Affald i Sorø

Kommunale institutioner

Sorø Kommunes institutioner og arbejdspladser - fx børnehaver, skoler og plejeboliger - skal sortere deres affald ligesom alle andre i kommunen.
Sorø Kommune fik ny affaldsordning d. 30. april 2018, og den omfatter også kommunens egne institutioner og arbejdspladser. I den nye affaldsordning henter vi madaffald, restaffald, metal, glas, hård plast, papir, pap, batterier og småt elektronikskrot ved alle kommunens institutioner og arbejdspladser.

Ny affaldsordning
I den nye affaldsordning skal der sorteres sådan:
  • Madaffald
  • Restaffald
  • Metal, glas og hård plast (i samme rum/beholder)
  • Papir og småt pap (i samme rum/beholder)
  • Batterier
  • Småt elektronik
  • Evt. pap (stort)
Her kan du hente en detaljeret sorteringsvejledning 
Skilte
Vi har skilte, som passer til sorteringen i den nye ordning. Hent dem her: 
Affald, vi henter i Sorø Kommune
Øvrigt affald (skilte til storskraldsrum m.m.)

Affalds-ABC
I vores Affalds-ABC kan du slå enkelte ord op og få svar på, hvordan affaldet skal sorteres. Prøv den!

 
Opdateret: 21. juni 2019