Formål med PlusButikken og navn

Formålet med PlusButikken

PlusButikkens overordnede formål er at holde ressourcerne i live så længe som muligt ved at forlænge tings levetid. Det betyder nemlig mindre affald og færre omkostninger til affaldsbehandling. Vi reducerer samtidig ressourceforbruget i form af råstoffer og energi til produktion af nye varer – og sparer udledningen af CO2.

PlusButikken medvirker til, at vi når de mål, som er fastsat af EU og den danske stat om, at en større og større del af affaldet skal genbruges, og at vi helt generelt skal tænke på at udnytte ressourcer i stedet for at bortskaffe affald.

Se video om, hvordan vi redder ting i containerne:Navnet PlusButikken
 
I starten af 2013 fik genbrugsbutikken på Ydernæs sit nye navn: PlusButikken - Vi gi'r ting nyt liv.

Navnet blev valgt efter en konkurrence, der blev udskrevet på Facebook-siden Skralderiet, hvor vi efterlyste ideer til gode navne. Interessen var overvældende, og vi fik over 160 forslag. PlusButikken var ikke et af de foreslåede navne, men vi blev hjulpet godt på vej i den kreative proces og blev inspireret af de mange gode forslag som fx ”GenbrugPlus”, ”Plusgenbrug”, ”GenPlusButikken” og ”Genbrugtikken”.

Chef for PlusButikken, Allan B. Johansen, siger om navnet: ”I vores valg af navn har vi vægtet, at butikken hører under AffaldPlus. Og med sloganet vil vi gerne signalere, at vi passer på resurserne ved at give ting nyt liv – og det gør vi jo her i samarbejde med vores kunder”.

 
Opdateret: 14. februar 2017