Affald i Sorø

Boligkomplekser

Beboere i boligkomplekser, fx etagebyggeri og andre samlede bebyggelser, skal sortere ligesom øvrige borgere i kommunen. Men udover de normale henteordninger, tilbyder vi også afhentning af stort pap.
Borgere med fælles affaldsløsninger får hentet følgende affald ved husstanden/i gården:
 • Madaffald
 • Restaffald
 • Metal, glas og hård plast
 • Papir og småt pap
 • Pap (stort)
 • Batterier
 • Småt elektronik
Læs her, hvad vi har af informations- og kursustilbud til boligforeninger/boligselskaber

Særligt om stort pap
Vi henter rent pap fra boligkomplekser. Borgere i andre husstande skal benytte genbrugspladserne, hvis de har stort pap.
 
Pap skal smides i den container, der er placeret ved ejendommen. Pappet skal være tørt og rent, og ellers skal det til restaffald.
 
Hvornår bliver papbeholderen tømt?
I selvbetjeningsløsningen i den blå boks kan du se, hvornår papcontaineren bliver tømt, der hvor du bor. Din vicevært/administrator kan ændre, hvor tit containeren skal tømmes.
 
Hvad koster det at få hentet pap?
Det er ikke gratis at få hentet pap. Vi trækker beløbet sammen med resten af affaldsgebyret, som sendes til ejer, grundejerforening eller udlejer.
 
Du kan se, hvad det koster, på Sorø kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer.
 
Hvad må du komme i papbeholderen?
 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Karton
 • Papemballage
 Hvad må du ikke komme i papbeholderen?
 • Pap, som er snavset af madvarer
 • Pizzabakker
 • Snavsede paptallerkner
  
Opdateret: 4. juni 2019