AffaldPlus samarbejder med Ressource City om et projekt, der skal undersøge mulighederne for lokal genanvendelse af affaldet fra genbrugspladserne

Lokal genanvendelse af genbrugspladsaffald – et forsøgsprojekt

AffaldPlus gennemfører i 2016 og 2017 et projekt i samarbejde med ejerkommunerne og Ressource City i Næstved . Projektet har til formål at afdække, om det er muligt at fremme lokal genanvendelse af det genanvendelige affald, der indsamles på AffaldPlus’ 20 genbrugspladser.

Projektet finansieres af Miljøstyrelsens kommunepulje, og handler om 'fokusfraktionerne':
  • Papir
  • Pap
  • Plast
  • Metal
  • Glas
  • Træ
AffaldPlus og Ressource City undersøger mulighederne for lokal genanvendelse af affaldet fra genbrugspladserne.
175.000 tons - så meget affald modtager AffaldPlus' genbrugspladser hvert år. Når affaldet først er kommet ind på genbrugspladsen, skal det jo gerne ud igen: Og enten genbruges direkte eller i form af genanvendelse af materialerne.

Meget af det affald, der i dag går til genanvendelse, bliver sendt på lange rejser ud i Europa – ja, i hele verden. Hvorfor ikke forsøge at få det genanvendt lokalt – til gavn for såvel det lokale erhvervsliv som miljø og klima?

Det har AffaldPlus tænkt over sammen med ejerkommunerne og Ressource City i Næstved, og i fællesskab har vi søgt og fået bevilget penge fra Miljøstyrelsen til at gennemføre et projekt med titlen: ”Lokal genanvendelse af Genbrugsplads-affald i en cirkulær økonomi". 

Tilskuddet dækker arbejde med affaldstyperne pap, papir, plast, metal, glas og træ. I projektet prøver vi at gøre det lokale erhvervsliv opmærksom på de mængder og kvaliteter, der samles sammen på genbrugspladserne, og som kunne bruges lokalt. De er beskrevet i et ’varekatalog’, som kan ses nederst på siden. Det beskriver de 35.000 ton af de pågældende materialer, der hvert år indsamles og blot venter på en lokal ildsjæl.

Workshop og tilbud om besøg
For at vække det lokale erhvervslivs interesse holdt vi en workshop i Næstved d. 20. september. Her deltog en håndfuld lokale virksomheder for at høre mere om projektet og få ’syn for sagen’. Workshoppen begyndte  på Næstved Genbrugsplads, hvor affaldet kunne besigtiges. Rundturen sluttede på Næstved Forbrændingsanlæg, hvor deltagerne ved selvsyn kunne konstatere, at der lige nu brændes en hel del rent træ. Træ, som burde blive genanvendt, men hvor vi i øjeblikket ikke har nogen afsætningsmuligheder.

Det håber vi, at projektet kan ændre lidt på. I hvert fald er der for lokale virksomheder med udviklingsideer og evt. mangel på råstoffer og materialer nu rig mulighed for at tænke nye tanker. Og endda at få hjælp og rådgivning til at komme videre. Som en del af projektet tilbydes virksomhederne nemlig et gratis besøg af en specialrådgiver fra Niras. Niras har mange års erfaring med såkaldt ’symbiose-projekter’, hvor den ene virksomheds affald bliver den andens råmaterialer. Niras kan rådgive om både anvendelsesmuligheder for affaldet og teknologier til at behandle det genanvendelige affald.

Se projektets varekatalog

Har du spørgsmål til projektet, så kontakt udviklingskonsulent hos AffaldPlus, Henrik Wejdling, på telefon 5575 0816 eller på hew@affaldplus.dk
 
Opdateret 14. februar 2017