Affald i Sorø

Adgangsvej for skraldemanden

Ny affaldsordning
Læs mere

Selvbetjening
OBS: Ændringer foretaget i selvbetjeningsløsningen gælder kun frem til 30. april 2018
 1. Henvendelse om restaffald
 2. Ændre ordning om restaffald
 3. Henvendelse om papir og glas
 4. Ændre ordning om papir/glas
 5. Henvendelse om batterier og småt elskrot

Få en sms eller mail dagen før dit affald bliver hentet:
 1. Tilmeld/afmeld beskedservice

Hvornår får du hentet affald?
 1. Se din tømmekalender

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800
Det er en god idé med en afhentningsplads tæt på vejen, så skraldemanden ikke skal transportere dit affald længere end nødvendigt. Samtidig undgår du at skulle vedligeholde en lang adgangsvej til beholderen.
  Adgangsvejen skal opfylde disse krav:
 • Den skal være jævn og med kørefast underlag (fx fliser eller komprimeret grus)
 • Den skal være tilstrækkelig bred til, at skraldemanden kan køre med beholderen
 • Den skal være oplyst
 • Den må maksimalt have en hældning på 1:10 (må hælde 10 cm for hver meter)
 • Den skal være ryddet for sne og is og i øvrigt uden hindringer
 • Den skal være saltet eller gruset i glat føre
 I tvivlstilfælde afgør Sorø Kommune, om adgangsvejen er egnet.

Læs om Placering af beholdere


 
Opdateret 8. februar 2018