Ringsted KommuneRådhuset
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted

Telefon: 57 62 62 62
E-mail: ringsted@ringsted.dk
 
På siden her kan du læse mere om indsamling og håndtering af affaldet i Ringsted Kommune.
I Ringsted Kommune har du adgang til Ringsted Genbrugsplads. Bor du i Ringsted Kommune Kommune har du desuden adgang til alle AffaldPlus' øvrige genbrugspladser og haveaffaldspladser.

Det er Ringsted Kommune, som står for indsamling af dagrenovation. I det blå felt kan du se, hvordan du kommer i kontakt med Ringsted Kommune.

I fanerne Borger og Virksomhed herunder, kan du se, hvilke regler der gælder, og hvilke muligheder man har som henholdsvis borger og virksomhed.

Affaldet skal de kommende år sorteres endnu bedre, end det sker i dag. Du kan læse mere i Ringsted Kommunes affaldsplan.
 
Opdateret: 14. februar 2017