• Få svar på de oftest stillede spørgsmål om virksomhedernes brug af genbrugspladserne.

 • Få svar på de oftest stillede spørgsmål om virksomhedernes brug af genbrugspladserne.

 • Få svar på de oftest stillede spørgsmål om virksomhedernes brug af genbrugspladserne.

 • Få svar på de oftest stillede spørgsmål om virksomhedernes brug af genbrugspladserne.

Ofte stillede spørgsmål om virksomheder på genbrugspladserne

Bliv pluskunde
Læs mere om fordelene 

Tilmeld din virksomhed/log på
 1. Gå til virk.dk
 2. Vælg den AffaldPlus-kommune, hvor din virksomhed oftest benytter genbrugspladsen
 3. Tryk på ”Start” og lad dig guide gennem tilmeldingen

Nyhedsbrev maks. 4 gange årligt
Tilmeld dig pluskunde-nyhedsbrev. Din eneste mulighed for information om lukkedage, ny sortering m.m.

Har du flere spørgsmål?
Du er altid velkommen til at gøre os opmærksomme på spørgsmål, som vi mangler i vores FAQ. Send dem til os på mail.

Kontakt os
Tlf. 5575 0800 
pluskunde@affaldplus.dk
Få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om virksomhedernes brug af vores genbrugspladser.
 

Hvordan bliver jeg pluskunde hos AffaldPlus?

Du kan til enhver tid tilmelde din virksomhed online via virk.dk. Du skal have følgende klar:
 • Virksomhedens digitale signatur (Nem-ID)
 • Det p-nummer* som tilmeldingen omhandler (evt. flere)
 • Registreringsnummer/navn på de køretøjer, virksomheden ønsker tilmeldt
 • Oplysninger på kontaktperson (navn, mail, tlf.)
Vi kan også starte tilmeldingen for dig. Det kræver blot, at du beder personalet på genbrugspladserne eller i administrationen om det. Du skal herefter selv færdiggøre tilmeldingen. En mail med nærmere instruktioner vil fortælle dig hvordan.

* P-nummer står for produktionsenhedsnummer. Det er et 10-cifret nummer, som tildeles hver fysisk adresse, hvor der drives virksomhed fra. Der kan derfor være ét eller flere p-numre under samme CVR-nummer. Hvis du er i tvivl om dit p-nummer, så kan du nemt finde det på www.cvr.dk

Hvorfor skal jeg bruge virksomhedens digitale signatur?

Det er et ufravigeligt krav fra Digitaliseringsstyrelsen, at din tilmelding skal gå via virk.dk, og det kræver digital signatur. Hvis du ikke selv har Nem-ID til virksomheden, må du finde frem til den person, der har. I større virksomheder er der som regel en håndfuld nøglepersoner, som har Nem-ID.

Hvilke køretøjer må jeg benytte på genbrugspladserne?

På genbrugspladserne er der kun adgang for køretøjer med en totalvægt på højst 3.500 kg. Det er tilladt at have en trailer med.

Kan jeg aflevere erhvervsaffald i en privatbil?

Du kan godt bruge din privatbil til aflevering af erhvervsaffald, men du skal betale for det. I 2018 er prisen 153 kr. ekskl. moms. Tag fat i personalet og betal på pladsen med MobilePay. Hvis du er tilmeldt som pluskunde, vil din virksomhed i stedet få tilsendt en faktura for dit besøg.

Hvad nu hvis min bil er registreret til både privat og erhvervsmæssig brug?

”Privatbils-statussen” vejer tungest. Dvs. at du som udgangspunkt ikke bliver faktureret for dit besøg med mindre du fortæller personalet, at du kommer med erhvervsaffald. Hvis det er tilfældet, kan du betale på pladsen med MobilePay eller få sendt en elektronisk faktura til virksomhedens digitale postkasse. 

Hvis du tilføjer en papegøjepladebil i pluskundeordningen og primært afleverer erhvervsaffald, så kontakt os.
 

Hvad gør jeg, hvis jeg afleverer affald i et erhvervskøretøj, som jeg lejer eller leaser?

Har du et lejet eller leaset et køretøj, og det udelukkende er registreret til erhvervsmæssig brug, sender vi en faktura til virksomheden ud fra CVR-nummer. Du vil dermed få et mellemværende med din udlejer/leaser. Hvis du vil undgå det, kan du henvende dig til personalet og betale med det samme på pladsen via MobilePay.

Hvis du er oprettet som pluskunde, er der mulighed for at erstatte den automatisk registrerede betaler med dig, så du automatisk kan få en regning.

Kommer du derimod med privat affald i en lejet/leaset bil registreret til erhverv, skal du kontakte personalet og vise den lejekontrakt, du har med din udlejer/leaser, hvor det vil fremgå, at den er til privat brug.

Hvad nu hvis jeg har lejet en gulpladebil til privat brug?

Hvis du kører privat i en leaset eller lejet gulpladebil, skal du medbringe og fremvise en lejekontrakt til personalet på genbrugspladsen. Lejekontrakten, som det er lovpligtigt at opbevare i bilen, får du hos din udlejer, og den viser, at du kører privat i bilen.

Kontakt personalet på pladsen og fortæl, at du kommer med privat affald. Så vil din udlejer ikke modtage faktura for dit besøg.

Hvad nu hvis jeg har købt dagsbevis til en gulpladebil hos SKAT?

Hvis du har købt et dagsbevis til en gulpladebil hos SKAT for at bruge bilen privat, skal du vise dagsbeviset til personalet på genbrugspladsen for at undgå betaling.

Det er kun besøgende med dagsbevis fra SKAT, som ikke behøver at være pluskunde for at aflevere privat affald i en erhvervsbil.

Læs mere og køb dagsbevis

Jeg kører i en firmabil – kan jeg køre på genbrugspladsen med mit private affald?

Ja, men for at aflevere dit eget private affald i en firmabil (bil udelukkende registreret til erhvervsmæssig brug), skal bilen være tilføjet som køretøj i pluskundesystemet. Herudover skal du tage fat i personalet på genbrugspladsen for at blive fritaget for betaling. 

Et alternativ er at fremvise dagsbevis fra SKAT - se spørgsmål længere oppe.

Vi kan oplyse, at SKAT kan kræve adgang til vores registreringer af erhvervsbiler.

Jeg har et køretøj uden nummerplade, kan jeg bruge det til aflevering af erhvervsaffald?

Ja, det kan du godt, men det kræver, at du er oprettet som pluskunde (se hvordan længere oppe).

Vores nummerpladeaflæser kan ikke aflæse dit køretøj ved indkørsel, hvis det ikke har en nummerplade. Det samme er gældende, hvis nummerpladen sidder bag på køretøjet, eller der er tale om en særlig nummerplade på fx militære køretøjer. 

Vi er et ejendomsselskab/boligselskab og kører også affald fra beboerne – skal vi så betale?

Fra et ejendomsselskab/boligselskab kommer der både erhvervsaffald (fra kontorhold og driften af ejendommen) og husholdningsaffald fra beboerne (storskrald).

Hvis en vicevært/ejendomsfunktionær kommer med affald fra beboere (møbler, emballager m.m.), betragter vi det som privat affald, og det koster ikke noget at aflevere på genbrugspladserne. Aflevering kan dog kun ske, hvis boligselskabet/ejendomsselskabet har fået en særlig tilladelse til at levere affald fra beboerne.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til AffaldPlus på pluskunde@affaldplus.dk
 

Min virksomhed kører med affald, der stammer fra en husholdning, som har betalt for at benytte genbrugspladsen over renovationsgebyret. Skal min virksomhed så også betale for at aflevere på genbrugspladsen?

En virksomhed skal betale for at bruge genbrugspladsen, uanset hvor affaldet stammer fra. Det gælder også for fx håndværkere og anlægsgartnere, der arbejder for husholdninger. Transportører, der transporterer affald fra husholdninger på regning, kan blive fritaget, hvis de opfylder særlige vilkår. Hør mere hos AffaldPlus på pluskunde@affaldplus.dk

Kan jeg som butiksindehaver gratis aflevere elektronikaffald (køleskabe, radioer, TV, computere m.m.), som jeg tager retur fra kunderne?

Nej, elektronikaffaldsbekendtgørelsen er fra 1. januar 2012 ændret, så distributører, der modtager elektronikaffald fra husholdninger, kun kan aflevere det på genbrugspladsen på lige fod med erhvervsvirksomheder, dvs. mod betaling. Det fremgår af bekendtgørelsens § 19, stk. 7.

Butikker m.fl., der tager elektronikaffald tilbage fra kunderne, og som ikke ønsker at bruge genbrugspladsen, skal i stedet bruge en indsamlingsordning, oprettet af producenter og importører af elektronik. Det vil i praksis sige, at de skal aflevere det på en af de regionale pladser, som kollektivordningerne har etableret. Se mere på DPA-Systems hjemmeside.

Hvorfor skal jeg betale for at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladserne?

Ifølge affaldsbekendtgørelserne fra 2011 og 2012 skal erhverv betale for brug af genbrugspladserne. Vi holder os herudover til vores administrationsgrundlag, hvori eventuelle undtagelser og særlige tilfælde er beskrevet.

Læs evt. AffaldPlus’ notat om ændringerne mellem 2011-bekendtgørelsen og 2012-bekendtgørelsen.

Hvad koster det at aflevere erhvervsaffald?

I 2018 er prisen 153 kr. ekskl. moms. Prisen dækker alt det affald, der kan være i en bil op til 3.500 kg + trailer. OBS. Undtaget fra dette er dog aflevering af farligt affald, som afregnes særskilt.

Hvordan betaler min virksomhed for aflevering af affaldet?

AffaldPlus foretager nummerpladeaflæsning på genbrugspladserne. Biler indregistreret udelukkende til erhverv* genkendes automatisk ved indkørsel på pladsen og faktureres ligeledes automatisk. Hver måned sender AffaldPlus en faktura til virksomhedens digitale postkasse.

Virksomheden kan også vælge at betale på pladsen. Genbrugspladserne modtager kun betaling via MobilePay.

Opret din virksomhed som pluskunde og få en række fordele i hverdagen.

* Køretøjer, der har Motorregistrets kode 40, "Godstransport erhverv", opkræves automatisk betaling for at bruge vores genbrugspladser.

Hvilket betalingsmiddel kan jeg bruge på genbrugspladserne?

Genbrugspladserne modtager kun betaling via MobilePay. Du kan benytte MobilePay, hvis du fx skal betale for aflevering af farligt affald, købe sække, betale for virksomhedens indkørsel m.m.

Hvorfor bliver jeg faktureret to gange på ét besøg?

Når du som virksomhed kører ind på genbrugspladsen har du 30 minutter til at aflevere dit affald. Hvis du er blevet faktureret to gange på ét besøg skyldes det sandsynligvis:
 • Du har kørt rundt på pladsen og er blevet fanget af vores nummerpladeaflæser, som står ved indkørslen to gange. Hvis du ved, at det er tilfældet, så kontakt da personalet på pladsen, så I kan få rettet fejlen med det samme (du skal kun betale én gang - kontakt os og vi retter fejlen)
 • Du har inden for de 30 minutter afleveret to læs affald, dvs. du har været ude og fylde op og er kommet igen inden for 30 minutter (du skal betale to gange, selvom du har klaret begge læs på under 30 minutter, da prisen er pr. læs)

Jeg har fået en regning for en bil, jeg har udlejet/leaset ud. Hvorfor det?

Hvis du ikke beder din lejer/leaser om at kontakte personalet, når han/hun er på genbrugspladsen, kan vi kun sende regningen til den ejer, som Motorregistret har registreret. Du må dermed viderefakturere regningen til din lejer/udlejer.

Det er også muligt, at din lejer/leaser bliver pluskunde og tilknytter den lejede/leasede bil, så er der ingen tvivl om, hvortil regningen skal sendes.

Jeg har fået en regning for en indkørsel, som jeg ikke har foretaget. Hvad skal jeg gøre?

Vi fakturerer ud fra de registreringer, som vores nummerpladeaflæser foretager ude på genbrugspladserne. Hvis du mener, at registreringen er forkert, skal du kontakte os på pluskunde@affaldplus.dk. Vi har forskellige muligheder for ”bag om” systemet at afklare, om registreringen er korrekt. 

Jeg har fået en regning for en periode, hvor jeg ikke var ejer af bilen. Hvad gør jeg?

Har du fået en regning for en indkørsel, som er foretaget af den tidligere ejer af bilen, så kontakt os på pluskunde@affaldplus.dk. Vi har mulighed for at rette fakturaen manuelt.

Jeg har solgt min bil, men ved, at jeg har haft indkørsler, jeg skal betale for. Hvad gør jeg?

Kontakt os på pluskunde@affaldplus.dk hvis du mener, du mangler at modtage faktura for nogle af din tidligere bils indkørsler.

Hvis du er pluskunde, og bilen er tilføjet som køretøj, så husk at logge ind og slette den i listen over dine køretøjer.

Hvorfor skal jeg også betale administrationsgebyr?

Kommuner skal fortsat opkræve et gebyr hos virksomheder. Gebyret dækker virksomhedernes andel af de omkostninger, som kommunen har til administration af affaldsområdet. Administrationsgebyret har ikke noget at gøre med, hvor meget eller hvor ofte virksomheden bruger AffaldPlus' genbrugspladser og er altså ikke betaling for virksomhedens brug af genbrugspladserne. Læs mere om administrationsgebyrer

Kan min virksomhed aflevere farligt affald på genbrugspladsen?

Ja, men affaldsbekendtgørelsen siger, at virksomheden skal betale særskilt for at aflevere farligt affald. Betalingen beregnes ud fra prisen for at håndtere og behandle den pågældende affaldstype og mængden af det.

Hvis du skal aflevere farligt affald, skal du kontakte personalet, som vejer og registrerer dit affald og laver en kvittering. Du skal betale med MobilePay på pladsen, medmindre du er pluskunde. I det tilfælde indgår betalingen for farligt affald blot som en del af din månedlige faktura.

Husk at du, ud over betalingen for farligt affald, også skal betale for selve indkørslen på genbrugspladsen (153 kr. ekskl. moms i 2018).

Læs mere om farligt affald 
Hent kvitteringsskema 

Hvad er et pluskort?

Et pluskort er et lille plastikkort (Dankort-størrelse) med en stregkode og et nummer. Disse er tilknyttet din oprettelse som pluskunde, så vi kan identificere din virksomhed og dine køretøjer, når du kommer på genbrugspladserne. Det er langt fra alle pluskunder, der behøver et fysisk pluskort (se forklaring nedenfor), men formålet med et pluskort er at bruge det til betaling og til at identificere kunden.

Hvem har brug for pluskort?

Det er primært køretøjer med en ikke-læsbar nummerplade, fx en traktor, truck eller et militært køretøj, der har brug for et pluskort. Uden det kan vi nemlig ikke identificere køretøjet, da vores nummerpladeaflæser ikke kan registrere køretøjet. Ved indkørsel på AffaldPlus’ genbrugspladser skal du vise pluskortet til personalet, som vil scanne det, og dit besøg vil på den måde blive faktureret det rette sted.

Et pluskort kan også være relevant for andre - fx til førere af hvid-pladebiler, som oftest kommer med erhvervsaffald. Biler indregistreret til erhverv genkendes automatisk ved indkørsel på genbrugspladsen, og pluskort er derfor ikke nødvendigt.

Hvordan får jeg fat i mit pluskort?

Du kan hente pluskort i vores administration eller på en hvilken som helst genbrugsplads. Se en oversigt over vores genbrugspladser samt deres åbningstider

Et pluskort kræver dog, at du er oprettet som pluskunde og har tilføjet et køretøj, der kræver pluskort (se spørgsmål ovenover). Husk mailen der angiver, at du skal have udleveret et pluskort. Det er nok, at du viser den på din telefon for at få udleveret pluskortet.
 

Jeg har tabt mit pluskort, hvordan får jeg et nyt?

Henvend dig til vores administration eller til personalet på genbrugspladserne, de kan hjælpe med et nyt pluskort.

Hvor tit sender I nyhedsbrev til pluskunder?

Vi sender maks. 4 nyhedsbreve om året til vores pluskunder

Hvilken information kan jeg forvente i nyhedsbrevene?

Nyhedsbrevet er målrettet pluskunder og vil bl.a. informere dig om:
 • Lukkedage på genbrugspladserne
 • Ændrede åbningstider
 • Nye måder at sortere på
 • Prisændringer
 • Evt. nye procedurer som pluskunde

Hvornår er der tale om erhvervsaffald?

Affaldsbekendtgørelsen (kapitel 2, § 3 stk. 22) definerer erhvervsaffald som ”affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-parkaffald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt”.

Selvom arbejdet er udført for og hos en borger, vil affaldet blive betragtet som erhvervsaffald, hvis affaldet afleveres af en virksomhed.

Hvad er et p-nummer?

P-nummer står for produktionsenhedsnummer. Det er et 10-cifret nummer, som tildeles hver fysisk adresse, hvor der drives virksomhed fra. Der kan derfor være ét eller flere p-numre under samme CVR-nummer. Hvis du er i tvivl om dit p-nummer, så kan du nemt finde det på www.cvr.dk.

Kontrollerer I, om jeg husker at oplyse, at jeg kommer med erhvervsaffald?

Ja, det skal vi ifølge lovgivningen. Hvis virksomhederne ikke betaler, er det husholdningerne, der kommer til at betale for erhvervsaffald, og det er ikke fair, da de allerede har betalt via det kommunale renovationsgebyr.

Personalet på pladserne vil løbende vurdere, om affaldet måtte være fra erhverv. Hvis de er i tvivl, har de mulighed for at bruge fotodokumentation og knytte det til registreringsnummeret. Vi kan desuden oplyse, at SKAT kan bede om adgang til vores registreringer af erhvervsbiler.

Herudover vil AffaldPlus og kommunerne gennemføre særlige tilsynskampagner med henblik på at identificere erhvervsaffald, som der ikke betales for.

Min virksomhed er registreret i udlandet. Hvad så?

Virksomheder uden dansk CVR-nummer, fx udenlandsk registrerede virksomheder, skal betale på pladsen via MobilePay.
Opdateret: 5. februar 2019