Indvejning på AffaldPlus' anlæg sker med vejekort, som udstedes af AffaldPlus.

Kunde hos AffaldPlus

Det er Indvejningen i Næstved, som har kontakten til vognmænd, transportører og indsamlere.

Kontakt Indvejningen på vaegt@affaldplus.dk eller telefon 5575 0838.

Som transportører/vognmand kan du tilmelde dig vores SMS-ordning og få tilsendt information om drift/driftsstop på vores anlæg.
Oplysninger om vejekort og login for kunder, der afleverer affald på AffaldPlus' modtageanlæg.
Kundeoprettelse
Vejekort
Kundelogin
Er din virksomhed registreret?

Kundeoprettelse
Kunder, der IKKE har en konto hos AffaldPlus, skal ved indvejning betale med Dankort. Vil man ikke betale med Dankort, SKAL man oprettes som kunde før indvejning. Oprettelsen sker ved at udfylde Kundeansøgningen og sende den til vaegt@affaldplus.dk. Alternativt kan kundeansøgningen medbringes ved første indvejning. Henvendelse kan ske på ovenstående mail eller telefon 5575 0838.


Vejekort
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal vi i AffaldPlus registrere en række oplysninger, når der vejes ind på ét af AffaldPlus' anlæg. Fx skal vi registrere affaldets EAK-kode, som er EU’s metode til at klassificere affald. Og vi skal også registrere affaldsproducentens P-nummer, som fremgår af den enkelte virksomheds registrering i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

I AffaldPlus har vi derfor indført vejekort, som alle transportører skal bruge. Alle biler, der vejer ind på følgende af vores anlæg, skal derfor have vejekort:
  • Slagelse Affaldsenergi
  • Næstved Affaldsenergi
  • Forlev Miljøanlæg
  • Faxe Miljøanlæg
Biler, der kommer uden kort, bliver opkrævet kontant betaling ved indvejningen.

Hvad hvis jeg ikke har et vejekort?
Mangler du vejekort, kan du ansøge om at få et udstedt.

• Udskriv dokumentet Ansøgning om vejekort (pdf) og udfyld ansøgningen med alle oplysninger.
• E-mail ansøgningen til vaegt@affaldplus.dk eller fax den på 5575 0825. Du kan også sende den med post eller aflevere den i Indvejningen.

Du vil modtage dit vejekort med posten ca. en uge efter ansøgningen.

Det er kundens ansvar at kortet følger bilen. Ved ændring af data på vejekortet kontaktes AffaldPlus. Ved ophør returneres det til AffaldPlus, som spærrer og kasserer kortet. Vejekortet spærres ved misbrug. 


Kundelogin
Som kunde hos AffaldPlus kan du altid logge ind og se, hvor meget affald, du har afleveret hos os.

Login
 

Er du registreret?
Alle virksomheder, der kører med affald, skal registrere sig som indsamler, transportør eller begge dele hos Miljøstyrelsen.

Er din virksomhed ikke registreret, skal du kontakte Miljøstyrelsen. Vær opmærksom på, at hvis virksomheden har flere P-numre, skal hvert P-nummer registreres for sig.

Læs om Miljøstyrelsens affaldsregister
Læs affaldsbekendtgørelsen 

Er du transportør?
Er din virksomhed registreret som transportør, er det AffaldPlus, der er ansvarlig for at indrapportere affaldsmængder til Miljøstyrelsen. Det er meget vigtigt, at chaufføren, der kommer med affaldet, altid har det rigtige kort med i bilen og ved, hvad han kommer med. Han skal også være bekendt med, hvilken affaldsproducent affaldet kommer fra, og hvilken type affald han kommer med.

Er du indsamler?
Er din virksomhed registreret som indsamler, er det dig, der er ansvarlig for at indrapportere affaldsmængder til Miljøstyrelsen. Som indsamler kan man godt ansøge AffaldPlus om at indrapportere affaldsmængderne, men det er stadig dig som indsamler, der er ansvarlig for data.

Ovenstående oplysninger gælder kun for aflevering af affald på AffaldPlus' modtageanlæg: komposteringsanlæg, forbrændingsanlæg og deponier. Har du brug for oplysninger om erhvervslivets brug af vores genbrugspladser, så læs om vores Plusbruger-ordning.


 
Opdateret: 1. februar 2018