Som virksomhed skal man huske at sortere sit affald.

Affaldsvejviser for erhverv

Regler og lovgivning

Affaldsområdet reguleres af Affaldsbekendtgørelsen:

Affaldsbekendtgørelse 1309 af 18. december 2012 på retsinformation.dk
Her kan I læse mere om , hvor virksomheden kan aflevere de forskellige typer affald.
Små affaldsmængder
Alle virksomheder kan mod betaling benytte genbrugspladserne. Som udgangspunkt er genbrugspladserne beregnet til mindre mængder affald. Affald til genbrugspladserne skal kunne håndteres manuelt.

Genbrugspladserne
 

Store affaldsmængder
Har virksomheden større mængder affald, kan den benytte en transportør eller en indsamler til at transportere affaldet til et godkendt behandlingsanlæg. Bemærk, at et nationalt affaldsregister som følge af den nye bekendtgørelse har overtaget registreringen af transportører og modtageanlæg fra 1. januar 2010.

Genanvendeligt affald
Affaldet skal sorteres på virksomheden, og virksomheden kan frit vælge blandt de godkendte transportører, indsamlere og modtageanlæg i det nationale affaldsregister.

Det nationale Affaldsregister

Affald til forbrænding
Virksomheder i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner skal aflevere deres forbrændingsegnede affald på Næstved Affaldsenergi. Virksomheder i Slagelse og Sorø Kommuner skal aflevere deres forbrændingsegnede affald på Slagelse Affaldsenergi.

Affald til deponering
Affald til deponering skal afleveres på Faxe Miljøanlæg eller Forlev Miljøanlæg.

Farligt affald
Farligt affald til forbrænding eller deponering skal indsamles og behandles af virksomheder, som fremgår af Det nationale Affaldsregister. Mindre mængder farligt affald, under 200 kg pr. år og maks. 2 x 25 kg pr. dag, kan mod betaling afleveres på genbrugspladsen. Læs om farligt affald i vores  sorteringsvejledning eller under "Værd at vide".
 
Opdateret: 20. marts 2020