AffaldPlus' bestyrelse består af 2 byrådsmedlemmer fra hver af vores ejerkommuner samt en medarbejderrepræsentant.

AffaldPlus' bestyrelse

AffaldPlus' bestyrelse mødes typisk 8-10 gange årligt.
Næste gang der vælges ny bestyrelse, er i forbindelse med kommunalvalget i 2017.
I fanen i bunden finder du dagsordener, referater og bilag til AffaldPlus' bestyrelsesmøder.
AffaldPlus' bestyrelse består af to medlemmer fra byrådet/ kommunalbestyrelsen i hver af de seks kommuner, som ejer AffaldPlus.
 

Der vælges ny bestyrelse hvert fjerde år i forbindelse med kommunalvalget. I bestyrelsen sidder desuden en medarbejderrepræsentant med observatørstatus. Der blev holdt konstituerende møde for den nuværende bestyrelse den 17. januar 2014.
 

Bestyrelsen består i denne periode af:

 • Niels O. Pedersen, Slagelse Kommune, Formand
 • Jørn Elo Hansen, Vordingborg Kommune, Næstformand
 • Jørgen Egede, Faxe Kommune
 • Martin Hillerup, Faxe Kommune
 • Thor Temte, Næstved Kommune
 • Elmer Jacobsen, Næstved Kommune
 • Klaus Hansen, Ringsted Kommune
 • Benny Christensen, Ringsted Kommune
 • Villum Christensen, Slagelse Kommune
 • Ivan Hansen, Sorø Kommune
 • Per Hovmand, Sorø Kommune
 • Poul A. Larsen, Vordingborg Kommune
 • Kasper Frejstrup, medarbejderrepræsentant


Mere information

Bestyrelsens mødekalender 2017 (pdf)

AffaldPlus' vedtægter (pdf)

AffaldPlus' strategi 2024 (pdf)

Borgmestermøder og ejerstrategi
Samarbejde med kommuner
Studierejser

Materiale fra tidligere bestyrelsesmøder (fra før 30. oktober 2015)

 

Opdateret 23. marts 2017