• Godt 60 fjernvarmekunder mødte op til kundemødet

  • Bestyrelsesformanden og de to forbrugerrepræsentanter samt direktør for AffaldPlus, John Kusz

  • Direktør for AffaldPlus, John Kusz, agerede oplægsholder og ordstyrer

Første kundemøde i Sorø Fjernvarme

Besøg hjemmesiden for Sorø Fjernvarme
 
Aftenens program så sådan ud:
  • AffaldPlus’ rolle i Sorø Fjervarme
  • Kommunikationen mellem kunde og fjernvarmeselskab
  • Vi bygger et nyt fjernvarmeværk
  • Økonomien i Sorø Fjernvarme
  • Valg af forbrugerrepræsentanter
  • Øvrigt
Godt 60 fjernvarmekunder mødte en varm majaften op til første kundemøde siden AffaldPlus overtog ved årsskiftet.
Med udsigt til Sorø Sø, lagde VKST lokaler til, da fjernvarmekunder i Sorø kom for at høre, hvilke planer AffaldPlus har med fjernvarmen og for at vælge forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.
 
Nyt kraftvarmeværk
AffaldPlus vil bygge et nyt kraftvarmeværk, hvor der i stedet for gas fyres med biomasse. Biomassen kan vi fremstille af haveaffald fra vores haveaffaldspladser, det er både billigere og mere miljørigtigt. Det nye værk vil betyde, at fjernvarmenettet udbygges, og flere kunder kan tilsluttes. Det nye værk samt varmepriserne de kommende år var de emner, der trak flest spørgsmål fra forsamlingen.
 
Kampvalg til bestyrelsen
Vi har som noget nyt i Sorø Fjernvarme valgt at have forbrugerrepræsentation i bestyrelsen, det skyldes, at åbenhed er meget vigtigt for os. Hele otte forbrugere stillede op til de to poster som forbrugerrepræsentant i bestyrelsen! I AffaldPlus er vi utrolig glade over det store engagement, og vi ønsker tillykke til Ulf Barlyng og Hans Henrik Hansen, der løb med sejren.

Hent invitation og program som pdf (åbner i nyt vindue)
Opdateret: 27. februar 2019