Her finder du materiale fra bestyrelsens møder.

Bestyrelsesmøder

Der holdes typisk 10-12 bestyrelsesmøder årligt.

Her kan du finde dagsordener og referater for møder i AffaldPlus' bestyrelse fra før 30. oktober 2015.