.

Hvad koster det, og kan jeg blive fritaget?
Alle husstande, sommerhuse og boligkomplekser i kommunen skal være tilmeldt madaffaldsordningen, men du vælger selv, om du vil have din beholder tømt hver uge eller hver anden uge.  Prisen afhænger af, hvor stor din beholder er, og hvor tit du får hentet affald. Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer.

Det er kun ejendomme, som i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) er registreret som en tom byggegrund, der kan blive fritaget for at betale for indsamling af madaffald.  

Vi kan ikke tilbyde afhentning af madaffald hos virksomheder.
 
Madaffald er blandt andet:
 • Madrester (uden emballage)
 • Frugt og grøntsager
 • Kød, ben og knoglerester
 • Brød, gryn og nødder
 • Ris og pasta
 • Æggeskaller
 • Køkkenrulle
 • Kaffegrums og filtre
 • Te og teposer
 • Afskårne blomster
 • Potteplanter uden potte
Alt affald skal afleveres i pose - husk at slå knude på posen. Du kan få udleveret flere madposer i en række dagligvarebutikker, på bibliotekerne, på genbrugspladsen og i Borgerservice.  Læs mere
 
 Det er ikke madaffald:
 • Bleer
 • Hundelorte
 • Papir
Hvor meget må du fylde din beholder?
Beholderen må fyldes til kanten, men låget skal kunne lukkes helt, uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen. Skraldemanden må ikke tage dit affald med, hvis din beholder er overfyldt.

Hvis der ikke er plads nok, kan kommunen beslutte, at du skal have hentet affald hver uge eller have en større beholder.
 
Hvis du periodevis har mere affald, end der er plads til, kan du benytte en blå ekstra-sæk (se nedenunder).
 
Placering af beholdere
Læs om Placering af beholdere
 
Blå ekstra sække
Hvis du bor i hus, får du hvert år udleveret to blå ekstra-sække. Disse er primært til, hvis du ikke får hentet affald pga. strejke, vejrlig m.m.

Hvis du lejlighedsvis producerer mere affald, end der kan være i din beholder - fx ved fester eller hvis din fryser går i stykker - kan du købe blå ekstra sække. De blå sække kan købes  på Sorø eller Dianalund Genbrugspladser eller i Borgerservice.  Prisen for en ekstrasæk er 38 kr. (2020-pris).

Når du benytter blå sække, skal du ikke sortere i madaffald og restaffald. De blå sække behandles nemlig kun som restaffald og køres til forbrænding. 

Når du køber en blå ekstra-sæk, betaler du for:
 • Selve sækken
 • At skraldemanden kommer og henter sækken
 • At få affaldet brændt på forbrændingsanlægget
 På tømmedagen stiller du den blå ekstra-sæk ved siden af din beholder til restaffald. Så tager skraldemanden det ekstra affald med. Du må højst fylde den til markeringsstregen, og sækken må ikke veje over 20 kg. Du kan også aflevere den blå ekstra sæk på genbrugspladsen.
 
Hvem ejer beholderen til madaffald og restaffald?
Det er Sorø Kommune, som ejer beholderen, og den skal derfor blive stående på matriklen, hvis du flytter. Hvis beholderen går i stykker, skal du kontakte AffaldPlus.

Rengøring
Det er grundejerens ansvar at sørge for at holde beholderen til mad- og restaffald ren, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. 

Særligt for sommerhuse
Ved sommerhuse henter vi mad- og restaffald enten hver uge sommer/hver 4. uge vinter ELLER hver anden uge sommer/hver 4. uge vinter.
Sommerperioden er fra 1. april til 30. september, og vinterperioden er fra 1. oktober - 31. marts.


 
 
Opdateret: 25. marts 2020