Faxe KommuneFrederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
E-mail: sikkerpost@faxekommune.dk


Faxe Forsyning
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Telefon & vagttelefon: 70 26 02 07
E-mail: post@faxeforsyning.dk
 
På siden her kan du læse mere om indsamling og håndtering af affaldet i Faxe Kommune.
Du har adgang til to genbrugspladser og to døgnåbne haveaffaldspladser i Faxe Kommune: Haslev Genbrugsplads, Rønnede GenbrugspladsFaxe Haveaffald og Rønnede Haveaffald. Bor du i Faxe Kommune har du desuden adgang til alle AffaldPlus' øvrige genbrugspladser og haveaffaldspladser.

Det er Faxe Forsyning, som står for indsamling af dagrenovation. I det blå felt kan du se, hvordan du kommer i kontakt med Faxe Kommune og Faxe Forsyning.

I fanerne Borger og Virksomhed herunder, kan du se, hvilke regler der gælder, og hvilke muligheder man har som henholdsvis borger og virksomhed.

Affaldet skal de kommende år sorteres endnu bedre, end det sker i dag. Du kan læse mere i Faxe Kommunes affaldsplan.
 
Opdateret: 14. februar 2017