Bestyrelsen fotograferet ved Slagelse Affaldsenergi, august 2018

AffaldPlus' bestyrelse

AffaldPlus' bestyrelse mødes typisk 8-10 gange årligt.
Næste gang der vælges ny bestyrelse, er i forbindelse med kommunalvalget i 2021.
I fanen i bunden finder du dagsordener, referater og bilag til AffaldPlus' bestyrelsesmøder.
AffaldPlus' bestyrelse består af to medlemmer fra byrådet/ kommunalbestyrelsen i hver af de seks kommuner, som ejer AffaldPlus.
 

Der vælges ny bestyrelse hvert fjerde år i forbindelse med kommunalvalget. I bestyrelsen sidder desuden en medarbejderrepræsentant med observatørstatus. 
 

Bestyrelsen består i denne valgperiode af:

Finn Hansen
Faxe Kommune
Henrik Rützou Aakast
Faxe Kommune
Elmer Jacobsen
Næstformand
Næstved Kommune
Thor Temte
Næstved Kommune
Benny Christensen
Ringsted Kommune
Torben Lollike
Ringsted Kommune
Henrik Brodersen
Slagelse Kommune
Villum Christensen
Slagelse Kommune
Ivan Hansen
Sorø Kommune
Per Hovmand
Sorø Kommune
Heino Hahn
Vordingborg Kommune
Poul A. Larsen
Formand
Vordingborg Kommune
Kasper Frejstrup
Medarbejderrepræsentant


Mere information

Bestyrelsens mødekalender 2020 (pdf)
AffaldPlus' vedtægter (pdf)

AffaldPlus' strategi 2019-25 (pdf)

Borgmestermøder og ejerstrategi
Samarbejde med kommuner
Studierejser

Materiale fra tidligere bestyrelsesmøder (fra før 30. oktober 2015)

 

Opdateret: 19. december 2019