• Bestyrelsesformanden og de to forbrugerrepræsentanter samt direktør for AffaldPlus, John Kusz

  • AffaldPlus er ejer af Sorø Fjernvarme

Om Sorø Fjernvarme - hvem er vi?

Kontakt
AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Tlf.  5575 0800
affaldplus@affaldplus.dk 
CVR: 39170523
EAN: 5790002434518

Vagttelefon
Må KUN benyttes uden for almindelig åbningstid i tilfælde af driftsforstyrrelser: Tlf. 5782 1396

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.00-15.30
Fredag: 8.00-14.00


Læs mere om AffaldPlus
Om os
Den 1. januar 2018 overtog AffaldPlus Sorø Fjernvarme fra SEAS-NVE. Kraftvarmeværker var ikke en del af SEAS’ fremtidige strategi, og de ville derfor sælge fjernvarmeværket i Sorø.
 
Værket har tidligere været ejet af Sorø Kommune, men kommunen ønskede ikke at købe Sorø Fjernvarme tilbage. Et enigt byråd pegede derimod på AffaldPlus som ny ejer og fjernvarmedistributør. Byrådet mente, at vi var bedst gearet til at løfte opgaven.
 
Affalds- og energiselskab for seks kommuner
AffaldPlus er ejet af Faxe, Sorø, Næstved, Vordingborg, Slagelse og Ringsted Kommuner. Det er bl.a. os, der står for alle genbrugs- og haveaffaldspladser, hvor vi sørger for, at det indkomne affald sorteres og behandles. Herudover modtager vi affald fra bl.a. virksomheder og kommunernes renovationsbiler. En del af den samlede mængde affald sendes til genanvendelse, fx metal, plastic, pap og papir, mens andet forvandles til el og varme på vores affaldsenergianlæg i Slagelse og Næstved.
 
Derfor er vi vant til at producere energi i form af el og varme, og det var naturligt for os at lægge billet ind på Sorø Fjernvarme. Herudover har vi i AffaldPlus både de tekniske og administrative kompetencer, som er nødvendige for at drifte fjernvarmeproduktionen i Sorø.
 
Non-profit aktieselskab
Rent formelt er fjernvarmeopgaven udskilt i et selvstændigt, non-profit aktieselskab ved navn Sorø Fjernvarme A/S. Det er fordi, det er vigtigt at holde fjernvarmeopgaven adskilt for resten af AffaldPlus’ aktiviteter, da der her er tale om en specialopgave for Sorø Kommune, som ikke må belaste vores øvrige ejerkommuner. Sorø Fjernvarme A/S har en bestyrelse med forbrugerrepræsentation.


Bestyrelse med forbrugerrepræsentation
Bestyrelsen i Sorø Fjernvarme A/S består af en formand, to bestyrelsesmedlemmer samt to forbrugerrepræsentanter. Forbrugerrepræsentation er helt nyt i Sorø Fjernvarme, det har ikke været praksis, før AffaldPlus overtog 1. januar 2018. De to nuværende forbrugerrepræsentanter blev valgt på kundemøde den 30. maj 2018 af de fremmødte forbrugere. De er valgt for en toårig periode (2018-2019). 

Honorar for at sidde i bestyrelsen er fastsat som følger: Formand 25.000 kr. om året, øvrige medlemmer 15.000 kr. om året.
 
Bestyrelsen ser sådan ud:
  • Poul A. Larsen, formand også i AffaldPlus’ bestyrelse
  • Ivan Hansen, Sorø Kommunes repræsentant i AffaldPlus’ bestyrelse
  • Per Hovmand, Sorø Kommunes repræsentant i AffaldPlus’ bestyrelse
  • Hans Henrik Hansen, forbrugerrepræsentant
  • Ulf Barlyng, forbrugerrepræsentant
Mødekalender for bestyrelsen i 2020 (åbner som pdf i nyt vindue)
Opdateret: 28. januar 2020