• Du kan hente gratis kompost på AffaldPlus' genbrugspladser året rundt.

  • På Skælskør Haveaffald kan man aflevere dyregødning i en særskilt container.

  • Du kan hente gratis kompost på AffaldPlus' genbrugspladser året rundt.

Kompostering, biobrændsel og dyregødning

Året rundt kan du hente gratis kompost på AffaldPlus' genbrugspladser. Skal du bruge meget store mængder, kan de købes på Faxe Miljøanlæg.

Her kan du se, hvad vores kompost indeholder.

På vores komposteringsanlæg producerer vi biobrændsel og omdanner have- og parkaffald til god kompost.

 

Vores kompost
Hent gratis kompostjord
Dræbersnegle
Kompostorme
Deklarationer
Biobrændsel
Dyregødning
Mere information
 

 

Vores kompost
AffaldPlus’ kompost er naturens egen gødning. Den tilfører jorden liv og bekæmper ukrudt - og gødningsstofferne i komposten gør, at man kan reducere brugen af kunstgødning og spagnum. Derfor er kompost til gavn for både miljøet og pengepungen.

Vores kompost er først og fremmest et jordforbedringsmiddel, som tilfører jorden humus (organisk stof). Humusen fungerer som magasin for vand og næringsstoffer i jorden, og det giver jorden en god struktur. Desuden indeholder komposten naturligt forekommende, gavnlige mikroorganismer og moderate mængder af næringsstoffer som kvælstof, fosfor og kalium.

Komposten er fremstillet af bioaffald (grønt køkkenaffald) og kildesorteret have- og parkaffald, bl.a. fra de mange have- og genbrugspladser i AffaldPlus-området. Der er således tale om en affaldstype, der kan vende tilbage til naturens kredsløb.

Det haveaffald, der skal komposteres, neddeles og lægges i store såkaldte “miler”. Det er lange bunker af kompost, der passes ved lejlighedsvis at tilføre vand og luft for at sikre, at mikroorganismerne får de bedste betingelser. Efter ca. 2 måneder omstikkes komposten første gang, og efter yderligere omstikning og eftermodning er komposten i løbet af 9-12 måneder klar til sigtning. Herefter er komposten klar til at gøre nytte i haver, parker, landbrug mm.

Under komposteringsprocessen opnås temperaturer på mindst 55 grader i kompostmilerne. Det betyder, at evt. ukrudtsfrø i haveaffaldet uskadeliggøres.

Den færdige kompost analyseres for indhold af næringsstoffer, ukrudtsfrø mv., og der laves en deklaration for komposten.


 

Hent gratis kompostjord
Du kan afhente gratis kompost på de fleste af AffaldPlus' have- og/eller genbrugspladser. Det er dog en god ide at ringe til din genbrugsplads for at høre, om der er den kompost, du skal bruge.

Alle kan hente op til 300 kg kompost pr. gang. Skal du bruge større mængder, kan det købes på Faxe Miljøanlæg.

 

Kompost og dræbersnegle
Åbne kompostbunker er normalt et godt levested for Den Iberiske Skovsnegl – eller dræbersneglen, som den hedder i folkemunde - da der både er fugtigt og masser af mad. 

Det gælder dog ikke for AffaldPlus' kompostmiler, da temperaturen i vores miler bliver for høj, og fugtigheden er for lav til, at snegle kan leve og formere sig. Til dato er der derfor ikke set Iberiske Skovsnegle på vores anlæg.


Mere om dræbersnegle
Den Iberiske Skovsnegl er en stor, oftest brunrød snegl uden hus. Den spredes bl.a. ved køb og bytte af planter. Små snegle og æg kan følge med i den jord, der omgiver plantens rødder. Sneglene kan også kravle fra den ene have til den anden. En Iberisk Skovsnegl kan kravle op til 9 meter i timen, hvilket gør at bestanden kan flytte sig op til ½ km på en sæson.

Sneglene kommer frem om foråret omkring marts/april/maj, når temperaturen når op omkring 8 - 10° C. De voksne snegle dør fra ca. midten af oktober, mens små individer fra sæsonen graver sig ned og gemmer sig for at overvintre.

Yderligere oplysninger om den iberiske skovsnegl, kan fås på Naturstyrelsens hjemmeside.


 

Kompostorme til hjemmekompostering

Der uddeles ikke kompostorme fra AffaldPlus' genbrugspladser.
 

Du kan købe kompostorme på visse planteskoler eller bestille dem over nettet. Se fx www.ormeposten.dk eller www.nyttedyr.dk
 
Få dem hos andre
Alternativt kan du få en håndfuld kompostorme hos en nabo eller andre, som du kender, der komposterer. Folk, der har god gang i kompostomsætningen, har typisk rigtig mange af de små røde orme i deres kompostbeholder. De gemmer sig i midten og bunden af beholderne og formerer sig flittigt. Derfor kan andre med kompostbeholdere som regel godt undvære en 'klump' orme.


 
Deklaration – det indeholder vores kompost
AffaldPlus’ kompostjord fremstilles på vores eget anlæg ved madras- og milekompostering.

Her kan du se den seneste deklaration af vores kompost: 

Biobrændsel

 

På vores biobrændselsanlæg i Næstved fremstiller vi biobrændsel. Det foregår ved, at vi frasorterer den vedholdige del af haveaffaldet (dvs. al træet) og nedknuser det.  Biobrændslet bruges til produktion af el og varme på vores affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse.

Et biprodukt fra produktionen af biobrændsel er et jordforbedringsmiddel, som køres direkte på fx landbrugsjord uden en forudgående komposteringsproces.
 

Dyregødning

 

Som en service til borgere og erhvervsliv kan der afleveres dyregødning i en særskilt container på Faxe Miljøanlæg  og Skælskør Haveaffald.

På denne tegning kan du se, hvor du finder containeren til dyregødning i Faxe: 


Du må aflevere

  • Afføring fra ikke-kødædende dyr, fx kaniner, duer, marsvin, høns, heste
  • Rester af hø og halm fra udmugning og rensning af bure


Godt at vide
Affaldet skal transporteres i klare sække eller på trailer. Bemærk, at du selv skal læsse affaldet op i containeren, og at sække ikke må komme i containeren. Du kan også aflevere affaldet som restaffald/dagrenovation hjemme i husstanden. Slagelse-borgere kan i stedet aflevere affaldet som bioaffald, da bioaffald i Slagelse indsamles og køres til central sortering. 

 

Hvad sker der med affaldet?
Dyregødningen iblandes haveaffaldet i en kontrolleret proces. Der er særlige krav til komposteringsprocessen, når der iblandes dyregødning og grønt husholdningsaffald.

På AffaldPlus' anlæg sørger man for, at blandingen mellem dyreaffald/grønt køkkenaffald og haveaffald er korrekt. Dette er årsagen til, at der ikke må afleveres dyregødning direkte i haveaffaldscontainerne på genbrugspladserne.


Du må ikke aflevere:

  • Afføring fra kødædende dyr såsom hunde og katte samt kattegrus. Pga. parasitter og lign. skal dette affald til dagrenovation. 

 

Mere information om kompostering og komposteringsanlæg?

Se fx folderen "Kompost fra AffaldPlus" . Eller kontakt os enten på telefon 5575 0800 eller på affaldplus@affaldplus.dk
 
Opdateret: 16. maj 2018