Affald i Sorø

Batterier

Ny affaldsordning
Læs mere

Selvbetjening
OBS: Ændringer foretaget i selvbetjeningsløsningen gælder kun frem til 30. april 2018
 1. Henvendelse om restaffald
 2. Ændre ordning om restaffald
 3. Henvendelse om papir og glas
 4. Ændre ordning om papir/glas
 5. Henvendelse om batterier og småt elskrot

Få en sms eller mail dagen før dit affald bliver hentet:
 1. Tilmeld/afmeld beskedservice

Hvornår får du hentet affald?
 1. Se din tømmekalender

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800
Du kan aflevere batterier i en frysepose oven på din skraldespand til restaffald. Batterierne bliver specialbehandlet, og metallerne kan genbruges.
Vi henter batterier hos alle boliger, sommerhuse og ved kommunale institutioner. Du skal ikke bestille afhentning af dine batterier.
 
Bor du et sted, hvor der er en rød boks i nærheden af affaldsbeholderen (typisk etageboliger), skal du aflevere dine batterier der. Den røde boks tømmes efter behov.
 
Batterier skal holdes adskilt fra småt elskrot som fx mobiltelefoner.

Hvornår får du hentet batterier?
Vi henter batterier samme dag, som vi tømmer restaffald. Hvis du ikke har fået hentet batterier inden kl. 18.00 på din tømmedag, skal du meddele os det senest dagen efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se din tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.
 
Hvad må du aflevere som batterier?
 • Alle småbatterier (AA, AAA, D, D og E)
 • Knapcellebatterier (sidder typisk i høreapparater, legetøj, ure, alarmer osv.)
 • Nikkel-cadmiumbatterier
 • Lithiumbatterier
 • Brunstensbatterier
 • Genopladelige batterier
 Hvad må du ikke aflevere som batterier?
 • Bilbatterier
 • Småt elskrot
Hvad koster det, og kan du blive fritaget?
Du betaler for afhentning af batterier gennem grundgebyret, og det fremgår derfor ikke særskilt på afregningen fra Sorø Kommune.
 
Du kan ikke blive fritaget for at betale grundgebyr, heller ikke fra den del, der går til indsamling af batterier. Det gælder også, selvom du selv kører dine batterier på genbrugspladsen.
 
Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer
 
Genbrugspladser
Du kan også aflevere batterier på Genbrugspladserne.

 
 
Opdateret 8. februar 2018