Affald i Sorø

Glas

Ny affaldsordning
Læs mere

Selvbetjening
OBS: Ændringer foretaget i selvbetjeningsløsningen gælder kun frem til 30. april 2018
 1. Henvendelse om restaffald
 2. Ændre ordning om restaffald
 3. Henvendelse om papir og glas
 4. Ændre ordning om papir/glas
 5. Henvendelse om batterier og småt elskrot

Få en sms eller mail dagen før dit affald bliver hentet:
 1. Tilmeld/afmeld beskedservice

Hvornår får du hentet affald?
 1. Se din tømmekalender

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800
Glas og flasker bruges igen til nye glas og flasker, når du lægger dem i din glasbeholder ved ejendommen.
Glassene skal skylles, så de ikke tiltrækker rotter og andre skadedyr. Plasticlåg og korkpropper skal fjernes, mens låg af metal gerne må blive siddende på.
 
Husk, at benytte den rigtige beholder til dit glas. Beholderen har to rum – det ene til glas og det andet til papir. De to affaldstyper må ikke blandes sammen.
 
Vi henter glas hos alle boliger, sommerhuse og ved kommunale institutioner. Du skal ikke bestille afhentning af dit glas.
 
Hvornår bliver din glasbeholder tømt?
Beholderen bliver tømt hver 4. eller 8 uge på en fast ugedag. Den bliver ikke nødvendigvis tømt på samme dag som dit restaffald. Hvis du ikke har fået hentet glas inden kl. 18.00 på din tømmedag, skal du meddele os det senest dagen efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se din tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.
 
Hvad må du komme i glasbeholderen?
Glas og flasker til genbrug er blandt andet:
 • Marmelade og andre former på konserves på glas
 • Sildeglas
 • Vinflasker
 • Glasvaser (uden bemaling)
 • Spiritusflasker
 • Saftflasker
 • Ketchupflasker
 • Medicin- og pilleglas
 • Drikkeglas
Glas og flasker skal være tomme og skyllede. Metallåg må gerne sidde på, men plastlåg og korkpropper skal tages af.

Det må ikke komme i glasbeholderen
 • Glas med madrester
 • El-pærer
 • Lysstofrør
 • Vinduer
 • Keramik
 • Porcelæn
 • Spejle
Læs mere om sortering og genbrug af glas 

Placering af beholdere

Læs om Placering af beholdere 
 
Adgangsvej for skraldemand
Læs om Adgangsvej for skraldemand
 
Hvem ejer glasbeholderen?
Beholderen ejes af Sorø Kommune. Hvis din beholder går i stykker, skal du kontakte AffaldPlus. Du kan på genbrugspladserne i Sorø hente klistermærker, hvis du vil gøre det mere tydeligt, hvilket rum/beholder der er til glas og papir. Klistermærkerne kan fx sættes oven på låget. 
 
Hvad koster det, og kan du blive fritaget?
Du betaler for afhentning af glas gennem grundgebyret, og det fremgår derfor ikke særskilt på afregningen fra Sorø Kommune. Ordningen kan ikke afmeldes.
 
Du kan ikke blive fritaget for at betale grundgebyr, heller ikke fra den del, der går til indsamling af glas. Det gælder også, selvom du selv kører dit glas på genbrugspladsen.
 
Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer.
 
Særligt for sommerhuse
Ved sommerhuse henter vi glas enten hver eller hver anden uge i perioden 1. april - 30. september. I perioden fra 1. oktober - 31. marts henter vi glas én gang om måneden.

Genbrugspladser
Du kan også aflevere glas på Genbrugspladserne.
 
Opdateret 8. februar 2018