Lav dit eget informationsmateriale eller kom på gratis kursus om affaldssortering

Boligselskaber og boligforeninger: Information og gratis kurser om affaldssortering

Medieportalen - informationsmateriale til boligselskaber og boligforeninger 
Opret dig som bruger og log på vores medieportal

Kurser for viceværter mm.
Se datoer i boksen på siden
 
Har I styr på affaldet i dit boligselskab/boligforening? AffaldPlus inviterer ejendomsfunktionærer og beboerdemokrati til kursus om kommunens nye affaldsordning og tilbyder gratis informationsmaterialer.
I løbet af det næste år får din kommune ny affaldsordning. Det betyder, at alle skal til at sortere på en ny måde, så mere affald kan blive genbrugt.

For at vi alle kan komme godt i gang med den nye sortering, tilbyder AffaldPlus og ejerkommunerne gratis kurser om affaldssortering. Og vi har lavet en informationsside, hvor I kan lave jeres egne lokale pjecer eller bestille skilte til jeres affaldsområder.

Gratis information
Vi tilbyder boligforeninger og -selskaber mulighed for at lave deres egne pjecer eller bestille skilte til affaldsgårde og storskraldsrum.  Du finder alt materialet her på vores Medieportal. Du skal oprette dig som bruger for at få adgang til indholdet, men det koster ikke noget at blive bruger. Alle boligselskaber kan gratis downloade vores materiale, og mange af vores kommuner tilbyder endda at betale, hvis I ønsker trykt materiale tilsendt.Når du har oprettet dig som bruger, får du adgang til at hente og bestille skilte til affaldsrum osv. Og du kan lave jeres egen folder til beboerne. Det gør du i en skabelon, hvor noget er udfyldt på forhånd, og andre steder kan du indtaste lokale informationer.

Vil du selv printe skiltene ud, kan du hente dem her.

Har du spørgsmål til bestillingssiden og informationsmaterialet, så kontakt kommunikationsmedarbejder Katja May Weber på 5575 0848.

Kurser
AffaldPlus inviterer  ejendomsadministratorer, ejendomsfunktionærer og beboerdemokratiet til et halvdagskursus om affald og affaldssortering. På kurset vil vi præsentere de nye affaldsordninger og komme med ideer til konkrete løsninger i netop jeres boligforening. Vi tager jer også  gennem nogle praktiske øvelser, hvor der vil være fokus på sortering. Og så vil vi fortælle, hvorfor det overhovedet gør en forskel, at jeres beboere sorterer deres affald.

Det praktiske
Vi udbyder 8 kurser i 2018 i hhv. marts, april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Kurserne bliver afholdt i AffaldPlus’ formidlingscenter YderZonen på Elektrovej 2 i Næstved. Omfanget er 3 timer fra kl. 12.30 – 15.30. Vi står for lidt forplejning undervejs.

Datoer
Der er ikke flere kursusdage i 2018, og der er pt. ikke fastlagt kursusdatoer for 2019.

Vi tilbyder også at komme ud til jer, hvis I er flere end 8 personer, som vil deltage i kurset. Kontakt os og lav en aftale om tid og sted.

I kan tilmelde jer til Henrik Wejdling på hew@affaldplus.dk eller ringe på 5575 0800.

Se vores flyer om kursustilbud.

Baggrunden for de nye affaldsordninger
Der kommer nye affaldsordninger i alle AffaldPlus’ 6 ejerkommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Og måden at sortere på bliver éns i de seks kommuner. I store træk består ændringerne i, at vi nu skal sortere sådan, hjemme hvor vi bor:
  • Madaffald
  • Restaffald
  • Papir og småt pap
  • Metal, glas og hård plast
  • Småt elektronik
  • Batterier
Det er regeringens ressourcestrategi fra 2013 og kommunernes affaldsplaner, som er baggrund for de nye affaldsordninger.  Målet er, at vi i 2022 skal genbruge 50 % af husholdningsaffaldet. Som det er nu, genbruger vi mellem 30 % og 44 % i vores seks ejerkommuner.

Det er altså en stor udfordring at komme i mål med affaldsplanerne. Og især i de samlede bebyggelser med fælles affaldssortering kan der være behov for at gøre en ekstra indsats for at hjælpe beboerne med at få sorteret deres affald.

 
Opdateret: 10. december 2018