Resultater af de nye affaldsordninger

Kg affald pr. husstand pr. måned
  Før Nu
Papir/pap 4,51 kg 5,56 kg
Metal, glas, plast 0 kg 5,63 kg
Glas 2,32 kg 0,65 kg
Madaffald 3,08 kg 11,21 kg
Restaffald 39,46 kg 25,89 kg
Her kan du følge med i resultaterne fra de nye affaldsordninger i AffaldPlus' 6 kommuner. Vi opdaterer siden jævnligt med de seneste tal fra affaldsindsamlingerne.


Nye tal fra indsamlingen - godt med genbrug!
De seneste tal viser, at kommunernes nye affaldsordninger stadig virker efter hensigten: Restaffaldet falder, og genbruget stiger.

Alle seks kommuner har nu implementeret de nye affaldsordninger, og det er tid til en opfølgning.

Affaldet i beholderne
Mængden af restaffald er faldet med 14 kg pr. husstand pr. måned - det er et fald på 34 %, hvilket betyder, at langt flere ressourcer genanvendes. 11 kg madaffald fra hver husstand bliver nu hver måned lavet til energi og gødning, som vi sender tilbage til markerne - før gik næringsstofferne til spilde. Det betyder, at der indsamles 12 ton fosfor om året, hvilket er nok til at gøde 400 ha landbrugsjord.

Hvad angår genbrugsbeholderen, så samler hver husstand nu 5,5 kg pap og papir og 6 kg metal, glas og hård plast hver måned. Det er en stigning på 75 % i forhold til før de nye ordninger. Samlet set henter skraldemændene hver måned 23 kg affald til genanvendelse fra hver husstand. Det giver en CO2-gevinst på 110 kg fra hver husstand svarende til 884 kørte kilometer, - eller en tur fra Vordingborg til Løkken og retur.


Figuren er baseret på data fra de første fire måneder af 2018 og 2019 i de fem kommuner, der havde færdigudrullet nye ordninger ved årsskiftet. Madaffaldet i 2018 kom fra Slagelse Kommune, herudover er medtaget kube- og husstandsindsamlet glas. Mht. papir så viser figuren papir i 2018 og papir og pap i 2019.


Genanvendelsen nærmer sig 50 %
Genanvendelsesprocenten i AffaldPlus-kommunerne er i snit steget fra 32 % til 48 %, og vi er nu ikke langt fra regeringens mål om 50 % genanvendelse i 2022. I de kommuner, der rummer mange enfamilieboliger, har de allerede rundet 50 %, mens kommuner med mange etageboliger ligger under 48 %.

De sidste 2 % forventes at komme i hus, når Faxe Kommune har implementeret den nye ordning fuldt ud, og borgerne i alle kommuner bliver endnu bedre til at sortere madaffald fra.

Faktum er, at der nu årligt genanvendes 22.740 ton materialer fra husstandene, og det sparer kloden for 50.460 ton affald. Herudover et samlet vandforbrug på 1,2 mio. ton, som skulle have været brugt, hvis vi skulle have fremstillet helt nye ressourcer.
Opdateret: 7. november 2019