Giv pap nyt liv

Det er helt ok at drømme om at blive til noget – også selvom man er et gammelt køkkenrullerør! Paprør, æsker og anden papemballage kan nemlig få et nyt liv som et nyt produkt, når vi sorterer vores affald.  
Pap kan få nyt liv, hvis du sorterer dit affald.

Køkkenrullerøret, cornflakespakken og æsken fra tandpastatuben. Al dit pap og karton kan bruges igen, hvis du sorterer dit affald, og på den måde kan vi spare på naturens ressourcer.

Rent energimæssigt er der også store besparelser på at genbruge. Fx bliver energiforbruget - og dermed også CO2-udledningen - reduceret med en tredjedel, når pap laves ud af brugt papir frem for af nye træer.

Sådan sorterer du derhjemme
I den daglige husholdning har vi meget pap, som vi kan genbruge: Fx

 • Bølgepap
 • Karton (dog ikke drikkekartoner fra mælk og juice!)
 • Papemballage fra madvarer, fx frugtbakker, æsker fra cornflakes, müslibarer, bouillonterninger, ostehaps, chokolade mm . 
 • Papomslag fra tøj/strømper mm.
 • Papæsker fra sko, ansigtscreme, sodavandsrammer mm.
 • Papkasser, store som små

I de fleste kommuner skal du aflevere pappet på genbrugspladserne, men der er enkelte steder, hvor du gerne må aflevere (småt) pap sammen med dit papir ved husstanden. Nogle kommuner har desuden en storskraldsordning, hvor du kan aflevere pappet.


Når du afleverer pap til genbrug, bliver det brugt igen. Pappet køres til et centralt opsamlingssted, hvor det bliver pakket i baller og sendt videre til fabrikker, der typisk producerer nyt pap og karton. På fabrikkerne opløser man fibrene i pappet ved hjælp af vand. Bagefter bliver den grød-agtige masse lavet til nyt pap, som fx bliver til nye papkasser, pizzabakker eller køkkenrullerør.

6.200 ton CO2
Når vi genbruger pap, mindsker vi CO2-udledningen. Faktisk sparer vi 2 ton CO2, hver gang vi genbruger 1 ton pap. Hvis alle borgerne i AffaldPlus' kommuner sendte al deres pap til genbrug, ville det give en samlet CO2-besparelse på 6.200 ton! Dette skyldes både lavere energiforbrug ved fremstilling af genbrugspap samt mindre transport i forbindelse med produktionen af pappet.

25.000 velvoksne træer
Vi sparer mange træer ved at lave pap ud af gammelt pap i stedet for ud af nye træer. Hver gang vi skal bruge et ton papirmasse, er der 8 voksne træer, der må lade livet.  Hvis vi genbruger al vores pap, kunne 25.000 træer på årsplan spares.

3,2 mio. kr.
Samtidig er der god økonomi i at genbruge pappet. Genbrug af pap er nemlig en billigere behandlingsmåde end forbrænding. Faktisk koster det AffaldPlus' kommuner 1,5 mio. kr. hvert år at sende det pap til forbrænding, som ender i skraldespanden. Hvis det i stedet for blev sendt til genbrug, ville kommunerne tilsammen kunne tjene 1,7 mio. kr. Samlet set ville det altså give en besparelse på 3,2 mio. kr - eller det samme som 23,- kr. pr. husstand.

Læs mere om pap i vores sorteringsvejledning

 

Sådan afleverer du pap 
Her kan du se, hvordan du kan aflevere pap i din kommune:

Faxe Kommune
I Faxe Kommune må du lægge småt pap i din beholder til papiraffald. Læs mere om pap i Faxe.

Næstved Kommune
I Næstved Kommune kan du aflevere pap til storskraldsordningen eller på genbrugspladserne. Læs mere om pap i Næstved.

Ringsted Kommune
I Ringsted Kommune skal du aflevere pap på genbrugspladserne. Læs mere om pap i Ringsted. Bor du til leje, kan du dog have andre muligheder. Spørg din vicevært eller udlejer. 

Slagelse Kommune
I Slagelse Kommune skal du aflevere pap på genbrugspladserne. Læs mere på Slagelse Kommunes. Bor du til leje, kan du dog have andre muligheder. Spørg din vicevært eller udlejer. 


Sorø Kommune
I Sorø Kommune skal du aflevere pap på genbrugspladserne. Læs mere om pap i Sorø. Bor du til leje, kan du dog have andre muligheder. Spørg din vicevært eller udlejer. 

Vordingborg
I Vordingborg Kommune kan du aflevere pap til storskraldsordningen eller på genbrugspladserne. Læs mere om pap i Vordingborg.


 Så meget pap genbruger vi

 
Mange kilo pap ender hvert år i skraldespanden i stedet for til genbrug. I AffaldPlus-kommunerne svarer det til, at vi hver især smider 10,3 kg pap i skraldespanden, mens vi sender i snit 8,4 kg til genbrug. Over halvdelen af vores pap ryger altså i skraldespanden. Mon ikke vi kan gøre det lidt bedre?

Så meget pap pr.  indbygger indsamler vores kommuner:

 • Faxe: 8 kg pr. indbygger
 • Næstved: 7 kg pr. indbygger
 • Ringsted: 8 kg pr. indbygger
 • Slagelse: 9 kg pr. indbygger
 • Sorø: 10 kg pr. indbygger
 • Vordingborg: 9 kg pr. indbygger

I snit indsamler AffaldPlus-kommunerne 45 % af det pap, som kan genbruges.

 

Opdateret: 30. maj 2017