Vordingborg KommuneValdemarsgade 43
Postboks 200
4760 Vordingborg

Telefon 55 36 36 36
E-mail: post@vordingborg.dk

Kontakt Vordingborg Kommune om affald
 
På siden her kan du læse mere om indsamling og håndtering af affaldet i Vordingborg Kommune.
Du har adgang til tre genbrugspladser og tre døgnåbne haveaffaldspladser i Vordingborg Kommune: Møn Genbrugsplads, Præstø Genbrugsplads, Vordingborg Genbrugsplads, Bogø Haveaffald, Borre Haveaffald og Mern Haveaffald. Bor du i Vordingborg Kommune har du desuden adgang til alle AffaldPlus' øvrige genbrugspladser og haveaffaldspladser.

Vordingborg Kommune står for indsamling af bl.a. dagrenovation. I det blå felt kan du se, hvordan du kommer i kontakt med Vordingborg Kommune.

I fanerne Borger og Virksomhed herunder, kan du se, hvilke regler der gælder, og hvilke muligheder man har som henholdsvis borger og virksomhed.

Affaldet skal de kommende år sorteres endnu bedre, end det sker i dag. Du kan læse mere i Vordingborg Kommunes affaldsplan.
 
Opdateret: 30. maj 2017