• AffaldPlus er ejer af Sorø Fjernvarme

 • Fjernvarmeværket leverer varme til borgere og virksomheder i Sorø

Økonomi - hold styr på finanserne

Tilmeld betalingsservice
Når du tilmelder dig, skal du bruge følgende oplysninger:
 • Reg.nr. og kontonummer på den konto som betalingerne skal trækkes fra
 • Dit forbrugernummer, det kan du bl.a. finde på tidligere breve
 • Herudover skal du sætte hak i ”Jeg har læst og accepteret generelle regler for debitorer i Betalingsservice”
Tilmeld betalingsservice (åbner i nyt vindue)


Læs nyhed om afregningsmodel fra 2020
Forstå din regning
For at få det fulde overblik over dine regninger og dit forbrug, skal du bruge to ting - dit årsbudget og dit beregnede varmeregnskab:
 1. Dit årsbudget har du fået tilsendt via betalingsservice eller alternativt som brev. Du kan også finde det under ”mine dokumenter”, når du logger på selvbetjeningsystemet, e|forsyning
 2. Dit beregnede varmeregnskab viser dit faktiske forbrug pr. dags dato. Det er her, du kan se, om du bruger mere eller mindre varme i forhold til det skønnede forbrug og dine a conto-rater. Dit beregnede varmeregnskab finder du i e|forsyning, selvbetjeningssystemet.
Vi har lavet en forklaring til begge, som du får ved at klikke på nedenstående links.
Se eksempel på budget for 2018 (pdf åbner i nyt vindue)
Se eksempel på beregnet varmeregnskab (pdf åbner i nyt vindue)


Tilmeld betalingsservice
Hvis du ikke allerede har gjort det, så anbefaler vi, at du tilmelder dig til betalingsservice. På den måde bliver dine regninger betalt automatisk og til tiden, så du ikke selv behøver at være opmærksom på betalingsdatoen. Tilmeldingen kræver, at du i forvejen har en aftale med din bank om at benytte betalingsservice.
 
Når du tilmelder dig, skal du bruge følgende oplysninger:
 • Reg.nr. og kontonummer på den konto som betalingerne skal trækkes fra
 • Dit forbrugernummer, det kan du bl.a. finde på tidligere breve
 • Herudover skal du sætte hak i ”Jeg har læst og accepteret generelle regler for debitorer i Betalingsservice”. 
Tilmeld betalingsservice (åbner i nyt vindue)
 
Du kan også scanne denne QR-kode for at komme til tilmeldingen til betalingsservice:Priser på fjernvarme
I Danmark har vi en lov gældende alle landets fjernvarmeværker, som siger, at ingen må tjene penge på fjernvarmen. Økonomien for det enkelte varmeværk skal selvfølgelig løbe rundt, så udgifter til drift, vedligehold og udvikling er dækket, men der må ikke skabes overskud. Det er vigtigt for AffaldPlus at sikre en så stabil pris på fjernvarme som muligt, så du ikke oplever store udsving fra år til år.

Fjernvarmeværket i Sorø kører på naturgas, og det er især prisen på gas, der afgør den årlige pris, som reguleres fra år til år. Din fjernvarmepris består af en fast afgift for at være tilsluttet fjernvarmenettet og en variabel udgift, som afspejler dit reelle forbrug.

Fast afgift
Den faste afgift er beregnet ud fra husets varmeinstallation, dvs., hvor meget husets radiatorer/gulvarme mv. kan yde i varme. Det kaldes også effektbetaling, da man ser på, hvor meget effekt, der skal til for at opvarme huset. AffaldPlus udregner den faste afgift ud fra husets størrelse, anvendelse og grad af isolering. Den faste afgift er uafhængig af dit forbrug.
 
Variabel udgift
Vi måler dit reelle forbrug af fjernvarme via din fjernvarmemåler, som aflæses automatisk en gang i døgnet. Forbruget måles i kWh.
Fjernvarmepriser 2019* Inklusive moms Eksklusive moms
Varmebetaling (variabel udgift) 0,76875 kr./kWh 0,615 kr./kWh
Fast afgift 0,1814 kr./W
installeret effekt pr. år
0,1451 kr./W
installeret effekt pr. år
*Læs vores nyhed om priserne i 2019
 
Fjernvarmepriser 2020 Inklusive moms Eksklusive moms
Varmebetaling (variabel udgift) 0,79875 kr./kWh 0,639 kr./kWh
Fast afgift 0,1675 kr./W
installeret effekt pr. år
0,1340 kr./W
installeret effekt pr. år
Læs vores nyhed om ny afregningsmodel i 2020 

Returtemperatur som en del af afregningen
Fra 1. januar 2020 vil også dit fjernvarmeanlægs returtemperatur indgå i afregningen - jo lavere temperatur jo mindre varmeregning: 
 • Returtemperatur under 35 grader: Regningen for dit forbrug reduceres med 1 % pr. grad under 35 grader. Dvs., du opnår en belønning for den lave returtemperatur.
 • Returtemperatur mellem 35 og 45 grader: Samme afregning som hidtil, efter forbrug.
 • Returtemperatur over 45 grader: Regningen for dit forbrug øges med 1 % pr. grad over 45 grader. Dvs., du skal betale ekstra for den høje returtemperatur.
Returtemperaturen beregnes som et årligt gennemsnit for afregningsperioden. Bemærk at den faste afgift ikke påvirkes af returtemperaturen, det gør kun din variable udgift. Læs mere om returtemperatur og få vejledning om, hvordan du sænker den. 

Fire årlige betalinger
Vi opkræver din varmebetaling fire gange årligt, det sker i februar, maj, august og november. Du bliver opkrævet a conto efter skønnet forbrug, som efter årets afslutning reguleres ud fra dit reelle forbrug. 
 
Yderligere information
Hent prisoversigt m.m. for fjernvarme i Sorø 2019 (pdf åbner i nyt vindue)
Hent prisoversigt m.m. for fjernvarme i Sorø 2020 (pdf åbner i nyt vindue)
Opdateret: 22. november 2019