Slagelse Kommune



Affald og Genbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Telefon: 58 57 38 50
E-mail: affaldsordning@slagelse.dk
 
På siden her kan du læse mere om indsamling og håndtering af affaldet i Slagelse Kommune.
Du har adgang til syv genbrugspladser og to haveaffaldspladser i Slagelse Kommune: Agersø Genbrugsplads, Dalmose Genbrugsplads, Korsør Genbrugsplads, Omø Genbrugsplads, Skælskør Genbrugsplads, Slagelse Genbrugsplads, Vemmelev Genbrugsplads samt Slagelse Haveaffald og Skælskør Haveaffald. Bor du i Slagelse Kommune har du desuden adgang til alle AffaldPlus' øvrige genbrugspladser og haveaffaldspladser.


Nye ordninger for storskrald og haveaffald pr. 1 maj 2018
Som borger i Slagelse Kommune kan du pr. 1. maj 2018 få hentet dit storskrald og haveaffald, uden at det koster dig ekstra. AffaldPlus henter både storskrald og haveaffald fra fortov/ved vejskel, så du kan spare turen til og fra genbrugspladsen.

For at få hentet dit storskrald og haveaffald, skal du bestille afhentning fra gang til gang via vores selvbetjeningssystem: link kommer!  

Du kan få hentet storskrald hver 4. uge året rundt, og haveaffald hver 14. dag mellem april-november.

Særligt for større samlede bebyggelser
Bor du i et større boligkompleks med mere end 30 boligenheder, så er det dit boligselskab/din ejerforening der skal tilmelde afhentning af storskrald og haveaffald. Større samlede bebyggelser med mere end 30 boligenheder har også mulighed for at få hentet storskrald og haveaffald på særlige vilkår efter aftale med AffaldPlus. Storskrald hentes som udgangspunkt hver 14. dag, og haveaffald ved minimum 10 kubikmeter.


Det er Slagelse Kommune, som står for indsamling af dagrenovation og bioaffald. Dagrenovationen køres til Slagelse Forbrændingsanlæg og bioaffaldet til Faxe Miljøanlæg. I det blå felt kan du se, hvordan du kommer i kontakt med Slagelse Kommune.

I fanerne Borger og Virksomhed herunder, kan du se, hvilke regler der gælder, og hvilke muligheder man har som henholdsvis borger og virksomhed.

Affaldet skal de kommende år sorteres endnu bedre, end det sker i dag. Du kan læse mere i Slagelse Kommunes affaldsplan.

Lån en affaldstrailer
Slagelse kommune opfordrer foreninger, landsbylav og skoler til at give en hånd med, for at fjerne det henkastede affald, som er et problem mange steder. Derfor tilbyder kommunen udlån af affaldstrailer, samt redskaber og udstyr til at fjerne affald med i lokalområderne. Du kan læse mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.
 
Opdateret 15. marts 2018