Affald i Sorø

Batterier

Du kan aflevere batterier i en klar pose (fx en frysepose) oven på låget af din beholder til mad- og restaffald. Så tager skraldemanden dem med, når han tømmer.


Vi henter batterier hos alle boliger, samlede bebyggelser, sommerhuse og ved kommunale institutioner. 
 
Bor du et sted, hvor der er en rød boks i nærheden af affaldsbeholderen (typisk etageboliger), skal du aflevere dine batterier der. Den røde boks tømmes hver fjerde uge.

Batterier skal holdes adskilt fra småt elektronik - dvs. afleveres i hver sin klare pose.

Hvornår får du hentet batterier? 
Vi henter batterier samme dag, som vi tømmer madaffald og restaffald. Hvis du ikke har fået hentet batterier inden kl. 18.00 på din tømmedag, skal du meddele os det senest dagen efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se din tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.
 
Hvad må du aflevere som batterier?
Batterierne skal kunne være i en klar plastpose - fx en frysepose. Vi henter små husholdningsbatterier som  fx:
  • AA, AAA, C og D-batterier
  • Knapcellebatterier
  • Nikkel-cadmium-batterier
  • Lithiumbatterier
  • Brunstensbatterier
Det må du ikke aflevere
  • Batterier, der er for store til at være i en frysepose
Hvad koster det, og kan du blive fritaget?
Du betaler for afhentning af batterier gennem grundgebyret, og det fremgår derfor ikke særskilt på afregningen fra Sorø Kommune.
 
Du kan ikke blive fritaget for at betale grundgebyr, heller ikke fra den del, der går til indsamling af batterier. Det gælder også, selvom du selv kører batterier på genbrugspladsen.
 
Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer

Genbrugspladser
Du kan også aflevere batterier på Genbrugspladserne.
   
Opdateret: 4. juni 2019