Næstved Kommune

Næstved Kommune

Center for Miljø og Natur

Team Affald
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon: 55 88 61 80
Kontakt Team Affald
 

På siden her kan du læse mere om indsamling og håndtering af affaldet i Næstved Kommune.

Du har adgang til fem genbrugspladser og en haveaffaldsplads i Næstved Kommune: Fuglebjerg Genbrugsplads, Herlufmagle Genbrugsplads, Holme-Olstrup Genbrugsplads, Mogenstrup Genbrugsplads, Næstved Genbrugsplads og Næstved Haveaffald. Bor du i Næstved Kommune har du desuden adgang til alle AffaldPlus' øvrige genbrugspladser og haveaffaldspladser.

Næstved Kommune står for indsamling af dagrenovation. I det blå felt kan du se, hvordan du kommer i kontakt med Næstved Kommune.

I fanerne Borger og Virksomhed herunder, kan du se, hvilke regler der gælder, og hvilke muligheder man har som henholdsvis borger og virksomhed.

Affaldet skal de kommende år sorteres endnu bedre, end det sker i dag. Du kan læse mere i Næstved Kommunes affaldsplan.
 

Opdateret: 14. februar 2017