Ringsted KommuneRådhuset
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted

Telefon: 57 62 62 62
E-mail: ringsted@ringsted.dk

Selvbetjening
Bestil afhentning af storskrald og haveaffald
Du kan bestille afhentning fra 1. marts 2019

Hvor skal affaldet hen?
Søg i Ringsted Kommunes Affalds-ABC
På siden her kan du læse mere om indsamling og håndtering af affaldet i Ringsted Kommune.
I Ringsted Kommune har du adgang til Ringsted Genbrugsplads. Bor du i Ringsted Kommune Kommune har du desuden adgang til alle AffaldPlus' øvrige genbrugspladser og haveaffaldspladser.

Det er Ringsted Kommune, som står for indsamling af dagrenovation. I det blå felt kan du se, hvordan du kommer i kontakt med Ringsted Kommune.

I fanerne Borger og Virksomhed herunder, kan du se, hvilke regler der gælder, og hvilke muligheder man har som henholdsvis borger og virksomhed.

Nye ordninger for storskrald og haveaffald pr. 1 marts 2019 
Som borger i Ringsted Kommune kan du pr. 1. marts 2019 få hentet dit storskrald og haveaffald, uden at det koster dig ekstra. AffaldPlus henter både storskrald og haveaffald fra fortov/ved vejskel, så du kan spare turen til og fra genbrugspladsen. Bemærk at afhentning af haveaffald holder vinterpause fra den 1. november til og med 28. februar. 

Bestil afhentning
For at få hentet dit storskrald og haveaffald skal du bestille afhentning fra gang til gang via vores selvbetjeningssystem i den blå boks. Vær opmærksom på, at du skal bestille afhentning senest to hverdage før afhentningsdagen.

Du kan få hentet storskrald og haveaffald hver 4. uge året rundt - haveaffald dog kun i perioden 1. marts til 31. oktober.

Særligt for større samlede bebyggelser 
Bor du i en samlet bebyggelse med 2 – 30 husstande får I som udgangspunkt samme ordning som énfamilieboligerne med afhentning ved hver husstand. I får mulighed for at få hentet storskrald hver 4. uge året rundt og haveaffald hver 4. uge i perioden 1. marts til 31. oktober. Den enkelte husstand står selv for at bestille afhentning.

Hvis I ønsker at få hentet storskrald og haveaffald på et fælles afhentningssted, skal I kontakte AffaldPlus. Ved en fællesløsning henter vi storskrald hver 2. uge året rundt og haveaffald hver 4. uge i perioden 1. marts til 31. oktober. Der skal udpeges en person, der er ansvarlig for at bestille afhentning.

Datoerne for afhentning hos jer vil være tilgængelige i selvbetjeningsløsningen i den blå boks fra den 1. marts 2019. Der er taget udgangspunkt i, at hver enkelt husstand selv bestiller afhentning.

Læs mere om storskrald og haveaffald i Ringsted Kommune.
 
Opdateret: 1. marts 2019