Affald i Sorø

Boligkomplekser

Ny affaldsordning
Læs mere

Selvbetjening
OBS: Ændringer foretaget i selvbetjeningsløsningen gælder kun frem til 30. april 2018
 1. Henvendelse om restaffald
 2. Ændre ordning om restaffald
 3. Henvendelse om papir og glas
 4. Ændre ordning om papir/glas
 5. Henvendelse om batterier og småt elskrot

Få en sms eller mail dagen før dit affald bliver hentet:
 1. Tilmeld/afmeld beskedservice

Hvornår får du hentet affald?
 1. Se din tømmekalender

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800
For beboere i boligkomplekser, fx etagebyggeri og andre samlede bebyggelser, gælder der nogle særlige affaldsordninger for pap og småt brændbart affald.
Læs om Pap fra boligkomplekser
Læs om Småt brændbart fra boligkomplekser

Pap
Vi henter pap fra boligkomplekser. Ordningen kan ikke afmeldes. Borgere i andre husstande skal benytte genbrugspladserne.
 
Pap skal smides i den container, der er placeret ved ejendommen. Pappet skal være tørt og rent, og ellers skal det til restaffald.
 
Hvornår bliver papbeholderen tømt?
Det hentes pap hver uge, hver 2. uge eller hver 4. uge. I selvbetjeningsløsningen i den blå boks kan du se, hvornår papcontaineren bliver tømt, der hvor du bor. Din vicevært/administrator kan ændre, hvor tit containeren skal tømmes, på Mit affald.
 
Hvad koster det at få hentet pap?
Det er ikke gratis at få hentet pap. Vi trækker beløbet sammen med resten af affaldsgebyret, som sendes til ejer, grundejerforening eller udlejer.
 
Du kan se, hvad det koster, på Sorø kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer.
 
Beholderen til pap skal boligkomplekset selv anskaffe sig.
 
Hvad må du komme i papbeholderen?
 • Papæsker fra cornflakes og tandpasta
 • Papruller fra toiletpapir og køkkenrulle
 • Emballage fra legetøj, køkkenredskaber osv.
 Hvad må du ikke komme i papbeholderen?
 • Pap, som er snavset af madvarer
 • Pizzabakker
 • Snavsede paptallerkner
  
Småt brændbart

Vi tilbyder afhentning af småt brændbart affald (under 1 meter) fra boligkomplekser. Borgere i andre husstande skal benytte genbrugspladserne.
 
Småt brændbart affald skal smides i den container, der er placeret ved ejendommen.
 
Hvornår bliver beholderen til småt brændbart affald tømt?
Containere til brændbart affald i boligkomplekser bliver tømt hver 2. eller 4. uge. I selvbetjeningsløsningen i den blå boks kan du se, hvornår containeren bliver tømt, der hvor du bor. Har I ikke en container, men ønsker én i dit boligkompleks, skal viceværten eller administratoren kontakte AffaldPlus. Se kontaktoplysninger i den blå boks.
 
Viceværten eller administrator kan bestille afhentning af småt brændbart affald på Mit affald.
 
Hvad koster det at få hentet småt brændbart affald?
Det er ikke gratis at få hentet småt brændbart affald. Beløbet trækker vi sammen med resten af affaldsgebyret, som sendes til ejer, grundejerforening eller udlejer.
 
Du kan se, hvad det koster, på Sorø kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer.
 
 Hvad må du komme i beholderen til småt brændbart?
 • Tæpper og møbler, som er for slidte til genbrug
 • Tøj og sko, som er for slidte til direkte genbrug
 • Gavepapir
 • Polstrede stolesæder
 • Ting, der er lavet af flere materialer, som ikke kan skilles ad, fx ringbind og papir lamineret med plastik 
Småt brændbart affald må ikke indeholde:
 • Større genstande på over 1 meter
 • Madrester
 • Emballage fra madvarer
 • Hygiejneaffald

 
Opdateret 8. februar 2018