• I de kommende år skal genbrugspladserne kunne modtage mange flere typer sorteret affald. Derfor er det nødvendigt at etablere større og bedre genbrugspladser.

 • I de kommende år skal genbrugspladserne kunne modtage mange flere typer sorteret affald. Derfor er det nødvendigt at etablere større og bedre genbrugspladser.

På vej til færre, men bedre genbrugspladser

Fakta
 • Der afleveres næsten 60 kg pr. besøg på en haveaffaldsplads imod ca. 100 kg på en genbrugsplads!
 • Haveaffald og træstød udgør vægtmæssigt 25 % af al affald på genbrugspladser. Ved at rykke haveaffaldet over på en haveaffaldsplads, frigøres der plads til andre fraktioner på genbrugspladsen og tilgængeligheden på pladsen øges.
AffaldPlus gennemførte i 2015 anden fase i den udviklingsplan, som kommer til at betyde færre, men bedre genbrugspladser og flere haveaffaldspladser.

Udviklingsplanen blev vedtaget af vores bestyrelse tilbage i 2011, og blev også behandlet på bestyrelsens møder i oktober og november 2014.
 

Planen betyder, at AffaldPlus i løbet af en årrække vil nedlægge nogle af sine mindre genbrugspladser og i stedet etablere nogle større og bedre genbrugspladser. Her vil der være god plads til sortering og gode forhold for både kunder og medarbejdere. Desuden er det planen at åbne en lang række af døgnåbne haveaffaldspladser. De seneste to blev taget i brug d. 1. april 2015 i Faxe og Rønnede. Desuden åbnede vi i oktober 2015 en PlusButik i Rønnede. Også i Skælskør skete der ændringer, da vi i november reducerede åbningstiden på genbrugspladsen og i stedet åbnede en døgnåben haveaffaldsplads i nærheden af genbrugspladsen.

I 2016 arbejder vi videre med etableringen af flere haveaffaldspladser - bl.a. i Slagelse og i Ringsted. Desuden er sammenlægningen af de to genbrugspladser i Korsør og Vemmelev kommet et skridt nærmere, idet Slagelse Kommune nu har udpeget beliggenheden af den nye plads - det bliver ved renseanlægget på Slagelse Landevej, men hvornår den nye plads kan tages i brug, er endnu ikke fastlagt.

Flere ændringer de kommende år
Som nævnt er ændringerne et led i udviklingsplanen for genbrugspladserne. En af forudsætningerne for udviklingsplanen er, at mindst 50 % af borgerne skal kunne komme til en genbrugsplads på 6 minutter, og 90 % skal kunne komme til en genbrugsplads på højst 12 minutter. Desuden vil AffaldPlus i samarbejde med de enkelte kommuner forsøge at etablere døgnåbne og ubemandede haveaffaldspladser ved de byer, hvor der er mere end 500 indbyggere og mere end 12 km til nærmeste genbrugsplads.

Mange af de nuværende genbrugspladser er blevet etableret i 1990’erne, hvor hver kommune skulle have sin egen plads. Siden har kommuner og affaldsselskaber fusioneret, og kravene til sortering og genanvendelse af affaldet er steget voldsomt: I dag sorterer de store genbrugspladser affaldet i mere end 40 forskellige typer, og nye sorteringsmåder kommer til. Derfor er det nødvendigt at etablere færre, men større og bedre indrettede genbrugspladser med god plads til sortering.

I de kommende år er der planer om følgende nye tiltag og ændringer:

 • Etablere døgnåbne og ubemandede haveaffaldspladser i fx Karise (Faxe), ved Jystrup (Ringsted) og ved Stillinge Strand (Slagelse). Andre placeringer er også i kikkerten.
 • Sammenlægge Korsør og Vemmelev Genbrugspladser til én ny plads (som omtalt ovenfor) og slå Fuglebjerg og Dalmose Genbrugspladser sammen til en anden ny, stor genbrugsplads.
 • Udvide åbningstiden på Haslev Genbrugsplads, bl.a. med mandagsåbent (formentlig i 2019).


For den enkelte borger kommer ændringerne til at betyde bedre service i form af nye moderne pladser med bedre åbningstider, men altså også nogle steder lidt længere afstand til den nærmeste plads. Desuden vil mange flere få mulighed for at aflevere haveaffald i nærområderne og endda på alle tider af døgnet. Vores erfaringer med haveaffaldspladserne er, at de bliver brugt flittigt, og at der næsten ingen problemer er med fejlsortering.


Det skete i 2015

 • Faxe Genbrugsplads er lukket og er blevet til en døgnåben haveaffaldsplads.
 • Der er åbnet en ny døgnåben haveaffaldsplads ved den ny-ombyggede Rønnede Genbrugsplads. Genbrugspladsen har fået bedre indretning, bl.a. med niveauforskudte containere.
 • Dianalund og Mogenstrup Genbrugspladser har udvidet deres åbningstid med en ekstra åbningsdag, nemlig torsdag fra kl. 11-18.
 • Skælskør Genbrugsplads fik færre åbningstimer, og der holdes nu kun søndagsåbent i sommerhalvåret.
 • Der er åbnet en ny døgnåben haveaffaldsplads i Skælskør på Industrivej 55.
 • Åbningstiderne på helligdage er blevet forbedret, så alle genbrugspladser (undtagen Agersø og Omø) holder åbent både 2. påskedag og 2. pinsedag. Herudover holdes der åbent på øvrige helligdage ligesom tidligere.  

Opdateret: 28. december 2016