Digital Post

Du kan læse mere om digitaliseringsstrategien på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
 
Har du spørgsmål til din faktura, kan du skrive til os på affaldplus@affaldplus.dk.
Fra september 2016 sender AffaldPlus alle sine fakturaer til virksomheder som Digital Post. Offentlige institutioner får fakturaer på deres EAN-nummer.
Overgangen til Digital Post er en følge af det offentliges Digitaliseringsstrategi, som indebærer, at mest mulig kommunikation med det offentlige skal være digital. AffaldPlus’ ejer-kommuner har derfor en naturlig forventning om, kommunikationen digitaliseres i videst muligt omfang.
 
Vi er godt klar over, at nogle af vores kunder havde foretrukket, at vi fortsatte med at sende fakturaer som brevpost eller e-mail. Det er dog ikke muligt at søge om fritagelse fra eller dispensation for at få tilsendt sine fakturaer som Digital Post. Vi håber, at fakturaerne som Digital Post kan indarbejdes i på en god måde i de daglige rutiner.

Ved en fejl er der på fakturaerne til virksomheder i Sorø og Vordingborg Kommuner påført en betalingsfrist på 30 dage. Fristen er 8 uger fra fakturadato, og vi begynder naturligvis først at rykke efter denne dato. Vi beklager fejlen.
 


 
Opdateret: 28. juni 2019