Affald i Sorø

Kommunale institutioner

Selvbetjening

Se din tømmekalender
Se, hvornår du får tømt affald

Log på selvbetjening
Brug vores selvbetjening til at melde manglende tømning, skifte ordning eller ved andre henvendelser. Du skal logge på med NemID.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage, før ændringer i beholdere og tømningsfrekvenser slår igennem.

Affalds-ABC
I tvivl om sortering? Så prøv vores Affalds-ABC


Spørgsmål om dit affald?
Få svar her

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800 

 
Sorø Kommunes institutioner og arbejdspladser - fx børnehaver, skoler og plejeboliger - skal sortere deres affald ligesom alle andre i kommunen.
Sorø Kommune fik ny affaldsordning d. 30. april 2018, og den omfatter også kommunens egne institutioner og arbejdspladser. I den nye affaldsordning henter vi madaffald, restaffald, metal, glas, hård plast, papir, pap, batterier og småt elektronikskrot ved alle kommunens institutioner og arbejdspladser.

Ny affaldsordning
I den nye affaldsordning skal der sorteres sådan:
  • Madaffald
  • Restaffald
  • Metal, glas og hård plast (i samme rum/beholder)
  • Papir og småt pap (i samme rum/beholder)
  • Batterier
  • Småt elektronik
  • Evt. pap (stort)
Her kan du hente en detaljeret sorteringsvejledning 
Skilte
Vi har skilte, som passer til sorteringen i den nye ordning. Hent dem her: 
Affald, vi henter i Sorø Kommune
Øvrigt affald (skilte til storskraldsrum m.m.)

Affalds-ABC
I vores Affalds-ABC kan du slå enkelte ord op og få svar på, hvordan affaldet skal sorteres. Prøv den!

 
Opdateret: 27. marts 2019