Indvejning på AffaldPlus' anlæg sker med vejekort, som udstedes af AffaldPlus.

Kunde på AffaldPlus' modtageanlæg

Kontakt
vaegt@affaldplus.dk 
Tlf. 5575 0838

Indvejningens åbningstid er:
Mandag-torsdag: 7.00-15.30
Fredag: 7.00-14.30

Ny kundeportal
Login
(kræver ny adgangskode - kontakt Indvejningen hos AffaldPlus på ovenstående mail/telefon)

SMS-ordning
Som transportører/vognmand kan du tilmelde dig vores SMS-ordning og få tilsendt information om drift/driftsstop på vores anlæg.
Oplysninger om vejekort og login for kunder, der afleverer affald på AffaldPlus' modtageanlæg.
Nyt vejesystem
Kundeoprettelse
Vejekort
Kundelogin
Er din virksomhed registreret?


Nyt vejesystem
I december 2018 fik vi nyt vejesystem. De væsentligste ændringer er disse:
  1. Færre vejekort (vognkort): Fremover vil en bil som udgangspunkt kun have brug for ét vejekort til forvognen og ét vejekort til hængeren. Kortet skal følge bilen. De gamle vejekort skiftes i løbet af kvartal 2019, indtil da kan de gamle vejekort bruges i de nye standere.
  2. Informationer på kortet: For at gøre det let for chaufføren, bliver vejekortene udstyret med så mange oplysninger som muligt. I standeren kan kortene bruges trådløst vha. chip, kortlæser eller kortets nummer kan indtastes.
  3. Ingen vejeboner: I det nye vejesystem er det ikke muligt at få printet vejeboner. I stedet kan der sendes en SMS eller mail til ét eller flere numre/mailadresser. Det kræver dog, at AffaldPlus har disse oplysninger.

Hvis du vil forberede dig på det nye system, så se videoen herunder:


Særligt til chauffører
De nye standere får en kortlæser i lav højde specielt beregnet til biler med lav indstigning. Varenumrene forbliver som hidtil, dog er der en del nye til deponiaffald, men det vil fremgå af affaldsdeklarationen. På Faxe Miljøanlæg vil det, af standeren efter 1. vejning, fremgå, hvilken celle affaldet skal køres til.


Kundeoprettelse
Hvis du er kunde hos AffaldPlus, bliver du opkrævet én gang om måneden via faktura. Er du ikke oprettet som kunde, skal du betale på stedet, når du læsser af. Du bliver oprettet ved at udfylde Kundeansøgningen og sende den til vaegt@affaldplus.dk. Alternativt kan kundeansøgningen medbringes ved første indvejning. Henvendelse kan ske på ovenstående mail eller telefon 5575 0838.


Vejekort
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal vi i AffaldPlus registrere en række oplysninger, når der vejes ind på ét af AffaldPlus' anlæg. Fx skal vi registrere affaldets EAK-kode, som er EU’s metode til at klassificere affald. Og vi skal også registrere affaldsproducentens P-nummer, som fremgår af den enkelte virksomheds registrering i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

I AffaldPlus har vi derfor indført vejekort, som alle transportører skal bruge. Alle biler, der vejer ind på følgende af vores anlæg, skal derfor have vejekort:
  • Slagelse Affaldsenergi
  • Næstved Affaldsenergi
  • Forlev Miljøanlæg
  • Faxe Miljøanlæg
  • Næstved Biobrændsel

Hvad hvis jeg ikke har et vejekort?
Mangler du vejekort, kan du ansøge om at få et udstedt.

• Udskriv dokumentet Ansøgning om vejekort (pdf) og udfyld ansøgningen med alle oplysninger.
• Send herefter ansøgningen pr. mail til vaegt@affaldplus.dk

Det er kundens ansvar at kortet følger bilen. Ved ændring af data på vejekortet kontaktes AffaldPlus. Ved ophør returneres det til AffaldPlus, som spærrer og kasserer kortet. Vejekortet spærres ved misbrug. 

Kundelogin

Ny kundeportal
I vores nye kundeportal får du adgang til dine vejedata. Kundeportalen er netop sat i drift i marst 2019. Kundeportalen kræve en ny adgangskode - kontakt Indvejningen hos AffaldPlus på ovenstående mail vaegt@affaldplus.dk eller på telefon 5575 0838.

 
Er du registreret?
Alle virksomheder, der kører med affald, skal registrere sig som indsamler eller transportør hos Miljøstyrelsen.

Er din virksomhed ikke registreret, skal du kontakte Miljøstyrelsen. Vær opmærksom på, at hvis virksomheden har flere P-numre, skal hvert P-nummer registreres for sig.

Læs om Miljøstyrelsens affaldsregister
Læs affaldsbekendtgørelsen 

Er du transportør?
Er din virksomhed registreret som transportør, er det AffaldPlus, der er ansvarlig for at indrapportere affaldsmængder til Miljøstyrelsen. Det er meget vigtigt, at chaufføren, der kommer med affaldet, altid har det rigtige kort med i bilen og ved, hvad han kommer med. Han skal også være bekendt med, hvilken affaldsproducent affaldet kommer fra, og hvilken type affald han kommer med.

Er du indsamler?
Er din virksomhed registreret som indsamler, er det dig, der er ansvarlig for at indrapportere affaldsmængder til Miljøstyrelsen. Som indsamler kan man godt ansøge AffaldPlus om at indrapportere affaldsmængderne, men det er stadig dig som indsamler, der er ansvarlig for data.

Ovenstående oplysninger gælder kun for aflevering af affald på AffaldPlus' modtageanlæg: Biobrændselssanlæg, affaldsenergisanlæg og miljøanlæg. Har du brug for oplysninger om erhvervslivets brug af vores genbrugspladser, så læs om vores pluskundeordning.
Opdateret: 28. juni 2019