• Få svar på de oftest stillede spørgsmål om virksomhedernes brug af genbrugspladserne.

  • Få svar på de oftest stillede spørgsmål om virksomhedernes brug af genbrugspladserne.

  • Få svar på de oftest stillede spørgsmål om virksomhedernes brug af genbrugspladserne.

  • Få svar på de oftest stillede spørgsmål om virksomhedernes brug af genbrugspladserne.

Ofte stillede spørgsmål om virksomhedernes brug af genbrugspladserne

Det koster 153 kr. (+ moms ekskl. farligt affald, 2017-takst) hver gang virksomheden afleverer affald på genbrugspladsen – uanset hvilken branche man kommer fra. 

Prisen dækker alt det affald, der kan være i en bil op til 3500 kg + trailer. Undtaget fra dette er dog aflevering af farligt affald, som afregnes særskilt. 
 
AffaldPlus samler svarene på de oftest stillede spørgsmål om virksomheder på genbrugspladsen på denne side. Så måske er der allerede et svar på netop dit spørgsmål. Hvis ikke, er du meget velkommen til at sende dit spørgsmål til AffaldPlus på plusbruger@affaldplus.dk eller ringe til os på 5575 0800.

Få svar på nogle af de spørgsmål, som ofte stilles om virksomhedernes brug af vores genbrugspladser.

1. Hvordan betaler min virksomhed for aflevering af affaldet?
AffaldPlus foretager nummerpladeaflæsning på pladserne. Køretøjer, som er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug, vil automatisk få tilsendt en opkrævning på kr. 153,- ekskl. moms for deres besøg (2017-takst).

Det er køretøjer, der har DMR's kode 40 - "Godstransport erhverv", som automatisk opkræves betaling for at benytte vores genbrugspladser.

Faktura sendes til bilens registrerede ejer en gang om måneden. Disse oplysninger får vi via DMR. Er din virksomhed registreret hos AffaldPlus, sender vi en faktura til den e-mailadresse, I har oplyst til AffaldPlus. 
 

Du kan også vælge at betale på pladsen. Genbrugspladserne modtager ikke kontanter, men du kan benytte MobilePay.2. Hvordan bliver jeg registreret hos AffaldPlus?
Du bliver registreret ved at blive Plusbruger hos os. Kontakt personalet på genbrugspladsen eller ring på 5575 0800. Du kan også skrive os en mail på plusbruger@affaldplus.dk.


3. Hvad hvis min bil er registreret til både privat og erhvervsmæssig brug?
Der vil ikke blive tilsendt faktura for dit besøg, med mindre du oplyser pladspersonalet om, at du kommer med erhvervsaffald. I så fald kan betaling foretages med MobilePay. Du kan også få tilsendt en faktura til den registrerede ejer af bilen. Er bilen registreret hos os, vil der blive opkrævet kr. 153 + moms pr. besøg (2017-takst), med mindre du ved ankomst til pladsen oplyser til pladspersonalet, at du kommer med eget privat affald. I så fald vil medarbejderen slette registreringen, og du vil ikke blive faktureret for dit besøg.

4. Hvad gør jeg, hvis jeg bruger et erhvervskøretøj, som jeg lejer eller har lånt?
Har du et lejet eller leaset køretøj, og er det registreret til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse, vil der blive sendt en faktura for dit besøg til bilens registrerede ejer. Betaling kan også foretages på pladsen via MobilePay.

Er køretøjet registreret hos os, vil du få tilsendt faktura for besøget direkte til din faktureringsadresse.


5. Hvad hvis jeg har lejet en gulpladebil til privat brug?
Kører du privat i en leaset eller lejet gulpladebil, skal du medbringe og fremvise en blanket til medarbejderne på genbrugspladsen. Blanketten er udstedt af din udlejer og viser, at du kører privat i bilen. Hvis du kontakter en medarbejder og fortæller, at du kommer med privat affald, vil du ikke modtage faktura for dit besøg.

6. Hvad hvis jeg har købt dagsbevis til en gulpladebil hos SKAT?
Hvis du har købt et dagsbevis til en gulpladebil hos SKAT for at bruge bilen i privat ærinde, skal du medbringe og fremvise dagsbeviset på genbrugspladsen. Husk at henvende dig til en medarbejder, så du ikke modtager faktura for dit besøg. Det er kun kunder med dagsbevis fra SKAT (eller udlejningsbiler, se spørgsmål 5), som ikke behøver at være registreret hos AffaldPlus for at aflevere privat affald i en erhvervsbil.

7. Kan jeg betale kontant på genbrugspladsen?
Genbrugspladserne modtager ikke kontanter, men du kan betale med MobilePay.

8. Jeg kører i en firmabil – kan jeg køre på genbrugspladsen med mit eget private affald?
Ja, men for at kunne aflevere eget privat affald i en firmabil (bil udelukkende registreret til erhvervsmæssig benyttelse) skal bilen være registreret hos AffaldPlus (se evt. spørgsmål 2). Dette skyldes bl.a. den administration, der er forbundet med fritagelsen, hvis køretøjet ikke på forhånd er registreret hos os. Et andet alternativ er at fremvise dagsbevis fra SKAT - se spørgsmål 6.

Kommer du med privat affald i en firmabil, som er registreret hos os , skal du henvende dig til en medarbejder. Medarbejderen sørger da for, at besøget ikke faktureres.

Et besøg kan ikke efterfølgende rettes til indkørsel med privat affald.

Vi kan oplyse, at SKAT har adgang til vores registreringer af erhvervsbiler.


9. Jeg har en bil, der både er registeret til erhvervsmæssig og privat brug – bliver jeg så opkrævet betaling, hvis jeg afleverer privat affald?
Nej, vi opkræver ikke automatisk betaling for biler, der er registreret til både erhvervsmæssig og privat brug. Det er kun køretøjer, der har DMR's kode 40 - "Godstransport erhverv", som automatisk opkræves betaling for at benytte vores genbrugspladser.

Hvis du kører eget privat affald i din bil, skal du ikke foretage dig noget. Hvis du benytter køretøjet til at aflevere affald fra den virksomhed, du arbejder i, skal du på genbrugspladsen meddele, at du kommer med erhvervsaffald. Du kan enten betale på pladsen, eller også vil der blive sendt en faktura for besøget til bilens registrerede ejer.

10. Hvilke køretøjer må jeg benytte?
På genbrugspladserne er der kun adgang for køretøjer, der har en totalvægt på højst 3.500 kg. Det er tilladt at have en trailer med.


11. Jeg har et køretøj uden nummerplade – kan jeg benytte det til aflevering af erhvervsaffald?
Ja, det kan du godt, men vores nummerpladeaflæser kan ikke aflæse, hvis der ikke er nummerplade på køretøjet. Heller ikke hvis nummerpladen sidder bag på køretøjet. Vores nummerpladeaflæser kan heller ikke registrere militære køretøjer pga. den særlige nummerplade. Du kan derfor betale for dit besøg på pladsen eller ved at blive registreret hos AffaldPlus. (se evt. spørgsmål 2).

12. Kan jeg aflevere erhvervsaffald i en privat bil?
Ja, det kan du godt. Du skal blot henvende dig til en medarbejder og betale på pladsen.

13. Min virksomhed er registreret i udlandet. Hvad så?
Virksomheder uden dansk CVR-nummer, fx udenlandsk registrerede virksomheder skal betale på pladsen. Vi tager imod MobilePay.

14. Vi er et ejendomsselskab/boligselskab og kører også affald fra beboerne – skal vi så betale?
Fra et ejendomsselskab/boligselskab kommer der både erhvervsaffald (fra kontorhold og driften af ejendommen) og husholdningsaffald fra beboerne (storskrald).

I det omfang en vicevært/ejendomsfunktionær bringer affald (møbler, emballager, m.v.) fra beboerne til genbrugspladsen, betragtes dette som affald fra husstande – som kan afleveres, uden at der skal betales ved hvert besøg. Aflevering kan dog kun ske, hvis boligselskabet/ejendomsselskabet har fået en særlig tilladelse til at levere affald fra beboerne.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til AffaldPlus på plusbruger@affaldplus.dk


15. Kan jeg aflevere olie- og kemikalieaffald på genbrugspladsen?
Virksomheden kan aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Affaldsbekendtgørelsen fastlægger, at virksomheden skal betale særskilt for at aflevere farligt affald. Denne betaling beregnes ud fra prisen for at håndtere og behandle den pågældende affaldstype samt den leverede mængde. Der skal betales for indkørsel på genbrugspladsen (kr. 153,- i 2017) oven i den pris, du skal betale for aflevering af farligt affald.

Hvis du skal aflevere farligt affald, skal du kontakte en medarbejder, som vejer og registrerer dit affald og udsteder en kvittering.

Læs mere om farligt affald.

Faktura for aflevering af farligt affald sendes en gang om måneden. Se mere om fakturering i spørgsmål 20. Du kan også betale på pladsen. 


16. Jeg får betaling for at køre med affald, men affaldet er fra en husholdning, der har betalt for at benytte genbrugspladsen over renovationsgebyret. Skal jeg så alligevel betale for at benytte genbrugspladsen?
En virksomhed skal betale for at benytte genbrugspladsen, uanset hvorfra affaldet stammer. Dette princip gælder også for håndværkere og anlægsgartnere, der arbejder for husholdninger. Transportører, der transporterer affald fra husholdninger på regning, kan blive fritaget, hvis de opfylder særlige vilkår. Hør mere hos AffaldPlus på plusbruger@affaldplus.dk

17. Kontrollerer I, om jeg husker at oplyse, at jeg kommer med erhvervsaffald?
Ja – det skal vi ifølge lovgivningen. Bl.a. af den grund, at det ellers er husholdningerne, som kommer til at betale for erhvervsaffald, hvis virksomhederne ikke betaler.

Medarbejderne på pladserne vil løbende vurdere, om affaldsleverancer evt. måtte være fra erhverv. Medarbejderne kan benytte fotodokumentation i tvivlstilfælde og knytte det til registreringsnummeret. Vi kan desuden oplyse, at SKAT vil få adgang til vores registreringer af erhvervsbiler.

Endelig vil AffaldPlus og kommunerne gennemføre særlige tilsynskampagner med henblik på at identificere erhvervsaffald, som der ikke betales for.  


18. Hvad er erhvervsaffald egentlig?
Affaldsbekendtgørelsen (kapitel 2, § 3 stk. 22) definerer erhvervsaffald som ”affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-parkaffald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt”.

Selvom arbejdet er udført for og hos en borger, vil affaldet blive betragtet som erhvervsaffald, hvis affaldet afleveres af en virksomhed.


19. Kan jeg som butiksindehaver gratis aflevere elektronikaffald (køleskabe, radioer, TV, computere m.v.), som jeg tager retur fra kunderne?
Nej, elektronikaffaldsbekendtgørelsen er fra 1. januar 2012 ændret, sådan at distributører, der modtager elektronikaffald fra husholdninger, kun kan aflevere dette på genbrugspladsen, hvis de benytter sig af tilbuddet for erhvervsvirksomheder om at aflevere affald på genbrugspladsen – dvs. mod betaling. Det fremgår af bekendtgørelsens § 19, stk. 7.

Butikker m.v., der tager elektronikaffald tilbage fra kunderne, og som ikke ønsker at benytte sig af genbrugspladsen, skal i stedet benytte en indsamlingsordning, oprettet af producenter og importører af elektronik. I praksis vil det sige, at de skal aflevere det på en af de regionale pladser, som kollektivordningerne har etableret. Se mere på  DPA-Systems hjemmeside.

20. Hvordan vil jeg blive faktureret?
Nummerpladeaflæsere på vores genbrugspladser registrerer automatisk alle firmabiler, der udelukkende er registreret til erhvervsmæssig brug. Vi sender regningen for dine indkørsler direkte til firmabilens registrerede ejer ifølge det Digitale MotorRegister (DMR). Der er også mulighed for at betale på pladsen.

Er din virksomhed registreret hos os, sender vi din regning  til den adresse, du har opgivet. Vi sender så vidt muligt kun regninger ud via e-mail og digital post

21. Jeg har fået en regning for en indkørsel på en bil, jeg har udlejet/leaset ud. Hvorfor det?
Hvis bilen ikke er registreret hos os, kan vores system kun sende regningen for bilens indkørsler direkte til den registrerede ejer ifølge det Digitale MotorRegister (DMR). Har du som den registrerede ejer af firmabilen ikke noget at gøre med brugen af AffaldPlus’ genbrugspladser, må du viderefakturere regningen til din kunde. AffaldPlus har desværre kun mulighed for at opkræve direkte hos brugeren, hvis denne er registreret hos os.

22. Jeg har fået en regning for en indkørsel, som jeg ikke mener at have foretaget. Hvad skal jeg gøre?
Vi fakturerer ud fra de registreringer, som vores nummerpladeaflæser foretager ude på genbrugspladserne. Hvis du mener, at registreringen er forkert, beder vi dig kontakte os på plusbruger@affaldplus.dk. Vi har forskellige muligheder for at ”gå bag om systemet” for at afklare, om registreringen er korrekt. Bl.a. er der mulighed for at fremskaffe foto af den pågældende indkørsel.

23. Jeg har fået en regning for en periode, hvor jeg ikke var ejer af bilen. Hvad gør jeg?
Har du fået en regning for en indkørsel, som er foretaget af den tidligere ejer af bilen, beder vi dig kontakte os på plusbruger@affaldplus.dk. Vi vil da kunne rette fakturaen manuelt.

24. Jeg har solgt min bil, men ved, at jeg har haft indkørsler, jeg skal betale for. Hvad gør jeg?
Mener du, at du mangler at modtage faktura for nogle af din tidligere bils indkørsler, beder vi dig kontakte os på plusbruger@affaldplus.dk., så vi kan sende fakturaen til den rette. Har du solgt en bil, der er registreret hos os, skal den afmeldes i systemet, og vi beder dig derfor kontakte os.

Andre ordninger/regler

Administrationsgebyr
Kommuner skal fortsat opkræve et gebyr hos virksomheder til dækning af virksomhedernes andel af de omkostninger, som kommunen har til administration af affaldsområdet. Administrationsgebyret har ikke noget at gøre med, hvor meget eller hvor ofte virksomheden benytter AffaldPlus' genbrugspladser og er altså ikke betaling for virksomhedens brug af genbrugspladserne. Læs mere om administrationsgebyrer


 

 

Opdateret: 6. juli 2018