• Plastflasker kan knuses til pulver og indgå i produktionen af fx kunstgræs, urtepotter og folier.

  • Gamle dæk kan enten få et nyt lag gummi og bruges som dæk igen - eller de kan knuses til gummipulver og blive til fx en atletikbane.

  • Vinflasker kan vaskes og sendes tilbage i produktionen. På den måde hælder vi ny vin på gamle flasker...

Hvad sker der med dit affald?

Når vi sorterer vores affald, kan mest muligt genanvendes. Det er godt, for vi sparer mange ressourcer og energi på ikke hele tiden at skulle udvinde og forarbejde nye råvarer. At genanvende er det samme som at passe bedre på jordens ressourcer.

Her kan du se vores informationskampagner.
Langt det meste af det affald, der afleveres på vores genbrugspladser, bliver genbrugt.
Hvis du vil vide, hvad der sker med en bestemt type affald - fx et marmeladeglas - kan du søge på det i vores sorteringsvejledning:
 "Sorter dit affald".

Her finder du et afsnit, der fortæller, hvad der sker med affaldet, når du har afleveret det på genbrugspladsen.

Affaldspyramiden
Den danske måde at håndtere affald på kan illustreres med en affaldspyramide: Vi vil have mest af det fra bunden (affaldsforebyggelse) og mindst af det fra toppen (deponi).Du kan printe affaldspyramiden som plakat ved at klikke på billedet.


MEST AF DET FRA BUNDEN - forebyggelse
Vi skal først og fremmest forsøge at undgå affald. Fx ved at undgå overflødige indkøb og købe varer med så lidt emballage som muligt.

GENBRUG
Brug tingene igen og igen. Vi skal bort fra ”brug-og-smid-væk”-kulturen og holde vores ting i live så længe som muligt. Så går der længere tid, inden de ender som affald.

GENANVEND
Når tingene er udtjent og afleveres som affald, skal så meget som muligt genanvendes. Når vi sorterer, kan fx plastflasker blive til nye fleecetrøjer og papir blive til nyt papir.

FORBRÆNDING
Ting, som ikke kan genanvendes, kan vi brænde og få energi ud af til fjernvarme og elektricitet. Energi, der er baseret på forbrænding af affald, erstatter fossile brændsler som fx olie eller kul.

DEN LILLE REST - deponi
Vi vil have mindst fra toppen. Kun en lille del af affaldet bør havne til specialbehandling eller på deponi. Her gør affaldet ingen nytte, og samtidig er det dyrt at specialbehandle affaldet.


Affaldets vej
Langt det meste af det, vi smider ud, kan bruges igen og igen som råvarer til nye produkter. Det viser denne plakat om "Affaldets vej": Fra affald til et nyt produkt.

Du kan printe affaldspyramiden som plakat ved at klikke på billedet.

Du kan printe affaldspyramiden som plakat ved at klikke på billedet.

 
Opdateret: 14. februar 2017