Byggeaffald

Inden du bygger om eller river ned, er det vigtigt at få kortlagt, om der kan være giftige stoffer i byggeaffaldet - fx PCB.

Læs vores folder "Sådan sorterer du dit byggeaffald" 
Byggeaffald fra ombygninger, nedrivninger eller renoveringer skal anmeldes til kommunen. Det skal gøres senest 14 dage, før byggeriet begynder.
Reglerne har til formål at klarlægge, om der kan være anvendt PCB-holdige byggematerialer  i de bygninger, som skal renoveres, ombygges eller rives ned. 
 
Er der anvendt PCB-holdige materialer, skal en kortlægning sikre, at de skadelige stoffer ikke bliver spredt til omgivelserne, når materialerne bliver til affald.

I folderne her kan du læse mere om om, hvordan byggeaffald skal anmeldes:

Vejledning om anmeldelse af byggeaffald - for erhverv (åbner som iPaper)

Vejledning om anmeldelse af byggeaffald - for private (åbner som iPaper)

 

Links til kommunernes anmeldeskemaer for bygge- og anlægsaffald

OBS: Alt afhængig af din browser kan der gå lidt tid, før skemaerne vises. Oplever du problemer med skemaerne, skyldes det formentlig indstillingerne i din browser - se mere på Adobes helpdesk.

Faxe
Ringsted
Næstved 
Slagelse
Sorø
Vordingborg

Kommunernes skemaer til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-affald kan også findes via de offentlige portaler:

Virk.dk
Borger.dk

Oplever du problemer med skemaerne, skal du henvende dig til Teknisk Forvaltning/Center for Teknik og Miljø i din kommune.


Mere information
Sådan sorterer du dit byggeaffald (åbner som iPaper)
Sådan sorterer du dit byggeaffald (pdf)
Folder fra Miljøministeriet om byggeaffald (pdf)

 
Opdateret: 21. april 2017