AffaldPlus samarbejder med Ressource City om et projekt, der skal undersøge mulighederne for lokal genanvendelse af affaldet fra genbrugspladserne

Lokal genanvendelse af genbrugspladsaffald – et forsøgsprojekt

AffaldPlus gennemfører i 2016 og 2017 et projekt i samarbejde med ejerkommunerne og Ressource City i Næstved . Projektet har til formål at afdække, om det er muligt at fremme lokal genanvendelse af det genanvendelige affald, der indsamles på AffaldPlus’ 20 genbrugspladser.

Projektet finansieres af Miljøstyrelsens kommunepulje, og handler om "fokusfraktionerne":
  • Papir
  • Pap
  • Plast
  • Metal
  • Glas
  • Træ
Projektet har resulteret i følgende produkter:
AffaldPlus og Ressource City har undersøgt mulighederne for lokal genanvendelse af affaldet fra genbrugspladserne.
175.000 tons - så meget affald modtager AffaldPlus' genbrugspladser hvert år. Når affaldet først er kommet ind på genbrugspladsen, skal det jo gerne ud igen. Og enten genbruges direkte eller i form af genanvendelse af materialerne.

Meget af det affald, der i dag går til genanvendelse, bliver sendt på lange rejser ud i Europa – ja, i hele verden. Hvorfor ikke forsøge at få det genanvendt lokalt – til gavn for såvel det lokale erhvervsliv som miljø og klima?

Det har AffaldPlus tænkt over sammen med ejerkommunerne og Ressource City i Næstved. Og i fællesskab har vi søgt og fået bevilget penge fra Miljøstyrelsen til at gennemføre et projekt med titlen: ”Lokal genanvendelse af Genbrugsplads-affald i en cirkulær økonomi". 

NIRAS, som har mange års erfaring med etablering af industriel symbiose, har stået for udførelsen af projektet.

Tilskuddet dækkede arbejde med affaldstyperne pap, papir, plast, metal, glas og træ. I projektet prøvede vi at gøre det lokale erhvervsliv opmærksom på de mængder og kvaliteter, der samles sammen på genbrugspladserne, og som kunne bruges lokalt. De er beskrevet i et "varekatalog’" som kan ses i faktarammen til højre. Det beskriver de 35.000 ton af de pågældende materialer, der hvert år indsamles og blot venter på en lokal ildsjæl.

Workshops og virksomhedsbesøg
Der blev gennemført workshops med muligt interesserede virksomheder, ligesom NIRAS gennemførte en række virksomhedsbesøg. På denne baggrund har NIRAS opstillet nogle værdikæder, som fremover bør udforskes nærmere med henblik på at finde samarbejdspartnere. NIRAS er også kommet med en række forslag til, hvordan vi kan komme videre.

Værdikædeanalyserne og forslagene fremgår af NIRAS projektrapport og i kort form af en pjece, som AffaldPlus selv har udarbejdet med de vigtigste resultater af projektet og arbejdet undervejs. Begge dele er at finde via faktarammen til højre.

Som led i projektet udførte Næstved Erhverv en konkret analyse af mulighederne af lokal genanvendelse af plast. Det er der kommet dels et notat, dels en præsentation ud af, som også er at finde via faktarammen til højre.

Har du spørgsmål til projektet, så kontakt udviklingskonsulent hos AffaldPlus, Henrik Wejdling, på telefon 5575 0816 eller på hew@affaldplus.dk
Opdateret: 30. november 2017